Merkoksen tulevaisuus

0

Tutkimme maakuntakaava 2040 kaavaluonnoksesta Merkoksen tulevaisuuden näkymiä.

Luonnoksesta selvisi, että Merkoksesta moottoritien toisella puolella Ar-alueina osoitetaan asumisen alueiden laajentumissuuntia. Pääosa taajamatoimintojen reservialueesta on tarkoitettu asumiseen. Toteuttamisessa edetään siinä järjestyksessä, että otetaan riittävästi huomioon mm. peruspalvelujen saavutettavuus. Alueen toteuttamisen edellytys on, että alueelle on järjestetty toimivat liikenneyhteydet mukaan lukien kevyenliikenteen järjestelyt selviää maakuntakaava 2040 selostuksesta.

Lisäksi moottoritien toiselle puolelle on osoitettu Tp merkinnällä työpaikka-alue, jossa voi olla tuotantotoiminta, toimisto- ja palvelutyöpaikkoja.

maakuntakaava 2040
maakuntakaava 2040

Hyvää uutta vuotta, toivoo Liikenteen Likat, Tiina Norr, Janita Joensuu, Suvi tammilehto, Katariina Oras ja Riikka Mustonen

 

 

Leave A Reply