Sovelluksella avoin metsävaratieto ammattilaisten hyötykäyttöön

0

Sovellus on esimerkiksi älypuhelimeen tai johonkin muuhun kannettavaan laitteeseen ladattava ohjelma, joka on suunniteltu helpottamaan jonkin tietyn tehtävän suorittamista tai ongelman ratkaisemista. Joistakin sovelluksista on olemassa myös perinteisellä tietokoneella käytettäviä versioita.

Ammattikäyttöön tarkoitetut sovellukset ovat yleensä maksullisia. Sovellusten toimittajat kouluttavat käyttäjiä tai tarjoavat esimerkiksi verkkopohjaisia tukisivustoja käyttäjien tueksi. Systeemeihin on yleensä sisällytetty myös jonkintasoinen sovellustuki, josta apua pulmatilanteissa tarvittaessa saa.

Erilaisia metsävaratiedon sovelluksia on tarjolla kourallinen ja uusia kehitetään jatkuvasti. Aika ajoin markkinoille tulee uusia ja mielenkiintoisia sovelluksia. Jotkut niistä jäävät elämään ja jotkut hiipuvat pois. Järjestelmien kehittyessä ja tietojen tarkentuessa sovellusten käyttö metsäalan ammattitoimijoiden parissa lisääntyy koko ajan. Metsävara- ja luontotietojen avulla voidaan kätevästi suunnitella hakkuu- ja hoitotöitä. Lisäksi saadaan tietoa arvokkaista luontokohteista ja metsien suojelumahdollisuuksista.

Metsävaratiedon hankintamenetelmät ja tarkkuus

Metsävarattietoa kerätään lentokoneesta laserkeilaamalla ja ilmakuvaamalla sekä maastossa tehtävillä koealamittauksilla. Hankittua aineistoa käsitellään monipuolisilla laskentamenetelmillä. Eri tavoin hankittua aineistoja yhdistämällä ja aiempia inventointitietoja hyödyntäen Metsäkeskus tuottaa monipuolista tietoa yksityismetsien kasvupaikoista, puustosta, hoito- ja hakkuumahdollisuuksista sekä muusta metsäluonnosta.

Virheitä aineistoissa saattaa kuitenkin esiintyä, esimerkiksi sekametsien puulajisuhteissa ja puuston iässä. Sellaisilla alueilla missä laserkeilausaineisto on vanhaa voi puustojen kuutiomäärissä olla merkittäviä heittoja. On havaittu, että myöskään pienissä taimikoissa tarkkuus ei aina ole riittävä.
Suomen metsäkeskus aloitti vuonna 2020 metsävaratiedon inventointikierroksen ja jatkaa sitä tänä kesänä eri puolilla Suomea. Metsäkeskuksen mukaan metsävarat kartoitetaan aiempaa tarkemmilla ja uusituilla menetelmillä vuosien 2020-25 kuluessa. Metsävaratietoa päivitetään myös jatkuvasti inventointien välillä eri tietolähteitä ja puuston kasvumalleja käyttäen. Inventointimenetelmät kehittyvät, tieto tarkentuu ja sitä myötä tietojen laatu ja käytettävyys paranee vuosien mittaan.

Metsävaratietojen julkaisu

Metsäkeskus julkaisee metsävaratiedot aina keilausta seuraavana vuonna yksityisten metsänomistajien käyttöön Metsään.fi-palvelussa ja muille käyttäjille Metsäkeskuksen avoimen metsä- ja luontotiedon sivuilla ilman metsänomistajien henkilö- tai yhteystietoja. Lisätietoja: https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto

Jyrki Mäkiranta / Mhy Päijät-Häme

Leave A Reply