Lakeland – The Heart of Finland lisää maakunnan matkailunäkyvyyttä!

0

Matkailunäkyvyys lisää alueen vetovoimaisuutta. Jokainen turistin tuoma matkailueuro luo kuntiin elinvoimaisuutta, lisää yritysten tulovirtaa ja pitkällä tähtäimellä myös mahdollisuuksia työllistää. Kanta-Hämeen kiinnostavat matkailukohteet näkyvät entistä paremmin ulkomailla, kun Lakeland markkinointia tehdään yhdessä Visit Finlandin kanssa. Kanta-Häme on mukana Lakeland – The Heart of Finland -ohjelmassa, johon ovat sitoutuneet kaikki Järvi-Suomen yhdeksän maakuntaa.

Matkailun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii aikaa ja rahaa.  Uudenmaan liiton hyväksymä Western Lakeland Kanta-Häme -hankkeen avulla varmistetaan matkailukehittäminen seuraavan parin vuoden ajaksi. Myös Visit Finlandin kanssa yhdessä tehtävä Lakeland kehittäminen kuuluu hankkeen toimenpiteisiin.

Western Lakeland Kanta-Häme -hankkeen tavoitteena ovat

  • PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen,
  • Tavastia brändin vahvistaminen ja Gotavastia.fi verkkosivujen kehittäminen,
  • Vastuullisen matkailun kehittäminen sekä
  • Kansainväliseen markkinointiin keskittyvän Lakeland-toiminnan koordinointi Kanta-Hämeessä.

Pk-yritysten liiketoimintaa kehitetään erilaisten valmennusten avulla. Diginäkyvyys on olennaista, jos yritys haluaa menestyä ja saada lisää asiakkaita. Kansainvälisten asiakkaiden saamiseksi yrityksen pitää panostaa englanninkielisen sisällön tuottamiseen omille www-sivuille, Tripadvisor-palveluun, Instagramiin ja Visit Finlandin My stay -palveluun. Edellämainituista järjestetään hankkeen puolesta yritysten sparrausta ja valmennuspäiviä.

Maakunnan kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden infosivuna toimivat GoTavastia www-sivut (www.gotavastia.fi). Yritykset pääsevät sivuilla esiin ilmaiseksi, kunhan toimittavat tiedot HAMKille ja huolehtivat, että yrityksen omilla sivuilla on englanninkielistä tekstiä. Hankkeessa tuotetaan myös esitemateriaalia, videoita, blogikirjoituksia jne.  Kanta-Hämeestä ja kiinnostavista kohteista.

Vastuullisen matkailun kehittämisessä otetaan ensimmäiset askeleet Visit Finlandin kehittämän Sustainable Travel Finland -ohjelman avulla. Kanta-Häme pääsi elokuussa uuteen kestävän matkailun toteutukseen mukaan. Yritykset voivat hakea mukaan syksyn aikana ilmoittautumalla Visit Finlandin www-sivuilla kiinnostuksensa kestävän matkailun kehittämiseen.

Lakeland toiminta on hankkeen suurimpia ponnistuksia, koska se tarkoittaa erilaisia Visit Finlandin kanssa tehtäviä kampanjoita ympäri maailmaa. Toimenpiteiden kohdemaita ovat pääasiassa Japani ja Saksa. Maakunnassa kierrätetään myös matkanjärjestäjiä ja lehdistön edustajia tutustumisreissuilla eri kohteissa. Lisäksi osallistutaan erilaisille messuille kotimaassa ja ulkomailla. Lakeland toiminnan slogan on Lakeland – The Heart of Finland!

Suurin osa Western Lakeland Kanta-Hämeen hankerahoituksesta tulee Euroopan aluekehitysrahastolta, mutta kunnat ovat myös mukana rahoituksessa. Ulkopuolinen rahoitus varmistaa sen, että yritykset otetaan maksutta mukaan. Hankkeen toteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Forssan kaupunki ja Riihimäen tilat ja kehitys. Kanta-Hämeen matkailukentällä on tapahtunut myös muita hyviä asioita. Hevosmatkailun edistämiseen liittyvä Kestävä hevosmatkailuhanke sai rahoituksen ja hankkeessa valmistaudutaan mm. Pilvenmäen kuninkuusraveihin. Myös Elinvoimaa Hämeeseen yhdistys on saanut uuden toiminnanjohtajan ja yhdistyksellä on jo 90 jäsentä ympäri maakuntaa. Olemme siis hyvässä vauhdissa matkailun kehitystyössä Kanta-Hämeessä!

 

Kysy lisää:

Leave A Reply