Määräaikainen lainkäyttösihteerin sijaisuus Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa

0

Helmikuussa 2022 sain Teams-viestin lehtori Sanna Kuismalta, joka halusi kannustaa minua hakemaan avoimeen lainkäyttösihteerin sijaisen paikkaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. En ollut ajatellut vielä suorittavani harjoittelua tai työskenteleväni opintojen ohella, mutta Sannan innoittamana hyppäsin kohti tuntematonta ja otin yhteyttä hallinto-oikeuden hallintopäällikköön ja sovimme haastatteluajan.

Haastattelussa pelotti, jännitti, takeltelin sanoissani enkä meinannut osata hengittää, sillä minua oli vastassa kolme hallinto-oikeuden työntekijää ja istuntosali. Kuitenkin he taisivat pitää minusta (vaikka mainitsin olevani kehno ruotsin kielen taitaja), sillä alle kaksi tuntia haastattelusta lähdöstäni minulle soitettiin ja sain paikan.

Ovikyltti, jossa teksti Suvi Värtinen, lainkäyttösihteeri

Lainkäyttösihteerit työskentelevät hallinto-oikeuden esittelijöiden, notaarien ja tuomarien apukäsinä. Me koostamme meille annettujen toimeksiantojen mukaisia lausunto- ja selityspyyntöjä lähetettäväksi eri viranomaisille ja yksityishenkilöille joko kirjeitse tai sähköpostitse sekä hyväksynnän jälkeen lähetämme ne eteenpäin. Lisäksi teemme maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten asioiden vaatimia julkipanoja (eli viemme ”ennakkoilmoituksen” annettavasta päätöksestä hallinto-oikeuden ilmoitustaululle nähtäväksi), hoidamme ulkomaalais- ja huostaanottoasioiden haltuunottoja (eli tarkistamme, että ne ovat oikeassa tuomioistuimessa, valitus on tullut ajoissa ym.) ja järjestämme suullisia käsittelyjä (eli sovimme sopivat käsittelypäivät, varaamme istuntosalin ja lähetämme kutsut asianosaisille). Kaiken tämän lisäksi puhtaaksikirjoitamme ja jakelemme päätöksiä asianosaisille ja lähetämme avustajien palkkioita maksatukseen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa työskentelee yhteensä kahdeksan lainkäyttösihteeriä kahdella osastolla. Itse työskentelen 2. osastolla, jolla hoidetaan mm. kunnallis-, ulkomaalais-, mielenterveys- ja rakennus- ja maankäyttöasioita.

Hallinto-oikeuden oleskeluhuone
Hallinto-oikeuden oleskeluhuone

Aloitin työt helmikuussa. Aluksi sain määräaikaisuutta toukokuun loppuun, jonka jälkeen sopimustani jatkettiin vielä syyskuun loppuun. Sen jälkeen määräaikaisuuttani on yhä jatkettu jouluun asti. Oma hyppyni tuntemattomaan poiki minulle siis riittävästi työkuukausia harjoittelua varten, kesätyön ja töitä opiskelujen ohelle. Uskon, että määräaikaisuuttani tullaan jatkamaan vielä joulun jälkeenkin. Tämä työpaikka on innoittanut ja herättänyt minussa kiinnostusta oikeudellisia asioita ja juridiikkaa kohtaan. Kuka tietää, jos vaikka lähtisinkin lukemaan vielä oikeustieteitä.

Rohkaisen jokaista ennakkoluulottomasti tarttumaan avautuvien ovien kahvoihin ja astumaan reippaasti sisään!

Suvi Värtinen, lainkäyttösihteeri

Leave A Reply