Tradenomin opinnoista apua sijoittamiseen

0

IsmoIsmo on kolmannen vuoden opiskelija HAMKin liiketalouden koulutuksessa Visamäen toimipisteessä. Ismo päätyi opiskelemaan liiketaloutta haluttuaan vaihtaa alaa täysin.

– Opiskelin aiemmin rakennusalaa ja päätin että nyt on alan vaihdon paikka. Päätin laajentaa osaamistani ja tiesin, että omat vahvuuteni ja kiinnostus ovat liiketaloudellisissa asioissa, Ismo kertoo.

Liiketaloudesta myös löytyi melko nopeasti Ismolle parhaiten sopiva pääaine.

– Valitsin johdon laskentatoimen pääaineekseni, koska omat vahvuuteni ovat laskennassa ja rahoitus kiinnostaa muutenkin, joten halusin syventää aiempaa osaamistani. Johdon laskentatoimi on käytännössä yrityksen sisäistä laskentaa, jonka tarkoitus on tukea yrityksen johtoa ja tällä tavalla auttaa sitä tekemään päätöksiä tulevaisuutta ajatellen.

Tällaisesta työstä Ismo haluaisikin löytää itsensä opintojen jälkeen.

– Controllerin työ kiinnostaa eniten, koska siinä pääsisi nimenomaan tekemään johdon laskentatoimea. Työhön kuuluisi budjetointia ja investointien suunnittelua, sekä yritystoiminnan kehittämistä.

Vaikka puhutaan laskennasta, Ismon mukaan liiketalouden opintoja varten ei tarvitse olla valmiiksi laajaa matematiikan osaamista.

– Laskentatoimessa täytyy olla analyyttistä numeroälyä. Varsinaista laskemista ei tarvitse tehdä itse kovin paljoa, vaan pitää ymmärtää perusidea, jonka jälkeen Excel hoitaa itse laskemisen, Ismo kertoo.

Opinnoista ideoita omaan sijoittamiseen

Ismo oli sijoittanut jo muutaman vuoden ajan ennen liiketalouden opintoja, mikä olikin yksi hakemisen syistä.

– Sijoittamisessa kiehtoo mahdollisuus hankkia lisää arvoa omille rahoille ja varsinkin mahdollisuus vaikuttaa siihen omilla toimillaan. Ja koska sijoittaminen on ns. pitkäaikaista rahankäyttöä, niin oli loogista aloittaa se heti kun mahdollista, Ismo sanoo.

HAMKin tarjoamista kursseista on myös ollut hyötyä omaa sijoittamista suunnitellessa.

– Ehkä hyödyllisimmät asiat, jotka olen täällä ollessani oppinut, ovat olleet juuri sijoittamiseen ja sen verotukseen liittyvät asiat. Tällä hetkellä meneillään olevat kurssit valmistavat meitä alan ammattilaisiksi, joten niistä on hyötyä oikean elämän sijoittamisessa, vaikken sitä työkseni alkaisikaan tekemään, Ismo pohtii.

Ismon mielestä HAMKissa parasta on ollut opintosuunnitelman muokattavuus ja se, että sen sisältö on hyvin pitkälti opiskelijan omissa käsissä.

– Opintosuunnitelmasta voi tehdä juuri sellaisen, joka sinua itseäsi kiinnostaa. Voit opiskella sekä laskentaa että markkinointia.

Työharjoitteluille on myös jätetty paljon aikaa kesällä, eikä niiden suoritusajankohtaa ole rajoitettu mitenkään. Olemalla aktiivinen ja suorittamalla harjoittelut ensimmäisen ja toisen vuoden kesälomien aikana, voit jopa valmistua puoli vuotta etuajassa, Ismo kertoo.

Minkä neuvon Ismo antaisi liiketalouden opintoja harkitsevalle?

– Ei ole välttämätöntä olla omia urasuunnitelmia valmiina, sillä liiketalouden opinnot ovat aiheena niin laaja, että niitä asioita voi ihan hyvin miettiä sitten myöhemmin opintojen aikana.

Tutustu tarkemmin HAMKin liiketalouden koulutukseen ja hakuaikoihin: www.hamk.fi/liiketalous

Leave A Reply