Sosionomien taidelähtöinen mediaprojekti

0

 
Olemme kolmannen vuoden varhaiskasvatuksen sosionomiopiskelijoita ja tulimme suorittamaan Nipsulaan taidelähtöistä mediaprojektia, kävimme Nipsulassa torstaisin viiden viikon ajan. Opintojen tavoitteena oli, että projektiin tulisi sisältyä median käyttöä ja tuottamista sekä luovien, taidelähtöisten menetelmien käyttöä. Henkilökohtainen tavoitteemme oli päästä luomaan mukava ja opettavainen kokemus Nipsulan väelle, osallistaa lapsia ja perheitä projektiin, opettaa ja näyttää kuinka teknologiaa ja mediaa pystyy arjessa hyödyntämään, toteuttaa laadukasta pedagogisen viitekehysten mukaista toimintaa ja ohjausta sekä luoda ympäristöön ja tekemiseen turvallisuuden tunne.
Päädyimme tekemään mediaprojektina animaation. Projektin aikana perheet pääsivät maalaamaan animaatioon taustan, muovailemaan animaatiossa seikkailevat hahmot, sekä luomaan animaation äänimaailman soittimia käyttäen.

 

Projektin vaiheet

Ensimmäisellä kerralla teimme Nipsulaan tutustumiskäynnin. Esittelimme perheille itsemme ja kerroimme, mistä mediaprojektissa on kyse. Olimme suunnitelleet myös tutustumisleikin, jonka avulla pääsisimme hieman tutustumaan toisiimme. Leikimme myös lasten kanssa muita leikkejä, jolloin he tottuisivat läsnäoloomme paremmin. Toisella ohjauskerralla otimme tarkasteltavaksi ja kokeiltavaksi useita erilaisia soittimia. Lapset pääsivät rauhassa tutustumaan niihin ja pääsimmekin kuulemaan jo hienoa musisointia. Otimme myös tabletit käyttöön ja näytimme niistä 3 erilaista kuvaa (leikkipuisto, metsä ja maatila). Lapset saivat osoittaa tableteista mieleistään kuvaa ja demokraattisella äänestyksellä päädyttiin leikkipuistoteemaan. Sen jälkeen maalarit pääsivätkin heti hommiin, ja lopputuloksena syntyi upea, värikäs tausta animaatiolle! Kolmannella ohjauskerralla päästettiin mielikuvitus valloilleen muovailemalla. Valmistimme taikataikinan, josta perheet pääsivät muovailemaan mitä hienompia hahmoja ja esineitä seikkailemaan animaatioon. Muovailussa sai käyttää apuna muotteja, mutta kannustimme myös luovuuteen ja vapaan käden luomuksiin.

Animaatio alle 3-vuotiaiden kanssa

Neljännellä kerralla soittelimme uudestaan soittimia ja käytimme animaatiosovellusta. Lapset uskalsivat kokeilla uusia ja ehkä vähän jännittäviäkin soittimia. Suosikkisoittimia oli selvästi ukkosrumpu sekä röhkivää ääntä päästelevä possu. Kun lapset olivat soitelleet hetken soittimia, siirryimme maalamamme taustan luokse itsetehtyjen hahmojen kanssa. Perheet saivat laitella hahmoja ympäri maalausta. Käytimme animaatiosovellusta kuvaamiseen ja hahmojen kanssa leikittiin taustalla. Lapset innostuivat myös ottamaan kuvia sovelluksella, mikä oli ihanaa huomata. Kun kuvat animaatioon oli otettu, aloimme tallentamaan soittimien ääniä animaation taustalle, eli lapset saivat soittaa haluamiaan soittimia ja tallensimme heidän soittoaan.Viimeisellä kerralla olimme järjestäneet lapsille temppuradan, jossa oli paljon lasten motoriikkaa harjoittavia tekijöitä ja myös lapset muokkasivat temppurataa innokkaasti. Omien eväiden lisäksi oli tarjolla herkkuja, joita olimme tuoneet animaation esityspäivän kunniaksi. Katsoimme valmiin animaation useita kertoja läpi, koska lapset olivat siitä niin tohkeissaan. Oli ihana nähdä heidän reaktionsa valmiista animaatiosta!

 

Projektin pedagoginen viitekehys ja onnistumiset

Mediaprojektimme lopputuloksena syntyi upea animaatio ja tavoitteemme toteutuivat erinomaisesti. Nipsulassa oli hyvä, turvallinen ja kannustava fiilis koko projektin ajan. Perheet pääsivät osallistumaan tasapuolisesti kaikkeen toimintaan ja näytimme, että animaation tekeminen onnistuu pienienkin lapsien kanssa. Toimintamme tuki vahvasti useita pedagogisen toiminnan viitekehyksen osa-alueita:
Ilmaisun monet muodot: toimintamme tuki lasten kuvallisen, käsityöllisen, kehollisen ja musiikillisen ilmaisun kehittymistä.
Minä ja meidän yhteisömme: kokeilimme lasten kanssa eri medioiden käyttämistä ja oman medioiden luomista.
Kasvan, liikun ja kehityn: laululeikki sekä temppurata tukivat lasten liikunnallista kehitystä.
Ajattelu ja oppiminen: lapset pääsivät projektimme aikana oppimaan, ideoimaan ja pohtimaan vapaasti, kannustimme lapsia ja iloitsimme heidän kanssaan onnistumisista.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus & ilmaisu: projektimme tuki näitä kaikkia osa-alueita.
Osallistuminen ja vaikuttaminen: kaikki lapset pääsivät vapaasti ja tasapuolisesti osallistumaan ja suunnittelemaan toimintaa.
Kiitos mukavasta projektista Johanna ja muu Nipsulan väki 😊
Syysterveisin Nana ja Tuuli

Leave A Reply