Nipsulassa opitaan uutta!

0

Nipsulassa on ollut runsaasti syksyn aikana erilaisia fyysiseen aktiviisuuteen innostavia toimintatuokioita. Olemme suunnitelmallisesti pitäneet näitä tuokioita runsaasti, sillä ryhmässä on aktiivisia liikkujia, joilla taidot kehittyy huimaa vauhtia. Nipsulassa ollaan tuettu liikunnallisten perustaitojen kehittymistä mm. mahdollistaen erilaisten liikuntavälineiden monipuolisen käytön ja innostaen kokeilemaan uutta.

Kolmannen vuoden terveydenhoitajaopiskelijat kävivät Nipsulassa osana projektiharjoittelua tutustumassa Nipsulan toimintaan ja toteuttamassa temppuradan. Temppurata toteutettiin Nipsulan kävijöiden ikätason mukaisesti eli alle 3-vuotiaille. Temppurata oli onnistunut kokonaisuus, jossa lapset viihtyivät.  

 

Temppurata koostui tehtävistä, jossa harjoiteltiin lapsen kehitystason mukaista motoriikkaa. Lapset saivat vapaasti sekä ohjatusti käydä rataa läpi ja soveltaa rataa mieleisekseen.  Lapset pääsivät omien taitojensa mukaan liikkumaan ja leikkimään.

Vauvan motorinen kehitys alkaa karkeamotoriikan kehityksestä, eli suurten lihasten hallinnasta. Tämän jälkeen vauva kehittyy hallitsemaan pieniä lihaksia, jota kutsutaan hienomotoriikaksi. Lapsi osaa muun muassa heiluttaa lelua, tarttua nyrkillään leluun ja lopulta kehittyy peukalo-etusormi-otteessa. Vauva harjoittelee liikunnallisia taitoja vanhempien tuella ja omatoimisesti, kun lapsella on siihen halua ja valmiutta. (Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2021)

Noin vuodenikäisenä lapsi oppii kävelemään. Alkuun kävely on horjuvaa, mutta noin 1,5-vuoden iässä kävely onnistuu jo varmoin askelin. Lapsi alkaa harjoitella kiipeilyä, juoksemista ja esineisiin kurottautumista. (Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2019a) Temppuradalla perusliikuntataitojen harjoittelu  toteutui erilaisina tasapainoharjoitteina kuten narulla kävelemisellä ja penkin päällä tasapainottelulla. Radalla harjoiteltiin myös kierimistä pehmeän alustan päällä sekä konttaamista putkilon läpi.

2-vuotiaana lapsen liikunnalliset taidot ovat nopeassa kehityksessä. Lasten välillä voi olla  ketteryyseroja: osa lapsista on hyvinkin taitavia liikkujia, kun osalla on vielä kömpelyyttä ja varovaisuutta. Lapsi osaa tämän ikäisenä kävellä ja hieman juostakin sekä kävellä portaita. Lapsi kykenee potkimaan ja heittämään palloa sekä tanssimaan ja jumppaamaan. Myös heittotaito kehittyy huimaa vauhtia. (Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2019b) Temppuradalla harjoiteltiin muun muassa pallon heittoa koriin.  Radalla oli pieni liukumäki, jonka avulla sai harjoitella muutaman portaan nousemista. Liikkumisen ohella kuunneltiin joululauluja, joista lapset pitivät. Vanhemmat saivat myös vaihtaa kuulumisia ja jutustella temppuradan ohella. Päivä oli onnistunut ja kiva!

Tekijät: Aida Aaltonen, Ellinoora Airikainen, Senja Innala-Kataja ja Tuulia Vuolahti.

Lähteet:
Mannerheimin lastensuojeluliitto. (2019a) 1-2-vuotiaan liikunnallinen kehitys. Haettu 5.12.2022 osoitteesta https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/1-2-v/1-2-vuotiaan-liikunnallinen-kehitys/

Mannerheimin lastensuojeluliitto. (2019b). 2-3-vuotiaan liikunnallinen kehitys. Haettu 6.12.2022 osoitteesta https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/2-3-v/2-3-vuotiaan-liikunnallinen-kehitys

Mannerheimin lastensuojeluliitto. (2021). Vauvan liikunnallinen kehitys. Haettu 5.12.2022 osoitteesta https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/0-1-v/vauvan-liikunnallinen-kehitys/

Leave A Reply