Talvi ei hyydytä matkailukehittämistä!

0

Helmikuun pakkaskeleillä viima vinkuu ja uudet tuulet puhaltavat matkailun kehittämisessä. Visit Finlandin mukaan Suomeen suuntautuvassa kansainvälisessä matkailussa lyötiin viime vuonna kaikki ennätykset. Ulkomaiset yöpymiset kasvoivat peräti 813 000 yöpymisellä ennätykselliseen 6,6 miljoonaan. Yhtäkkiä myös Kanta-Hämeessä on huomattu monen vuoden hiljaiselon jälkeen, että matkailussa on paljon mahdollisuuksia. Hämeen liitto starttasi tammikuussa Western Lakeland -yhteistyön. Tavoitteena on saada lisää kansainvälisiä matkailijoita alueelle.

Visit Finlandin mukaan pääkaupunkiseutu ja Lappi ovat Suomen matkailun vetovoimaisimmat kohdealueet (kasvua 13 % ja 22 prosenttia), mutta matkailijat ovat löytämässä myös muun Suomen. Järvi-Suomessa ulkomaiset yöpymiset kasvoivat 12 prosenttia ja rannikko- ja saaristoalueella 8 prosenttia. Kanta-Häme kuuluu Järvi-Suomeen eli Lakelandiin.

Hämeen liitto päätti osallistua Visit Finlandin vetämään Western Lakeland -toteutukseen. Western Lakeland’ssa toimijoina ovat Kanta-Hämeen lisäksi myös Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Päijät-Häme. Yhteistyötä tehdään isomman porukan kanssa, koska ulkomailta katsottuna alueet ovat pieniä ja on parempi koota niitä yhteen. Kanta-Hämeessäkin pitää huomata, että matkailijat eivät tuijota kuntien rajoja, vaan he etsivät elämyksiä ja tekemistä. Se missä kunnassa mitäkin sijaitsee, ei ole matkailijan kannalta olennaista.

– Lakeland yhteistyön nimissä tehdään brändiyhteistyötä, myynninedistämistä, messuosallistumisia, tuotekehitystä jne. Visit Finland tuo kesäkuussa saksalaisia matkanjärjestäjiä Suomeen tutustumisreissulle eli FAM-matkalle. Kanta-Hämeen matkailupaketin ovat koonneet alueen matkanjärjestäjät eli Vekka Tours ja FM Tours. Toivottavasti kauppa alkaa käymään heti kesäkuun vierailujen jälkeen!, iloitsee Let’s Go Tavastia hankkeen projektipäällikkö Kirsi Sippola Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Let’s Go Tavastia –hanke on alkanut Hämeen ammattikorkeakoulun vetämänä tammikuun 2018 alusta. Hanke toimii työrukkasena Lakeland-toimenpiteille. Kevään aikana kirkastetaan matkailukärkiä Kanta-Hämeen maakunnassa, seuduilla ja kunnissa. Seuduilla hankkeen asioita vievät eteenpäin Mari Noromies-Wahl (Forssan seutu), Reima Ojanen (Riihimäen seutu) ja Outi Mertamo (Hämeenlinnan seutu).

Hämeenlinnassa startattiin komeasti matkailun strategiatyö helmikuun puolivälissä. Paikalla oli reilusti yli sata henkilöä osallistumassa Hämeenlinnan kaupungin järjestämään matkailuiltaan. Illan aikana kuultiin mm. Visit Finland’a, Helsingin ja Tampereen matkailutoimijoita sekä alueen yrittäjiä. Konkreettisin esitys matkailutyön käynnistämiseksi tuli Hämeen Kauppakamarin puheenjohtaja Pekka Vihmalta, jonka puheenvuorossa ehdotettiin kahden henkilön tehotiimin palkkausta ja myynnin aloittamista välittömästi. Hämeenlinnan kaupunki kertoi illan päätteeksi, että matkailun strategiatyö alkaa heti ja valmista tulee kesäkuussa. Hieno juttu, että pyörät ovat pyörimässä!

Kehittämistyötä hankkeiden avulla

Vaikka Kanta-Hämeessä ei virallista matkailuorganisaatiota olekaan ollut moneen vuoteen, niin matkailua on kehitetty määrätietoisesti Hämeen liiton johdolla erilaisten hankkeiden avulla. Kuvassa 1 esitetään Kanta-Hämeen matkailun hanketilanne.

Kuva 1: Sippola, K. Kanta-Hämeen matkailun hanketilanne 2018.

 

Matkalla kasvuun –hankkeessa on mukana yli 30 maaseudulla toimivaa matkailuyritystä ympäri Kanta-Hämettä. Hanke on kestänyt jo jonkun aikaa ja yritykset ovat saaneet digivalmennusta, käyneet tutustumismatkalla Toscanassa, pitäneet yhteistä osastoa Matka2018 –messuilla, teettäneet resurssiviisauskartoituksia yrityksistään jne. Kevään aikana hankkeessa on menossa matkailuyritysten kansainvälistymiseen liittyvät valmennukset, TripAdvisorin käyttö, Tampereen Supermessuille osallistuminen ja tietysti ITB-matkamessut Berliinissä maaliskuun alussa. Hankkeessa on huomioitu Lakeland yhteistyö ja maaliskuussa tulee Japanin uudet asiakasryhmät ja markkinointikanavat hankkeen koulutuspäivässä tutuksi. Lisäksi Häme-menun työn loppuun saattaminen ja tuotekehitystyön viimeistely ovat loppusuoralla.

 

Tavastia Blueways hankkeen tavoitteena on kasvattaa kansainvälisten matkailijoiden määrää vesistömatkailua kehittämällä. Lisäksi hankkeessa kehitetään reittien ja kohteiden matkailullista sisältöä, liiketoimintamahdollisuuksia, monikanavaisia viestintäkokonaisuuksia ja näkyvyyttä, asukkaiden liikunta- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia sekäyhteistyötä yrittäjien välillä. Hanke alkoi tammikuussa ja nyt on talvikartoitukset menossa.

– Pakkasjää narskuu luistimen alla pitkässä liu’ussa ja helmikuun kirkas keskipäivä vetää silmät sikkuraan, kun kiidän pitkin Pyhäjärven jäätä. Tammelaan on tehty talkoilla upea retkiluistelureitti, jossa taivallettavaa uraa on toistakymmentä kilometriä, Tavastia Blueways -hankkeen projektipäällikkö Mika Soramäki Vanajavesikeskuksesta kertoo (kuva 2).

Kuva 2. Mika Soramäki vetää Tavastia Blueways -hanketta, jossa kartoitetaan mm. luistelureittejä Kanta-Hämeessä.

Tavastia Blueways –hanke kartoittaa helmi-maaliskuussa Kanta-Hämeen järville tehtyjä retkiluistelu- ja muita talviliikuntareittejä, joista rakentuu yhteinen, kaikkia palvelevan karttasovellus. Sydäntalven tapahtumiin kuuluu myös talviaktiviteettien esittelyä kansainvälisille matkanjärjestäjille. Vanajanselällä pilkkimisen saloihin ja potkukelkkailuun ovat tutustuneet mm. australialaiset ja kiinalaiset vieraat.
Talven aikana Mika ja kumppanit tapaavat paikallisia luontomatkailuyrittäjiä ja kartoittavat heidän kanssaan hankkeessa kehitettäviä melontareittejä. Kun vedet vapautuvat jääkahleista, päästään heti vesille dokumentoimaan reitistöjä!

Luonto lisää liikettä -hanke pyrkii Kanta-Hämeessä lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia luontoliikuntaa lisäämällä.
– Teemme yhteistyötä mm. alueen luontomatkailuyrittäjien kanssa ja pyrimme kehittämään kohderyhmää eli lapsia kiinnostavaa luontoliikuntatarjontaa yhdessä yrittäjien kanssa. Rekrytoimme 4-luokkalaisia Helsingistä, Tampereelta ja Tammelasta testaamaan ja ideoimaan juuri heitä innostavia luontoliikuntapalveluita, projektipäällikkö Kati Vähäsarja Metsähallitukselta kertoo.

Hankkeessa pyritään hyödyntämään erilaisia luontoliikuntamuotoja aina metsäparkourista keppihevosiin. Koiratkin otetaan mukaan liikuttamaan ja lisäämään hyvinvointia. 10.5. järjestettävänä Suomen Olympiakomitean Unelmien liikuntapäivänä hanke organisoi Liesjärven kansallispuistoon koko perheelle suunnattua Musti-Run tapahtumaa. Tapahtumassa lapset pääsevät polkujuoksemaan yhdessä perheiden koirien kanssa. Mukaan ovat tulossa toimintaansa esittelemään myös alueen koirayhdistykset ja luontoliikuntatoimijat.

– Hankkeessa edistetään myös alueen luontomatkailua ja kohteiden tunnettuutta. Tärkeä kumppani tässä työssä on Retkipaikka -yhteisö, jossa julkaistaan tietoa ja kokemuksia luontokohteista ympäri maata. Retkipaikkaan rakennetaan hankkeen myötä oma kokonaisuus Hämeen järviylängön luontokohteista ja palveluista ja ne ovat lähitulevaisuudessa kätevästi löydettävissä kaikki samasta paikasta. Tämä helpottaa retken suunnittelua ja auttaa löytämään itselle ennestään tuntemattomia kohteita. Kohteet löytyvät helposti myös maastossa Retkipaikan mobiilisovelluksen avulla, Kati Vähäsarja kertoo.

– Digitrail –hankkeessa lisätään Kanta-Hämeen retkeilyreittien vetovoimaisuutta erityisesti digitaalisen sisällön ja saavutettavuuden avulla. Tuloksena alueella on laadukkaita laatukriteerit täyttäviä kansainvälisille markkinoille soveltuvia reitistöjä (4 kpl vaellusreitistöjä, 1 kpl pyöräilyreitti), kertoo projektipäällikkö Heidi Kerkola Hämeen ammattikorkeakoulusta.

DigiTrail -hankkeen luontoreittien näkyvyyttä ja saavutettavuutta kehitetään kevään 2018 aikana kovalla vauhdilla. Hankkeelle ostopalveluna luontovalokuvia toteuttava valokuvaaja kuvaa hankkeen kehitettävät reitistöt eri vuodenaikoina. Kuvia tullaan julkaisemaan hankkeen sosiaalisessa mediassa. Ensimmäiset kuvat ovat talven ajalta ja tullaan julkaisemaan maaliskuun lopulla.

– Kuvia voivat käyttää myös alueen toimijat ja yhteistyökumppanimme omassa markkinoinnissaan, sillä jokainen kuva on varustettu CC0-lisenssillä. Myöhemmin keväämmällä kilpailutetaan videokuvaaja, joka valmiiden käsikirjoituksien pohjalta tulee kuvaamaan alueen toimijoiden ja yrittäjien palveluita kokonaisuuksiksi – esimerkkivideoiksi siitä, mitä luontomatkailija voi retkeilypäivänsä aikana tehdä ja mitä palveluita hän voi käyttää, Heidi Kerkola innostuu kertomaan.

Tammikuussa Kanta-Hämeen kylien työpajoissa mietittiin mm. kylien nähtävyyksiä, erityisyyksiä sekä palveluita. Työpajoissa esille nousseista tarinoista ja Hämeen Härkätien historiasta kirjoitetaan matkailijoita varten mielenkiintoiset sisällöt Härkätien digitaalisen polkupyöräreitin varrelle kevään aikana.

Nämä teemalliset sisällöt, palveluita ja nähtävyyksiä viedään parhaillaan muidenkin retkeilyreittien varrelle digitaalisessa muodossa. Retkeilyreitit ja Hämeen Härkätie pyöräilyreitit tulevat näkyviin kevään aikana julkaistavilla DigiTrail verkkosivuilla. Samanaikaisesti kehitetään navigaattorin tapaan toimivaa mobiilisovellusta retkeilijöiden käyttöön. Mobiilisovelluksen ensimmäinen versio tullaan julkaisemaan alkukesästä ja sitä voi kesän aikana testailla vaikkapa useiden tapahtumien yhteydessä, joissa DigiTrail on mukana. Ensimmäinen testaus on jo huhtikuussa Aulanko herää -tapahtumassa.

Digicoach ja Digirework -hankkeet ovat loppusuoralla. Yritysten digitaalisuuden kehittämistä on tehty parin vuoden ajan, mutta vielä ehtii kevään aikana pidettäviin työpajoihin, jossa tehdään töitä kädet savessa. Tervetuloa mukaan!, vinkkaa projektipäällikkö Outi Mertamo Hämeen ammattikorkeakoulusta.

 

Hyödyllisiä linkkejä:

www.visitfinland.fi

www.hamk.fi/lets-go-tavastia

www.gotavastia.fi

www.hamk.fi/matkalla-kasvuun

www.hamk.fi/digicoach

www.hamk.fi/digirework

www.hamk.fi/digitrail

www.metsa.fi/fi/web/guest/luontolisaaliiketta

Etusivu

Leave A Reply