Tutustu henkilökuntaamme: Mirlinda Kosova-Alija

0

Mirlinda Kosova-Alija toimii HAMKissa verkkotoimintojen kehittäjänä sekä myös osa-aikaisena tuntiopettajana tietojenkäsittelyn koulutuksessa.

Mikä on vahvinta osaamisalaasi? Mitä opetat HAMKissa? 

Verkkopalveluiden rakentaminen ja käyttöönotto hyödyntäen eri sisällönhallintajärjestelmiä sekä IT-projektien hallinnointi on vahvinta osaamisaluettani. Tykkään kehittää asioita ja haluan myös nähdä tekemäni työn jäljen, se on palkitsevaa.

HAMKissa opetan tietojenkäsittelyn koulutuksessa ”Liiketoiminta tukevat verkkopalvelut” -nimisessä moduulissa. Moduulin laajuus on 15op, opettamani teeman osuus on 9op. Teeman pääsanoma on O365-palvelu, SharePoint-alustan brändäys sekä niiden optimaalinen käyttöönotto ja hyödyntäminen. Kyseisten palveluiden käyttöaste on koko ajan kasvamassa sekä Suomessa, että maailmanlaajuisesti, osaajia haetaan jatkuvasti. Nykyään isoissa organisaatioissa intrat ja julkiset www-sivut on pääsääntöisesti rakennettu jotain sisällönhallintajärjestelmää hyödyntäen. Opettamani teema tarjoaa yleisen käsityksen siitä mitä tarkoittaa sisällönhallintajärjestelmän implementointi organisaation käyttöön oli palvelu minkä tuotemerkin (Microsoft, Google, Liferay, WordPress jne.) tahansa.

Kuinka päädyit HAMKiin? Mikä on taustasi työelämässä? 

Pääsin HAMKiin töihin vuonna 2004 suoritetun työharjoittelun jälkeen. Työurani on aina ollut webkehityspohjainen. Tykkään erittäin paljon työstäni, se on haasteellinen ja vaatii uusien asioiden jatkuvaa opettelua. Työurani aikana olen myös säännöllisesti jatkokouluttautunut.

Mikä on parasta opettamisessa? 

Parasta on koko opetus/oppimisyhteisö sekä itsensä haastaminen. On myös ihana jakaa opiskelijoille omaa asiantuntijuutta, oppia opiskelijoilta, seurata ja konkreettisesti nähdä heidän alan kehitystä. Minusta on tärkeää, että olen aktiivisesti osana työelämää ja samalla opetan sitä mitä teen työkseni. Näen, että näin minulla realistinen kuva työelämästä, tarpeista ja kehityssuunnista, asioita joita pystyn välittämään eteenpäin opiskelijoille.

Mikä on parasta tietojenkäsittelyn koulutuksessa? 

Opiskelijat ja opettajayhteisö. Työympäristöni on täynnä eri alan asiantuntijoita, opettajilla on paljon erilaista osaamista ja pääsen oppimaan heiltä erilaisia asioita. Toisilla on vahva osaaminen mobiilikehityksessä ja toisilla taas projektihallinnasta.

Mitä haluaisit sanoa ihmisille, jotka harkitsevat hakemista tietojenkäsittelyyn? Vinkkejä opiskeluun? 

Olen itsekin opiskelut aikoinaan tietojenkäsittelyä ja koin, että kyseinen koulutus tarjoaa monia eri työllistymismahdollisuuksia ja -valintoja. Jos otetaan esimerkkinä IT-projekti, niin voit toimia eri roolissa: päällikkönä, kehittäjänä, suunnittelijana, testaajana jne. Jos ja kun haluaa kehittyä ja edetä tällä alalla, pitää olla valmis oppimaan jatkuvasti uusia asioita. Erityisesti kannustaisin tyttöjä hakeutumaan alalle. Digitaalisuus on ala, joka kehittyy jatkuvasti ja osaajia tarvitaan.

Leave A Reply