Harjoittelu virheselvittäjänä

0

Aloin työskentelemään toukokuussa vuonna 2020 Keskon alueterminaalin yhteydessä olevassa toimistossa. Virallinen tehtävänimikkeeni on virheselvittäjä, mikä kattaa hyvin monipuolista työtä. Työn alkaessa ajatuksena oli tehdä kesän ajan töitä ja syksyllä palata takaisin täysin opintojen pariin. Syksyllä kuitenkin opinnot suoritettiin täysin etäopiskeluna, joten jatkoin työskentelyä muutamana päivänä viikossa opintojen ohessa ja edelleen työskentelen samassa työtehtävässä näin kahden vuoden jälkeen. Alkanut kesä 2022 on jo kolmas täysipäiväisenä virheselvittäjänä.

 

Uusi työympäristö

Alkuun työ tuntui erittäin haastavalta. Koko työympäristö oli aivan uusi ja täysin erilainen mihin olin aiemmin tottunut. Ensimmäinen päivä töissä oli käytäntöihin, tiloihin, omaan työpisteeseen ja työvälineisiin tutustumista. Muutaman seuraavan päivän seurasin vierestä työkaverin työskentelyä, tein itselleni muistiinpanoja ja yritin oppia mahdollisimman paljon. Kolmen ensimmäisen päivän jälkeen pääsin jo itse tosi toimiin.

Työskentelen pienessä tiimissä, jossa meidän työnkuvamme on kaikilla sama. Tämä mahdollistaa hyvin eri työtehtävien jakamista keskenämme sekä uuden oppimisen lähes päivittäin. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti toimistossa. Se on osittain avonaista tilaa, jossa työpisteet on jaettu sermien avulla ja osalla on käytössä työhuoneet. Alkuun työpisteeni oli avokonttorin puolella, mutta viimeisen vuoden olen työskennellyt työhuoneessa. Koen, että molemmissa näissä on omat hyvät ja huonot puolensa. Avokonttorissa kommunikointi tiimin kesken on ”reaaliaikaisempaa” ja helpompaa, kun taas työhuoneessa on parempi keskittyä ja enemmän omaa rauhaa. Koronavirus on aiheuttanut muutoksia myös meidän työssämme. Ei kuitenkaan täysin etätyöksi, sillä työnkuvan vuoksi ainakin osan tiimistämme on oltava konkreettisesti työpaikalla. Itse olen kokenut työnteon tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi paikan päällä, kuin etätyössä.

 

Etsimässä kadonneita tuotteita

Työnkuva virheselvittäjänä kattaa monipuolisia työtehtäviä. Pääsääntöisesti pyrin löytämään kadonneita tuotteita, kirjaan hyvitys- sekä veloituslaskuja sekä käsittelen reklamaatioita. Työtäni saan tehdä melko paljon yksin, mutta päivittäin olen tekemisissä mm. asiakkaiden, tavaran toimittajien sekä asiakaspalvelutiimin kanssa. Työssäni ei ole lainkaan asiakaskohtaamisia kasvokkain, jonkin verran kuitenkin puhelimen välityksellä. Tärkein työvälineeni on toiminnanohjausjärjestelmä SAP, jonka avulla teen lähes kaiken työssäni. Tämän lisäksi päivittäisessä työskentelyssä käytössä ovat muun muassa Microsoftin sovellukset Outlook, Excel ja Teams.

Koen työn olleen todella mielenkiintoista ja haastavaa. Uutta tietoa ja opittavaa on yhä edelleen. Jokainen työpäivä noudattaa tietyllä tapaa samaa kaavaa, mutta silti päivien kulku, sisältö ja haastavuus saattaa vaihdella suurestikin. Erilaiset päivät pitävät mielestäni hyvin mielenkiinnon yllä.

 

Noora Virtanen

Leave A Reply