Opiskelijoiden videot – Nipsulan ohjattua toimintaa digisti

0

Kulunut kevät on asettanut uudenlaisia haasteita myös Nipsulan avoimen varhaiskasvatustoiminnan toteuttamiselle 

12.3.2020 HAMK teki koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi linjauksia, joiden perusteella suljimme Nipsulan avoimen varhaiskasvatustoiminnan 17.3. alkaen. Jatkossa ohjeistus tiukentui niin, että koko korkeakoulukeskus suljettiin ja kaikki työskentely, opetus ja opiskelu siirtyi verkossa toteutettavaksi loppukevään ajaksi.  

Jo Nipsulan sulkemisesta päätettäessä ja siitä perheille ilmoittaessani ajatukseni oli, että Nipsulan avointa varhaiskasvatustoimintaa tullaan jatkamaan jollain tavalla. Ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijoiden oli tarkoitus suorittaa varhaispedagoginen osaaminen -moduulin oppimistehtävä kevään aikana Nipsulan toimintaympäristössä. Sain ajatuksen opiskelijoiden oppimistehtävän toteuttamisesta digitaalisessa muodossa verkon välityksellä. Kerroin ajatuksistani moduulin vastuuopettajille ja he innostuivat heti ajatuksesta. Nipsulan oppimistehtävästä ja opiskelijoiden ohjauksesta vastaavan opettajan, Liisa Kokkoniemen kanssa yhteistyössä mietimme oppimistehtävän käytännön toteuttamisen ja ohjeistuksen vastaamaan muuttunutta tilannetta. 

Nipsulan oppimistehtävän tavoitteena oli harjoitella varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelua, toteuttamista, arviointia sekä dokumentointia. Oppimistehtävänä opiskelijoiden tuli suunnitella ja toteuttaa toimintaa Nipsulan asiakkaille. Nyt uudessa mallissa tämä tapahtui videon muodossa 

Opiskelijoiden tehtävänä oli siis laatia suunnitelma toiminnasta, tehdä videon käsikirjoitus, kuvata ja editoida videot. Kaikissa videoissa oli osittain yhteinen rakenne. Video aloitettiin samaan tapaan kuin Nipsulan aamupiirit eli toivotettiin hyvää huomenta, selvitettiin Nipsula-päivä sekä päivän sää sekä loruteltiin ja leikittiin kenguru Joonatan. Tämän jälkeen oli vuorossa opiskelijoiden suunnittelema toiminta. Opiskelijat kuvasivat videot omilla laitteillaan, editoivat ne valitsemallaan ohjelmalla ja latasivat ne piilotettuina videoina Nipsulan youtubekanavalle, joka luotiin tässä yhteydessä videoiden lataukseen ja jakamiseen. 

Opiskelijat käyttivät yhteisenä työskentelyalustaan teamstyötilaa, jossa jokaisella tiimillä oli oma kanavansa. Opiskelijoiden työskentelyä tuettiin antamalla tiimikohtaista ohjausta tehtävän aikana. Opiskelijoille annettiin ohjausta muun muassa siitä, miten videon välityksellä tapahtuva ohjaus voi myös olla vuorovaikutuksellista ja varhaiskasvatuksen monipuolisiin työtapoihin perustuvaa.  

Opiskelijatiimit tuottivat yhteensä kuusi videota Nipsulan perheille. Videot olivat monipuolinen kokonaisuus, joka koostui tarinallisesta piirtämisestä, satujumpasta, satuhieronnasta, keväänmerkkien tarkkailusta, kevätjumpasta sekä oman lelun seikkailusta. Videoissa toteutui mahdollisuuksien mukaan vuorovaikutteisuus ja lasten osallisuus. Lapset pääsivät piirtämään, kuvaamaan, retkeilemään ja tarkkailemaan keväänmerkkejä tehtävien muodossa sekä jumppaamaan ja rentoutumaan. Jaoin linkit videoihin Nipsulan perheiden omassa whatsapp-ryhmässä, aina yhden kerrallaan Nipsulan toimintapäivinä tiistaisin ja torstaisin. Vuorovaikutteisuus toteutui wa-ryhmän kautta, kun perheet lähettivät palautetta opiskelijoille sekä kuvia perheen yhteisestä toiminnasta ja lasten tuotoksista. 

Tulen pyytämään perheiltä palautetta Nipsulan toimintakaudesta ja eritellysti loppukevään toiminnasta toimintakauden päätyttyä. Tässä vaiheessa jo voi silti todeta, että videon välityksellä tapahtunut toiminta on tavoittanut perheet. Videoilla on useita katselukertoja ja muutamat perheet ovat olleet myös aktiivisesti vuorovaikutuksessajakaneet kokemuksiaan ja tuotoksiaan liittyen opiskelijoiden ohjaamaan toimintaan.  

Tämä kokemus osoitti sen, että opiskelijoilla, opettajilla ja henkilökunnalla on hyvät valmiudet toteuttaa opiskelua ja työskentelyä verkon välityksellä sekä innostusta tarttua haasteisiin. Opiskelijat innostuivat ja heiltä tuli positiivista palautetta uudenlaisesta tavasta toteuttaa ohjaustehtävä. Tämän kokemuksen rohkaisemana tulemme jatkossakin varmasti toteuttamaan videomuotoisia ohjauksia osana Nipsulan avointa varhaiskasvatustoimintaa. 

Tästä pääset katsomaan Paju-pupun satujumpan

 

Niina Mäkinen

 

 

 

Leave A Reply