Musiikkileikkejä ja soittamista

0

Tämän päivän Nipsulan ohjattu toiminta sisälsi musiikkileikkejä ja soittimiin tutustumista.

Aloitimme  toiminnan perinteisesti aamupiirillä. Halusimme pitää toiminnassamme koko ajan mukana musiikillisia elementtejä, joten viikonpäivää kysyimme lapsilta niin, että lapset saivat taputtaa käsiään yhteen oikean päivän kohdalla (tiistai vai torstai). Sään kysymistä varten olimme suunnitelleet myös musiikillisia elementtejä sisältävän tavan: sateista säätä varten otimme sadekepin ja aurinkoista säätä varten tuulikellon sekä keltaista valoa heijastavan laitteen. Lapset saivat taas käsiään taputtamalla kertoa oikean sään. Lisäksi aamupiirissä lauloimme ja leikimme tietysti Hyvää huomenta -laulun ja Kenguru-Joonatan -lorun.

Pyysimme lapset ja vanhemmat viereiseen luokkatilaan patjoille istumaan niin, että lapset olivat vanhempiensa sylissä ja aloitimme Pienen pieni veturi -leikillä. Laitoimme laulun soimaan, liikkeet olimme suunnitelleet itse ja ne opetimme vanhemmille ja lapsille. Tarkoituksena siis oli, että vanhemmat tekevät lasten kanssa liikkeitä, koska lapset olivat tällä kertaa todella pieniä. Tämän jälkeen lapset pääsivät tutustumaan valitsemiimme soittimiin, esimerkiksi rytmikapuloihin, marakasseihin ja triangeleihin. Tähän olimme varanneet aikaa, jotta lapset saavat rauhassa soitella eri soittimia. Jossain vaiheessa laitoimme myös lastenlauluja soimaan taustalle. Viimeisenä leikimme Karhu nukkuu -laululeikkiä. Kerroimme säännöt ja aloimme leikkiä yhdessä, tässäkin siis mukana sekä vanhemmat että lapset.

On tärkeää, että pääsimme tutustumaan lapsiin ja aikuisiin ennen ohjauksen alkamista. Suunnitelmamme oli joustava ja pystyimme sitä muokkaamaan tilanteen mukaan. Lapset osallistuivat mielestämme todella hyvin. Pyrimme ottamaan kaikki lapset huomioon ja rohkaista sekä kehua kaikkia. Oli hyvä, että aikuiset olivat mukana. He pääsivät yhdessä tekemään lastensa kanssa ja samalla avustivat meitä toiminnassa.

Musiikilliset leikit tukevat lasten ilmaisun monia muotoja. Järjestämässämme toiminnassa lapset pääsivät tutustumaan sekä musiikkiin että soittimiin ja niiden käyttämiseen. He huomasivat, että eri soittimilla saa aikaan erilaisia ääniä ja musiikin rytmiä pystyy säätelemään. Musiikin ja yhdessä soittamisen kautta lapset myös havainnoivat ympäristöään ja muita soittajia; näin ollen toiminta kehitti myös sosiaalisia taitoja ja toisten toiminnan huomioon ottamista.

Yhdessä musisoidessamme lapset kokivat onnistumisen tunteita, mikä lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ryhmähenkeä. Lapset harjoittivat siis ryhmässä toimimisen taitojaan. Musiikki ja soittimiin tutustuminen tuki myös lasten tutustumista omaan kehoonsa ja motoristen rajojen tutkailua. Musiikkia tuottaessa lapset pyrkivät pysymään tietyssä tahdissa seuraten taustalta kuuluvaa musiikkia, joka kehitti heidän rytmisyyttään. Uudet ja ihmeelliset soittimet herättivät ihmetystä, mutta myöskin iloa ja kiinnostusta lasten keskuudessa. Uskomme, että musiikin parissa puuhailusta jäi lapsille hyvä mieli. Kaikilla oli hauskaa, ja sehän onkin pääasia!

Sosionomiopiskelijat Nea, Mari ja Mirva

Leave A Reply