Joulukuusenkoristeiden askartelua

0

Torstaina 19.11. ohjelmassa oli joulukuusenkoristeiden askartelua. Jokainen halukas sai tehdä itse eri muotoisten piparimuottien avulla valmiista massasta kuvioita ja maalata niitä. 

Massoja oli kahdenlaisia, toinen vaati vuorokauden kuivumisen ennen koristelua ja toinen uunissa kovettamisen. Teimme etukäteen muutamia kuvioita, joita lapset saivat koristella, jotta kaikille mahdollistui sekä kuvioiden tekeminen itse, että niiden koristelu. Tavoitteenamme tuokiossa oli lasten kädentaitojen harjaannuttaminen sekä luovuuden tukeminen.  

Käsityökasvatuksen tarkoituksena on kehittää kädentaitoja, tuottaa iloa ja elämyksiä, kehittää aisteja ja aistiherkkyyttä, kehittää luovuutta ja havainnointia, kehittää avaruudellista hahmottamista, kehittää motorisia taitoja ja herättää ajattelua. Nämä asiat luovat pohjaa lapsen kehittymiselle. (Ruokonen, 2009, s. 58)  

Kädentaidot ovat taitoja, jotka lisäävät hyvinvointia. Lapsen tekemä työ on juuri hänen tekemänsä, kuvaa häntä itseään ja lapsi on itse saanut päättää, minkälaisen työn tekee. Jos lapselle antaa hyvää palautetta hänen tekemästään työstä, se kasvattaa hänen minäkuvaansa. (Oikarinen, 2018, ss. 21–22) 

Leivontavälineet

Aloitimme askartelut “non-stop” – tyylisesti sitä mukaa, kun perheitä alkoi tulla Nipsulaan. Tämä mahdollisti sen, että kaikki halukkaat ehtivät kaikessa rauhassa ja omaan tahtiinsa tekemään ja koristelemaan joulukuusenkoristeita ja meillä oli paremmin aikaa ohjata ja kannustaa jokaista yksilöllisesti, kun lapsia oli vain muutama kerrallaan askartelemassa.  

 

Lapset tykkäsivät todella paljon muovailla massaa sekä leikkiä sormi- ja vesivärien kanssa. Lapset saivat tehdä niin monta koristetta kuin vain halusivat. Autoimme lapsia tarvittaessa kaulimisessa, muottien painamisessa, reiän teossa ja tarvikkeiden ojentamisessa. Suurin osa lapsista halusi itsenäisesti tehdä koristeita. Olimme erittäin tyytyväisiä koristeiden tulokseen ja lasten innokkuuteen askarrella. Vanhemmat pitivät myös ideasta ja olivat lasten mukana. Otimme myös huomioon perheen pienimmät, kannustamalla vanhempia tekemään omat koristeet pienille. Koristeet jäivät kuivumaan ja kovettumaan ja perheet saavat omat koristeensa mukaansa ensi Nipsula-kerralla.  

 

Terveydenhoitajaopiskelijat Petra ja Eveliina 

 

Lähteet  

Oikarinen, K. (2018). Kädentaitojen merkitys varhaiskasvatuksessa lapsen minäkuvan kehitykselle. Haettu 6.11.2020 osoitteesta http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201808232669.pdf 

Ruokonen, I., Rusanen, S. & Välimäki, A-L. (2009). Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Opas. Haettu 6.11.2020 osoitteesta https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80314/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b.pdf?sequence=1 

Leave A Reply