Author: Johanna Nieminen

0

Olemme ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijoita Hämeen ammattikorkeakoulusta ja saimme tehtäväksi järjestää koko perheille kaksi ohjaustuokiota Nipsulassa.…More

0

Olemme sairaanhoitaja opiskelijoita Hämeen ammattikorkeakoulusta. Meidän projektiharjoitteluumme kuului järjestää neljä toimintatuokiota Nipsulassa. Projektin tilaaja oli…More

0

Jatkoa luvassa meidän projektiryhmämme toiminnallisista tuokioista. Seuraavat kaksi kertaa oli luvassa Nipsulan toiveiden mukaisesti Nalle…More

0

Nipsula projektityön toinen sairaanhoitajaopiskelijaryhmä käynnisti omat neljä tuokiotaan turvallisuusteemalla, joka liittyi meneillään olevaan turvallisuus viikkoon.…More

0

Olemme toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoita Hamkista. Toteutamme koulutukseemme kuuluvan Projektiharjoittelun yhteistyössä Nipsulan kanssa. Nipsulan toiveiden mukaisesti…More

0

Heippa! Olemme ensimmäisen vuoden sosionomi opiskelijat Emma ja Riina ja pääsimme pitämään Nipsulaan ohjelmaa. Suunnittelimme…More

0

Heippa kaikille ja kiitos Nipsula-päivään osallistuneille! Olemme 1. vuoden sosionomiopiskelijat Nea ja Petra. Pääsimme suorittamaan…More

0

Olemme ensimmäisen vuoden sosionomi opiskelijoita ja pääsimme toteuttamaan Nipsulassa ryhmänohjaus tehtävän. Päätimme pitää lapsille eläin…More

1 2 3 4