Harjoittelu RekryAuto – hankkeessa

0

Suoritin opintoihin kuuluvasta harjoittelusta kolme kuukautta Alen Consulting Oy henkilöstöpalvelualan yrityksessä.  Olin mukana RekryAuto hankkeessa, jonka tarkoituksena on kiertää ympäri Pirkanmaata ja kertoa avoimista työ- ja opiskelumahdollisuuksista.  Harjoitteluni koostui erilaisista rekrytointimessuista ja -tapahtumista, RekryAuton markkinoinnista sekä monipuolisista toimistotehtävistä. Harjoittelussa pääsin kehittämään itseäni ja oppimaan paljon uutta sekä tutustumaan itselleni täysin uuteen alaan.

 Mikä ihmeen RekryAuto?

RekryAuto on vuonna 2018 perustettu hanke, jonka tarkoitus on auttaa työllistymisessä ja kertoa erilaisista opiskelumahdollisuuksista Pirkanmaalla. Hankkeen perustivat yhdessä henkilöstöpalvelualan yritys Alen Consulting oy sekä Tampereen aikuiskoulutuskeskus. Vuonna 2019 hankkeeseen lähti mukaan myös Tampereen kaupunki, jonka rooli on muun muassa tuoda esille omia työllisyys- ja ohjauspalveluitaan.

Rekryauto kiertää ympäri Pirkanmaata kertoen sekä koulutus- että työllistymismahdollisuuksista. RekryAuton tarkoituksena on helpottaa ihmisten ja urapolkujen kohtaamista ja olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka niin työnhakijoille kuin yrittäjillekin. Joskus oikeat henkilöt ja työpaikat eivät kohtaa ja näin ollen työllistyminen koetaan haasteelliseksi. RekryAuton asiakas voi olla työnhakija, alan vaihtaja, koulutuksista kiinnostunut tai töitä tarjoava yritys.

Idea RekryAutosta syntyi, kun etsittiin ratkaisua työvoimapulaan ammateissa, joissa vaaditaan kädentaitoja. Lisäksi työvoimapulaa havaittiin yhä enemmän laitakaupungeissa ja muissa kuin ydinkeskustan työpaikoissa. Hanketta perustaessa pohdittiin, millä keinoin hakijat tavoitettaisiin paremmin. Jotkut työnhakijat saattavat kokea työhakemuksien ja cv:n täyttämisen netissä haasteelliseksi ja toiset puolestaan kokevat ongelmalliseksi pitkän työmatkan. Tämän vuoksi päätettiin kehittää kiertävä palvelu ja viedä tietoisuutta sinne, missä osaamista ja hakijoita on. Lisäksi logoilla varustettu kiertävä auto lisää kaikkien yhteistyökumppaneiden näkyvyyttä ja näin ollen toimii myös markkinointikeinona.

 Mitä työnkuvaan kuului?

Itse pääsin osallistumaan RekryAuton kevätkiertueelle, joka starttasi talvisissa maisemissa 13.2. Rekrytori-Koulutori tapahtumassa Ratinassa. Tämän jälkeen RekryAuto kiersi jopa yli kymmenellä eri paikkakunnalla Pirkanmaan alueella ja kiertueeseen mahtui rekrytointitapahtumia, kauppojen edustoja, työpajoja sekä varuskuntia. Olin mukana lähes jokaisessa kohteessa ja näin ollen pääsin näkemään ja kokemaan monia erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.  RekryAuton kiertueella neuvoin ja opastin työnhakijoita ja koulutuksista kiinnostuneita, esittelin rekryauton palveluita sekä päivitin somea.

RekryAuto hankkeena on suhteellisen uusi ja kevätkiertueen alkaessa markkinointia oli tehty heikosti. Näin ollen pääsin kehittämään markkinointia tuottamalla monipuolista somesisältöä ja tekemällä erilaisia markkinointimateriaaleja. Samalla työstin opinnäytetyötäni, jonka aiheena oli RekryAuton markkinoinnin kehittäminen. Opinnäytetyön työstämiseen sain todella vapaat kädet ja pääsin kehittämään, kokeilemaan ja toteuttamaan omia ideoitani. Näkyvyyden lisäksi järjestin mm. Facebook-arvonnan ja kehitin uusia markkinointikanavia. Lisäksi pääsin myös päivittämään mainoksia ja flyereitä ja jakamaan niitä eri kanavissa.

Harjoittelun aikana pääsin myös tutustumaan henkilöstöpalvelualan yrityksen toimintaan ja rekrytointiprosesseihin. Henkilöstöpalveluala oli minulle täysin uusi ja oli mielenkiintoista päästä tutustumaan rekrytointiprosessin eri vaiheisiin, kuten työhaastatteluihin.

 Mitä harjoittelu opetti?

Kokonaisuudessaan harjoittelu oli opettavainen ja silmiä avaava kokemus. Opin ymmärtämään paremmin tämän hetkistä työllisyystilannetta Suomessa ja pääsin tutustumaan henkilöstöpalvelualan yrityksen toimintaan. Huomasin, että nykypäivänä asenteet työntekoa kohtaan ovat muuttuneet ja työntekijöiden sekä avoimien työpaikkojen kohtaaminen on toisinaan haasteellista. Myös rekrytoinnin toimintatavat ovat muuttuneet ja henkilöstöpalvelualan yrityksiä käytetään yhä useammin rekrytoinnin tukena.

Tällä hetkellä joillakin aloilla on havaittavissa jopa suurta työvoimapulaa, ja ratkaisuksi on lähdetty räätälöimään erilaisia rekrytointi- ja oppisopimuskoulutuksia. Suurin pula tällä hetkellä on kädentaitajista ja hyvistä ammattiosaajista. Lisäksi työvoimapulaa on havaittavissa yhä enemmän laitakaupungeilla. Aikaisemmin työnhakijan koulutusta ja osaamista pidettiin merkittävänä tekijänä hakuprosessissa, mutta nykyään yhä useampi työnantaja etsii niin sanottua ”hyvää tyyppiä”, joka tarvittaessa koulutetaan työhön. Hyvällä tyypillä tarkoitetaan motivoitunutta ja hyvän asenteen omaavaa henkilöä.

Harjoittelun aikana opin myös itsestäni uutta. Sain enemmän selkeyttä siihen, minkälaisissa työtehtävissä haluan työskennellä tulevaisuudessa ja siitä, mikä ala kiinnostaa minua. Lisäksi sain arvokasta työkokemusta, joka varmasti auttaa minua myös tulevissa työpaikoissa.

Rosa Rantti

Leave A Reply