Hirvimaalaus

0

Eläinteemalla jatkettiin edelleen. Tänään tehtiin hirvet maalamall käsi sormiväreillä ja painamalla kämmenenjälki paperiin. Hahmolle lisättiin piirtämällä silmät ja sarvet.

Toimintapäivänä Nipsulassa oli melko paljon lapsia paikalla, joista suurin osa oli pieniä. Toiminnan pystyi kuitenkin toteuttamaan myös pienempien lasten kanssa, joten emme lähteneet muuttamaan toimintaa. Toiminnan yksi tavoitteista oli myös vanhempien ja lasten yhteinen tekeminen, joten toiminta oli hyvä myös pienemmille.

Toiminnan tarkoitus oli tehdä hirvi käden muodosta maalaamalla ja halutessaan sai tehdä myös taustan sille. Olimme laittaneet Nipsulan viereiseen tilaan suojat lattialle ja valmistelleet maalausalueen perheitä varten. Olimme myös tehneet valmiiksi mallit hirvistä, jotta lasten ja vanhempien olisi helpompi hahmottaa hirven muoto.

Aamupiirillä kävimme läpi sen normaalin sisällön (viikonpäivä, sää, laululeikit) ja tämän jälkeen johdattelimme päivän aiheeseen juttelemalla siitä, missä kenguru-Joonatan asuu, mitä eläimiä Suomessa asuu ja mikä mahtaa olla Suomen suurin luonnossa elävä eläin. Lapset arvailivat mikä Suomen suurin eläin mahtaa olla ja lopulta se myös keksittiin: Hirvi.
Aamupiirin jälkeen jaoimme ryhmää toimintaa varten niin, että toimintaan osallistuisi aina koko perhe yhdessä. Tämän jälkeen siirryimme ensimmäisen ryhmän kanssa Nipsulan viereiseen tilaan.

Ennen maalaukseen ryhtymistä ohjeistimme lapsia ja vanhempia hirven teossa ja kerroimme, että jokainen saa tehdä juuri sellaisen hirven kuin itse haluaa. Kerroimme myös, että maalauksen voi tehdä joko yksin tai vanhemman kanssa. Toiminnan aikana kiertelimme juttelemassa perheiden kanssa ja autoimme aina tarvittaessa. Vanhempien toiveesta autoimme muutamaa lasta koko toiminnassa.

Toiminta toteutettiin yhteensä noin neljälle ryhmälle. Kun lapset olivat valmiita maalausten kanssa, he lähtivät jatkamaan leikkejään Nipsulan puolelle. Valmiit maalaukset nostettiin pöydälle kuivumaan.

Alkuperäinen suunnitelma oli kerätä palaute heti toiminnan jälkeen ennen leikkeihin siirtymistä, mutta koska suurin osa lapsista oli sen verran pieniä, että palautetta oli hankala kerätä tällä tavalla, jätimme sen kokonaan pois. Kysyimme palautetta vanhemmilta ja isommilta lapsilta toiminnan jälkeen suullisesti. Lähes kaikki palaute oli positiivista, lapset sekä vanhemmat pitivät toiminnasta. Osa vanhemmista toivoi, että toiminta olisi kestänyt kauemmin ja että maalausta olisi useammin. Toisten mielestä toiminta oli sopivan mittainen ja osa oli sitä mieltä, että toiminta sopisi paremmin vanhemmille lapsille.

Sosionomiopiskelijat Anastasia ja Taija

Leave A Reply