Harjoittelu palveluvastaavana terveydenhuollossa

0

Profiloivissa opinnoissani olen suuntautunut liiketoiminnan kehittämiseen sekä henkilöstöjohtamiseen. Tämän myötä halusinkin suorittaa 3 kk työharjoittelun omalla työpaikallani erikoissairaanhoidossa palveluvastaavana sihteeriyksikössä, jossa olin työskennellyt ennen harjoittelua yhdeksän vuotta. Helppo rooli työntekijästä harjoittelijaksi omalle kollegaporukalle ei ollut, mutta siitä selvittiin hyvin ja kollegat olivat tyytyväisiä suoritukseeni.

Työnkuva

Palveluvastaavan rooli työpaikallani piti sisällään esihenkilötyötä ja sihteeriyksikön kehittämistä, joten opintoni vastasivat juuri sitä mitä työ sisällöltään osin oli. Harjoittelun aikana työnkuvani sisälsi mm. työvuoro- ja lomasuunnittelua, yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, työn päivittäinen organisointi, ohjeistus, kehittämisprojektit sekä työntekijöiden ohjaus sekä tuki.

Keskeisin teema harjoittelun aikana

Keskeisin teema työharjoittelussa oli muutos ja sen johtaminen. Syksyllä -21 harjoitteluni aikana tuli uusi tieto sihteeri- ja lääkärityötä suuresti muuttavasta tekijästä, joka oli puheentunnistus. Puheentunnistus oli silloin tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022 ja se muuttaisi sihteereiden ja lääkäreiden työnkuvaa radikaalisti. Omaa yksikköäni se koski todella paljon, koska suuri osa sihteerityöstä kuluu saneluiden purkuun ja tulevaisuudessa, kun puheentunnistus tulee käyttöön, vähenevät sihteereiden työtehtävät sanelun purun väistyessä.

Yksi keskeisimmistä kysymyksistä olikin, että mitä töitä osastonsihteerille tulevaisuudessa tulee tilalle? Onko mahdollisesti Yt-neuvottelut tulossa? Näitä asioita pohdittiin yhdessä työnpaikkaperehdyttäjäni (palvelupäällikön) kanssa. Isoin asia oli esittää tieto koko sihteeriyksikölle ja vastata kysymyksiin niillä tiedoilla, mitä olimme saaneet. Koska tilanne oli meillekin kovin uusi ja epävarma, oli tilanne melko jännittävä kaikin puolin. Henkilöstö kuitenkin otti asian hyvin vastaan, koska puheentunnistus on sihteereiden työssä ollut puheenaihe jo vuosikymmenen ajan ja toisaalta oli vain ajan kysymys milloin se tulee meidänkin yksikköön.

Tuosta keskustelusta eteenpäin sain pieniä lisätehtäviä yhdessä palvelupäällikön kanssa tehtäväksi. Lisätehtäviin kuului mm. osastonsihteereiden ja työtehtävien resurssilaskentaa. Tästä alkoi myös alustava suunnittelu siitä, mitä puheentunnistuksessa täytyy ottaa huomioon, jotta potilaan hoito saadaan sujuvaksi. Koottiin yhteistyöryhmä, jossa kävimme näitä asioita läpi ja niistä raportoitiin johdolle. Koska puheentunnistus oli vielä kovin alkutekijöissä harjoitteluni aikana, roolini tässä projektissa oli muutoksen esivalmistelua, henkilöstön kuuntelemista ja tuen antamista. Tämä oli kuitenkin todella kiinnostavaa ja sihteerityön osalta yksi suurimmista projekteista työpaikassani vuosikymmeniin.

Lopputulema

Harjoittelu piti sisällään tämän projektin lisäksi työn päivittäiseen organisointiin liittyviä tehtäviä ja ongelmien ratkomista, mistä olen aina pitänyt. Harjoittelustani sain hyvät alkeet esihenkilönä toimimiseen ja käsityksen siitä, minkälaista työtä esihenkilönä toimiminen todellisuudessa on terveydenhuollossa. Vasta esihenkilötyötä tehdessäni näin työyhteisön aivan eri tavalla, kuin rivityöntekijänä ollessani. Työharjoittelu vahvisti näkemystäni siitä, että tulevaisuudessa haluaisin työskennellä esihenkilötyössä ja sitä tavoitetta kohti lähdinkin. Sain tammikuussa -22 viran palveluvastaavana samassa yksikössä, jossa suoritin työharjoitteluni. Roolini virallisena palveluvastaavana pitää edelleen sisällään tätä puheentunnistuksen käyttöönoton projektia. On hienoa olla mukana kehittämässä näin isoa projektia niin työn kuin opinnäytetyönkin osalta. Harjoittelun myötä sain siis myös opinnäytetyölleni aiheen, joka koskee sihteereiden uusia työnkuvia puheentunnistuksen käyttöön oton jälkeen. Opinnäytetyön aloitin keväällä -22 ja kovalla tahdilla yritän saada sen saada valmiiksi, jotta valmistuisin joulukuussa.

Vinkki

Suosittelen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita henkilöstöjohtamisesta, suorittamaan työharjoittelun kautta esimerkiksi esihenkilöharjoittelun. Harjoittelun kautta pääsee näkemään mitä työ todellisuudessa pitää sisällään ja onko se juuri sitä, mitä haluaa. Esihenkilötyö on haastavaa ja eikä helpoin rooli työpaikassa, joten sen kokeileminen ennen esihenkilön rooliin hyppäämistä oli loistava mahdollisuus kaikin puolin. Siksi sitä suosittelen muillekin.

Jenni Helenius
Palveluvastaava
LinkedIn: Jenni Helenius

Leave A Reply