Kehotunnekasvatus Nipsulassa

0

Ryhmä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoita pääsi suunnittelemaan ja toteuttamaan kehotunnekasvatusta Nipsulan avoimessa varhaiskasvatuksessa kolmen viikon ajan. Toimintaa rajattiin kävijöiden ikätasoon soveltuvaksi, eli  alle 3-vuotiaille. Ensimmäisellä viikolla tavoitteena oli tutustua ja luoda suhdetta perheisiin ja käytimme lorupussia hyödyksemme tutustumisessa puolin ja toisin. Lopun päivää tutustuimme rauhassa toisiimme ja leikimme lasten kanssa. Toisena toimintapäivänä ohjelmassa oli motoriikkarata, jossa lapset viihtyivät todella hyvin. Lapset kävivät rataa ikätasoisesti, isommat lapset hieman mieleisekseen muokatenkin.

Kehotunnekasvatus

Kehotunnekasvatus -termiä käytetään pienten lasten seksuaali- ja turvataitokasvatuksesta. Kehotunnekasvatus on kokonaisvaltaista lapsen hyvinvointiin tähtäävää toimintaa, missä keskitytään lapsentasoisesti jakamaan tietoa tunteista, kehosta ja oikeuksista.  Toiminta perustuu varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatussuunnitelmassa on määritelty sen yhtenä tehtävänä kehittää lasten kehotuntemusta. Varhaiskasvatuksessa mietitään yhdessä lasten kanssa päivittäiseen terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita mm. levon, liikkumisen, ihmissuhteiden, sekä kehoon ja ikätasoiseen seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on lapsen turvallisuudentunteen tukeminen, sekä turvalliseen toimintaan ohjaaminen ja avun pyytäminen erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. (Opetushallitus, 2022. s. 51) Väestöliitto (2020) kertoo oppaassaan, “Mitä on kehotunnekasvatus?”, että kehotunnekasvatus voidaan jakaa kahdeksaan osaan: keho ja kehitys, tunteet, läheisyys ja hyväolo, sekä itsetunto, ympäristö ja muut ihmiset, hyvinvointi ja terveys, lisääntyminen, normit ja tavat, sekä oikeudet. Näistä osista valitsimme painopisteiksemme keho, tunteet, sekä läheisyys ja hyvä olo. Näitä teemoja käsitelläksemme yhteiseksi toiminnaksi valikoitui motoriikkarata, satuhieronta, kehon osat ja toiminnot, sekä erilaisten tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen.

Satuhieronta

Toisella viikolla aloitimme kehotunnekasvatuksen teeman läheisyydellä ja hyvällä ololla ja toimintahetkellä toteutimme satuhierontaa. Satuhieronta on mielikuvien, tarinoiden sekä satujen yhdistämistä kevyeen hierontaan ja kosketukseen. Satuhieronnassa ikään kuin kuvitetaan kerrottava tarina lapsen keholle. Satuhieronta vaikuttaa sosiaaliseen, fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Se kohottaa lapsen itsetuntoa, kehittää motoriikkaa, antaa nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksia sekä luo yhteisiä hyvän olon hetkiä. Satuhierontaa voidaan käyttää myös lapsen nukahtamisen tueksi. (Tuovinen,2014, ss. 12–13) Yksi opiskelijoistamme luki tarinaa rauhallisella äänellä ja kaksi opiskelijoista näytti mallia hieronnasta edessä. Loput opiskelijat soittivat taustalla rauhoittavia soittimia tunnelman luomiseksi.

Tunteellinen Leevi-leijona

Viimeisellä viikolla teemat olivat keho ja tunteet. Tiistain toimintapäivänä vuorossa oli keho ja sen toiminnot. Alkuun mietimme yhdessä lasten kanssa mitä kehonosia meillä on ja mitä niillä tehdään. Leikimme Fröbelin palikoiden ”Jumppalaulun” ja kaikki jumppasivat ja lauloivat mukavasti mukana. Tällainen laululeikki oli erityisesti pienempien lasten mielestä kiinnostavaa! Luimme myös kirjaa ”Miten aistit toimivat?” suunnaten tämän ryhmän isoimmille lapsille. Torstaina aiheenamme oli tunnetaidot ja olimme itse tehneet helpot tunnekortit, joita katsoimme perheiden kanssa. Kaikki osallistuivat innolla valitsemaan tunnekortteja ja keskustelemaan tunteista. Lapset huomasivat ja tunnistivat hienosti erilaisia tunteita! Lauloimme ja viitoimme yhdessä myös Kielinupun ”Miltä tuntuu nallesta?” -laulun. Lisäksi käytimme myös psykologien Julia Pöyhösen ja Jenni Livingstonin Fanni-sarjan tunnekortteja.

Ideoita asian käsittelyyn kotona

Fanni-sarja on hyvä apuväline lasten tunnetaitojen harjoitteluun. Sarjaan kuuluu tunnekorttien lisäksi paljon erilaisia kirjoja ja vanhempien materiaalia. Fanni-sarjaa pystyy lainaamaan kirjastosta.
Miltä tuntuu nallesta – tunnelaulun löydät tämän linkin takaa:  https://www.youtube.com/watch?v=JFDAoFN2ndY
 Mikäli kiinnostuit kehotunnekasvatuksesta, voit tämän linkin takaa tutustua Väestöliiton materiaaliin:  https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2021/03/3d76fc20-vanhempien-starttipaketti-.pdf

Terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijat kiittävät mukavista projektiviikoista Nipsulan väkeä!

Lähteet
Opetushallitus. (2022). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.  https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/varhaiskasvatussuunnitelman-perusteet-2022
Tuovinen, S. (2014). Satuhieronta. WSOY
Väestöliitto (n.d.). Mitä on kehotunnekasvatus? https://www.vaestoliitto.fi/ammattilaiset/lasten-kehotunnekasvatus/mita-on-kehotunnekasvatus/
Väestöliitto (2020). Mitä on kehotunnekasvatus? [opas]. https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2021/01/17d8cd7e-tiivistelma-suomi-netti-1-2020.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2021/03/3d76fc20-vanhempien-starttipaketti-.pdf

 

 

Leave A Reply