Arkiston nielaisemana

0

Alussa oli suo, kuokka ja Jussi. Nykypäivänä tarvitaan Jussi, tietokone sekä luonnonmukainen perkaus. Entisajan yhteisöllisyys toimii nykyään tietokoneen kautta, joka on loistava mahdollisuus kerätä vanha ja uusi tieto yhteen.

Vanhojen perkausten asiakirjat ja suunnitelmat ovat tallessa Hämeen ELY: n arkistossa. Ok-Ojat kuntoon hankkeen yhtenä osatehtävänä on kerätä vanha tieto digitaaliseen muotoon. Digitointi helpottaa viranomaistyötä ja tuo vanhat asiakirjat helpommin saataville kaikille. Asiakirjat skannataan, järjestetään aikajärjestykseen ja vanhoista kartoista piirretään uudet kartat digitaalisesti peruskarttojen päälle. Näin kaikki paperinen tieto saadaan tietokoneelle jossa se pysyy tallessa ja on helppo jakaa myös muille tarvittaessa käyttöön.

Digitointi on mielenkiintoista työtä. Uppoaminen vanhaan perkaukseen ja sen asiakirjoihin on mielenkiintoista vaikkakin pölyistä työtä. Perkausten piirtäminen kartalle valottaa niiden sijaintia ja näyttää miten maastoa on muokattu ja otettu käyttöön eri alueilla. Ojitusviivat ovat kuin hämähäkinseitti joka leviää peltoalueille ja järvien läheisiin ojiin.

Vanhat arkiston paperit ovat myös näyte siitä miten aika on muuttunut. Insinöörin työ on aina luovaa, vaikka helposti insinöörit luokitellaan laatikkoon josta luovuus on kaukana. Piirtäminen ja hahmotteleminen ovat luovaa työtä jota tehdään tarkkojen suunnitelmien ja laskelmien pohjalta. Itse koen olevani onnekas kun pääsen käsiksi näihin käsin piirrettyihin, vesiväreillä maalattuihin pieniin taideteoksiin. Ikänsä vuoksi paperit ovat yleensä hauraassa kunnossa ja niiden käsittely on haastavaa. Nykyaikainen paperi eli tietokoneennäyttö pystyy säilyttämään muiston vanhoista ojituksista ja tuomaan ne tähän aikaan.

Teea Niskanen, hanketyöntekijä, Biotalouden tutkimusyksikkö, HAMK

Leave A Reply