Simulaatio-oppimista perheiden kanssa – kohtaamisia ja keskustelua yhdessä oppien

0

Kuva: Kiikeri

Maaliskuisena torstaipäivänä viimeisen vuoden terveydenhoitajaopiskelijat viettivät opetuspäivää simulaatio-opetuksen parissa. Päivän teemana oli harjoitella äitiys- ja lastenneuvolatyön asiakaskohtaamisia simulaatio-opetuksen kautta.

Simulaatiolla tarkoitetaan aitoja, työelämää jäljitteleviä oppimistilanteita. Simulaatioita on jo pitkään käytetty esimerkiksi ilmailualalla, mutta viime vuosien aikana simulaatio-oppiminen on lisääntynyt erityisesti terveydenhoitoalalla.  (Tuni, n.d.)

Simulaatiopäivän aikana opiskelijoille oli suunniteltu erilaisia asiakastapauksia, joita opiskelijoille pohjustettiin etukäteen. Simulaatiotilanteessa opiskelijat pääsivät tuomaan esille oppimaansa, niin tiedon, taidon kuin vuorovaikutuksen osaamisen kautta. Yhden simulaation kesto oli noin 15 minuuttia, jonka jälkeen simulaatiosta keskusteltiin yhteisesti oppimistavoitteiden mukaisesti. Yhteen simulaatioon osallistui 2–5 opiskelijaa, sen lisäksi osa opiskelijoista seurasi simulaatiosta ennaltasovittuja teemoja ja loput luokasta seurasivat simulaation etenemistä. Simulaatiossa hyödynnettiin simulaatioteknologiaa, jolloin erillisessä simulaatiotilassa etenevää tilannetta voitiin seurata toisesta luokasta kameroiden välityksellä. Tämä helpotti simulaation jäljentämistä mahdollisimman todenmukaisesti, työelämää kuvaavaksi.

Simulaatiopäivä tehtiin yhteistyössä Hamkin avoimen varhaiskasvatusyksikön Nipsulan kanssa. Nipsulan kautta saamamme perheet toimivat simulaatioissa asiakasperheen roolissa ja terveydenhoitajaopiskelijat pitivät heille neuvolatyötä jäljitteleviä vastaanottotilanteita. Simulaatiotilanteissa opiskelijat käsittelivät asiakaslähtöisesti ja monipuolisesti erilaisia teemoja, kuten lapsiperheen arkea, lapsen kehitystä, synnytyksen jälkeisestä aikaa, imetystä ja perheen tukiverkostoja. Simulaatioissa nousseet keskustelunaiheet olivat hyvää harjoitusta opiskelijoille pian alkavaa neuvolaharjoittelua varten.

Simulaatiopäivään osallistuneet perheet kiittivät opiskelijoita positiivisesta ja lämminhenkisestä kohtaamisesta – niin lapset kuin aikuisetkin kokivat tilanteet miellyttävinä. Opiskelijoiden mukaan simulaatiopäivä oli onnistunut ja heidän mielestään oli tärkeää kohdata asiakasperheet, jolloin tilanteissa oli aitoutta ja työelämälähtöisyyttä. Tämänkaltainen oppiminen turvallisessa ympäristössä antaa mahdollisuuden tuoda esiin omaa osaamista lempeällä, mutta oppimista tukevalla tavalla. Simulaatiopäivä oli kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut – jokaisen osallistujan näkökulmasta!

Kirjoittajat:
Nina Komulainen, terveydenhoitaja, AmO-opiskelija
Janette Kiikeri, terveydenhoitaja, lehtori, HAMK
Tuula Kolari, terveydenhoitaja, lehtori, HAMK

Lähteet
Tuni. (n.d.). Pedagoginen suunnittelu. https://www.tuni.fi/tlc/suunnittelu/pedagoginen-suunnittelu/ Haettu 12.3.2023

Leave A Reply