15. Maanpäällinen elämä, haastateltavana ensimmäiseltä vuosikurssilta Jutta Pantsu

0

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tavoitteen 15 tarkoituksena on suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. [1].

Kestävän kehityksen ensimmäinen vuosikurssi toteutti tilaustyönä Helsingin kaupungin LUMO-projektille oppaan. Opinnoissa tehdään paljon työelämälähtöisiä projekteja, usein luentojen rinnalla kulkee samaan aiheeseen liittyvä toimeksianto suoraa työelämästä. Jo koulutuksen aikana voidaan siis todella vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen. Haastattelussa Jutta kertoo LUMO-projektista, meneillä olevista opinnoista ja opintojen sisällöstä. Lisäksi puhutaan tiukkaa asiaa siitä, miksi monimuotoisuus on tärkeää ja miten jokainen voi yksilötasolla vaikuttaa sen toteutumiseen.

Haastattelijana ensimmäisen vuosikurssin opiskelija: Antti Hanski

[1] https://www.ykliitto.fi/node/4580

Tavoitteen kuva osoitteesta https://www.fi.undp.org/content/finland/fi_fi/home/sustainable-development-goals/Materiaalipankki.html

Comments are closed.