Alojen välistä yhteistyötä koulusta työelämään

1

Timo Haapaniemi, Matti Sandberg ja Jaakko Siltanen ovat kaikki opiskelleet HAMKissa. Timo opiskeli liiketaloutta, kun taas Matti ja Jaakko teollista muotoilua. Nyt he työskentelevät yhteisten projektien parissa omien yritystensä tiimoilta. Miksi näin erilaisilla aloilla työskentelevät miehet päättivät laittaa hynttyyt yhteen, ja miten kunkin erilaiset vahvuudet vaikuttavat heidän yhteistyöhönsä?

Timon yritys, TH Innovations Oy, jossa Matti ja Jaakko ovat osakkaina, suunnittelee golfteknologiaa. Idea tähän alavalintaan tuli Timon omasta innosta golfharrastukseen. Muitakin aluevaltauksia luultavasti tehdään tulevaisuudessa, mutta hän uumoilee, että urheilusektorilla pysytään visusti myös silloin, kun yritystä päästään laajentamaan.

Matilla ja Jaakolla on oma muotoilualan yritys, Muotoilutoimisto Siltanen & Sandberg Oy, joka tekee hyvin laaja-alaisesti kaikkea graafisesta ja web-suunnittelusta huonekalu- ja palvelumuotoiluun. Miehet toteavat nauraen, että ainoastaan kengät ja vaatteet eivät kuulu repertuaariin. He ovat tehneet yhdessä töitä jo opiskeluajoistaan asti, tarkemmin sanottuna vuodesta 2009, jolloin he osallistuivat samoihin kouluprojekteihin. Yhteinen sävel löytyi nopeasti ja pian he tekivät jo koulun ohella omia töitään. Tällä hetkellä he ovat mukana useassa eri alan startup-yrityksessä.

Myös Timo sai idean yrityksensä perustamiseen jo opintojen aikana. Hän pääsi kehittelemään HAMKin avustuksella päässä muhinutta bisnesideaa pidemmälle, mm. Amazing Business Train –opintokokonaisuuden avulla. Vuonna 2015 yritys laitettiin viimein pystyyn, ja sille saatiin rahoitusta. Matti ja Jaakko tulivat mukaan tässä vaiheessa, ja tiivis yhteistyö kolmikon välillä on jatkunut siitä saakka.

Erilaiset vahvuudet ovat valttikortti

Mutta entä miten miesten erilaiset taustat vaikuttavat yhteiseen työntekoon? Kolme eri tavalla ajattelevaa päätä kehittävät eksponentiaalisesti enemmän ideoita kuin yksi, tästä miehet ovat kaikki samaa mieltä. Jokaisella heistä on omat vahvuutensa. Timolla on taloushallinto- ja kirjanpitotaustaa, kun taas Matilla ja Jaakolla on muotoilu- ja bisnespuoli hyvin hallussa. Vaikka jokaisella onkin omat vastuualueensa, kaikkia ideoita pallotellaan yhdessä ympäriinsä. Tämän miehet kokevat olevan ehdoton vahvuus heidän yhteistyössään.

Lisäksi heillä on uudet yhteiset toimistotilat, jotka edesauttavat tehokasta ja tiivistä yhteistyötä. Ainoaksi miinuspuoleksi yhteisissä tiloissaan miehet nimeävät leikkisästi sen, että vessan paperitelineen sijoittelusta on ollut erimielisyyksiä.

HAMKista apu yrityksen perustamiseen

Matti ja Jaakko saivat asiakkaita jo opiskeluaikoina, kun HAMKin toimesta ohjattiin heille projekteja ja asiakkaita. Lisäksi yrityksen perustamisessa on avustettu ja innostettu paljon, ja myös muutamia töitä on tullut suoraan HAMKilta.

Timo puolestaan oli ensimmäistä vuotta opiskelijana HAMKissa, kun hän sai golfkentällä ollessaan bisnesidean. Ideaa lähdettiin kehittämään HAMKin järjestämässä Amazing Business Trainissa. Pian tämän jälkeen hän perusti yrityksen, ja sille saatiin rahoitus. Näin idea jalostui liiketoiminnaksi asti. Henkilökohtainen opintopolku on ollut erittäin hyödyllinen, sillä sen ansiosta Timo pystyi käymään opinnot nopealla tahdilla läpi, mikä mahdollisti yrityksen viemisen eteenpäin näin ripeällä syklillä.

– Pieni yritys henkilöityy hyvin vahvasti henkilöön siellä taustalla, ja HAMK on auttanut brändäyksessäkin paljon, Timo lisäksi toteaa.

Kasvua horisontissa

Tulevaisuudessa Matilla ja Jaakolla on tavoitteena jatkaa edelleen startup-yritysten avustamista n. 1-2 yrityksen vuositahdilla.

– Ensimmäinen työntekijä on tällä hetkellä jo palkattuna, joten se etappi on jo saavutettu. Olisi hauskaa 10 vuoden päästä kohdata arkielämässä meiltä lähtöisin olevia tuotteita, miehet haaveilevat.

Timolla puolestaan on tavoitteena, että TH Innovations Oy kasvaa nopeaa tahtia ja pääsee hyviin uomiin ripeästi. Miehet myös yksissä tuumin toteavat, että heidän yhteistyönsä tulee jatkumaan vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Discussion1 kommentti

Leave A Reply