Avaruuden, fysiikan ja musiikin nimeen

0

Olkoon avaruusolio kanssanne. Tällä kertaa kerron vähän mitä syksyn moduulissa olemme tehneet ja mitä aiheita olen sen ohella lueskellut. Viime aikoina on tullut kuunneltua moneen otteeseen Mr. Oizon Flat Beat biisiä. Joskus hieman tunnetumpikin biisi voi olla tietenkin hyvä. Vaikka en pidä musiikkivideoita niin tärkeässä roolissa, niin minua alkaa aina hymyilyttämään Flat Ericin näppiksen näpytteleminen ja monitorin tilalla on kuva hänestä itsestään. Mahtaako edes tietää mitä kirjoittaa näppiksellään?

Matka- ja iltalukemisena on lähiaikoina ollut sveitsiläisen Erich von Dänikenin Todisteita tuntemattomasta kirja. Päällimmäisenä tästä on jäänyt mieleen kuva brasilialaisten Kayapo-intiaanien perinnetanssista, missä intiaanit tanssivat ja keskellä on yhdelle puettu olkiasuste. Däniken on vieraillut kyseisen intiaaniheimon luona ja sanoo, että kun Kayapo-intiaaneilta kysyy mitä varten olkiasu on, niin he vastaavat sen symboloivan avaruudesta tulleita vieraita. Toinen asia mitä Däniken käy läpi on Raamatusta pois jätetty apokryfinen Eenokin kirja. En ole itse kyseistä kirjaa lukenut, mutta Däniken väittää sen sisältävän tarun missä Eenok vierailee Jumalan luona eli avaruusolion luona. Kirjassa on myös yksityiskohtaista tietoa taivasmekaniikasta. Däniken myös monesti mainitsee Eenokin luennoillaan, joita on nähtävillä internetissä.

Tämän lisäksi olen käynyt koulua ja tämän syksyn moduulin aiheena on ollut ohutlevyrakenteet. Moduuli koostui ohutlevytyön suunnittelusta, ohutlevytuotteiden valmistusmenetelmistä, viestinnästä ja englannin kielen osiosta. Moduulin tarkoitus oli, että opiskeltavien aineiden aiheita yhdistellään moduulin sisällä ja kulminoituvat moduulin pääryhmätyöhön, jonka aiheena oli suunnitella ohutlevytyö. Suunniteltava tuote piti valita muutamasta vaihtoehdosta ja oma ryhmäni valitsi palosammutinkaapin, joka piti suunnitella 12 kg sammuttimelle. Aloitettiin ryhmätyö etsimällä ensin palosammutinkaappiin liittyviä standardeja ja vaikka tuotteessa ei ollut paloletkua, niin sovellettiin siihen SFS EN-671-1: Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa 1: Pikapalopostit, joissa on muotonsa säilyttävä letku. Joka mm. kertoo seuraavia asioita:

  • Ovessa on oltava hätäavausmekanismi
  • Tarkastusta ja huoltoa varten suojakaapin on oltava avattavissa avaimella
  • Hätäavausmekanismin rikottava lasi ei saa aiheuttaa rikottaessa vammoja
  • Koko ovi ei saa olla hätäavauslasia

Seuraavana toimenpiteenä oli piirrellä ideoita luonnoslehtiölle ja tämän jälkeen siirtää ideat 3D-malliksi Creo Labs -ohjelmistolla. Kun mallit olivat valmiita ohjelmistolla tuotettiin tarvittavat asiapaperit tuotteen valmistamista varten. Papereihin kuului mm. mittapiirustukset, hitsausliitosmitoitukset ja leikkauslevityskuvat. Kaikkia palosammutinkaapin osia ei tarvinnut suunnitella itse, koska osa on tarjolla kaupallisina tuotteina ja moduulin aihe oli ohutlevytuote. Ryhmätyön lopuksi tehtiin raportointi ja perinteinen diaesitys suomeksi ja englanniksi.

Avaruusaihe on väistämättä tullut vastaan myös viimeaikoina. Viestinnän osio oli enimmäkseen kielenhuoltoa ja opinnäytetyön raportoinnin valmistelua. Sitä tehtiin analysoimalla Hämeen ammattikorkeakoulun aikaisempia opinnäytetöitä, jotka ovat julkisesti nähtävillä https://www.theseus.fi/. Yhtenä tehtävänä oli kirjoittaa tiivistelmä valitsemastaan opinnäytetyöstä ja minä valitsin Matias Meskasen opinnäytetyön. Opinnäytetyön aihe on planeettojen kaasukehien tutkimuslaitepaketin järjestelmäsuunnittelua. Mars-planeetta on ollut tutkimuksen kohteena viime aikoina ja sitä varten se on tehty. Työ oli tehty Ilmatieteen laitokselle. Avaruusromu myös esiintyy tässä opinnäytetyössä ja kertoo siitä seuraavanlaisesti:

Maan Kiertoradalla kulkeva avaruusromu ei niinkään ole vaaraksi lastiruumassa Marsiin kuljetettavalle laitteistolle. Avaruusromun määrä ei ole merkittävä ohikulkumatkalla, ja lisäksi raketin lastiruuman seinät antavat suojaa kuljettavalle laitteistolle.

Tyhjiö myös esiintyy muutaman kerran Meskasen opinnäytetyössä. En ole hirveästi tyhjiötekniikkaan kiinnittänyt huomiota, joten ajattelin sitten perehtyä hieman siihen. Sen tiesin, että hehkulampussa sellaista käytetään ja avaruuden voi tulkita tyhjiöksi. Ja ainakin alipaine liittyy siihen välillisesti. Alipainetta käytetään esimerkiksi vanhoissa rakennuksissa missä on käytetty asbestia. Alipaineesta johtuen asbesti ei pääse leviämään vapaasti muihin rakenteisiin.

Pidän mielenkiintoisena Miikka de Vochtin ja hänen TET-harjoittelijan tekemää tyhjiöpumppukoetta. Erityisesti yllä olevan linkin takaa löytyvässä videossa, missä käytetään nestemäistä typpeä. Kun tyhjiöpumppu laitetaan päälle, niin nestemäinen typpi jäätyy ja pumpun pois kytkettyä se sulaa. Mikä tästä tekee mielenkiintoista on se, että jos sen laittaa maapallon kokoiseen skaalaan. Maan ilmakehästä n. 77 % on typpeä ja sen voi olettaa olevan avaruuden tyhjiössä. Maapallo on myös täynnä vettä. Maassa on myös ollut jääkausi ja nyt on menossa sulamiskausi. Kuulostaako tutulta?

Jos olemme sulamiskaudella, niin onko nämä niitä saarnaajien lopun aikoja vai tuleeko jossain välissä vielä uusi jääkausi?

Onko asialla avaruusoliot, jotka suorittavat maapallon kokoista tyhjiöpumppu laboratoriokoetta?

No, jälkimmäisestä ainakin saisi hyvän elokuvan tehtyä..


Lähdeluettelo:

Däniken, E. (1977). Todisteita tuntemattomasta. Tampere: Tampereen Kirjapaino-Oy.

Meskanen, M. (2017). Planeettojen kaasukehien tutkimuslaitepaketin järjestelmäsuunnittelu. Opinnäytetyö. Kone- ja tuotantotekniikka. Hämeen ammattikorkeakoulu. Haettu 25.10.2019 osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/131657

Mr. Oizo. (n.d.). Mr. Oizo. Haettu osoitteesta 25.10.2019 https://www.discogs.com/artist/791-Mr-Oizo

Matti Koistinen, Dj, konetekniikan opiskelija

 

Leave A Reply