Työelämäyhteistyötä etänä – liikennealan vierailijaluennoitsijat Zoomailemassa

0

Työmaiden liikennejärjestelyt ovat tärkeä ja näkyvä osa liikennesuunnittelua. Hyvin suunniteltuja työmaiden liikennejärjestelyjä ”tuskin huomaa”, mutta valitettavan usein työmaiden liikennejärjestelyissä on puutteita. HAMKin liikennealan 2. vuoden opiskelijat paneutuivat  työmaiden liikenteenohjaukseen keskittyvässä teemapäivässä tilapäisten liikennejärjestelyjen maailmaan.

HAMK ja Ramudden, joka on yksi Suomen suurimmista alan toimijoista, olivat sopineet yhteistyöstä jo syksyllä 2019. Ajatuksena oli toteuttaa aiheen opetus käytännöllisellä harjoitustyöllä, ja suunnitelmissa oli lähiopetusta kahtena teemapäivänä Riihimäen kampuksella kevään 2020 viimeisessä moduulissa. Suunnitelmien mentyä uusiksi ajatuksesta ei luovuttu, mutta menetelmää ja toteutustapaa lähdettiin virittämään ”koronanmukaiseksi”.

Ramuddenin Mikael Saarinen ja Jonatan Jääskeläinen, HAMKin liikennealan koulutuksen itsekin läpikäyneet insinöörit, ottivat haasteen vastaan ja toteuttivat opetuskokonaisuuden ensimmäisen osan INLIP18-päiväryhmälle Zoomissa. Aamupäivän aikana käytiin läpi työmaan liikennejärjestelyjen yleisiä periaatteita sekä ”heräteltiin” opiskelijoita tutustumalla suunnitteluohjeisiin ja keskustelemalla Zoomin Chat -toiminnon kautta ohjeisiin liittyvistä kysymyksistä.

työmaa-aikaiset liikennejärjestelyt

Lounastauon jälkeen jatkettiin lyhyen Raide-Jokeri -intron kautta itse tehtävän pariin. Tehtävänä oli suunnitella yleissuunitelmatason periaatteet työmaa-alueen ympärille – eli ”piirrellä nuolia eri liikkujaryhmille”. Apuna käytettiin Zoomin Breakout Room -työtiloja, jonne pienryhmät ohjattiin ja joissa ryhmäkohtainen ohjaus tapahtui. Kuten kuvasta näkyy, käy kolmihenkisen fyysisesti etäällä toisistaan olevan ryhmän luonnostelu varsin mallikkaasti. Kohdehan ei ihan helpoimmasta päästä ollut eli maantieteellisesti ollaan Espoossa, Sellon takana Albergan Esplanadin eteläpäässä.

Reilun tunnin luonnostelun jälkeen ”hajotettiin” Breakout-huoneet ja palattiin pääistuntoon purkamaan tehtävää. Ryhmät esittelivät luonnoksiaan ja Ramuddenin asiantuntijat kommentoivat niitä.

Iltapäivän lopuksi siirryttiin ryhmätyön varsinaiseen ”pihviin” eli liikenteenohjaussuunnitelman laadinnan tehtävänantoon ja töiden käynnistämiseen ryhmäkohtaisesti Breakout Roomeissa. Ja hyvinhän ne työt näyttivät lähtevän liikkeelle. Viikon päästä nähdään, millaisia tuotoksia syntyi.

Tilaisuus nauhoitettiin INLIM18-monimuotoryhmälle, jolle myös kokonaisuuteen liittyvä ryhmätyö annetaan tehtäväksi.

Kokemuksia etäopetuksesta

Millainen kokemus tällainen toteutustapa sitten oli opiskelijoille,  joille Breakout Roomien käyttö ei ollut entuudestaan tuttua?

  • ”Alkuun oli vähän hankalaa, että miten hommat jaetaan, mutta onnistui kuitenkin ihan hyvin.”
  • ”Yllättävän hyvin toimi nopeatempoinen ryhmätyöskentely etänä.”
  • ”Ryhmätyön alkuun pääseminen on hitaampaa verrattuna perinteiseen luokkahuoneopetukseen.”
  • ”Kotona olevat häiriötilanteet vähän häiritsevät tekemistä.”

Päiväopetuksen vaihtuminen etäopetukseen on sujunut liikennealalla hyvin. Joistain suunnitelluista ajatuksista jouduttiin luopumaan, mutta ”luopumiset” onnistuttiin korvaamaan yllättävänkin helposti. Esimerkiksi liikenteen ohjaus ja hallinta -moduulissa pari sovittua ekskursiota peruuntui koronarajoitusten vuoksi, mutta tilalle saatiin etä-vierailijaluentoja. Liikenteenohjaukseen liittyviä maastokäyntejä on ollut mahdollista tehdä yksilötehtävissä koronaan liittyvää ohjeistusta noudattaen – osittain maastohavainnointia on korvattu karttapalveluiden katukuvien tarjonnalla sekä etukäteen kuvatulla ajantasaisella videomateriaalilla.

 

 

 

 

 

 

 

Janne Rautio, Lehtori, Liikenneala

Leave A Reply