Suojatietutkimus Uudellamaalla

0

Syksyllä 2017 tutkimme tiiviissä 8 hengen ryhmässä suojateiden ylittämistä jalankulkijan näkökulmasta. Tarkoituksena oli ottaa selvää siitä, kuinka hyvin prosentuaalisesti Keravan, Järvenpään ja Tuusulan kunnissa jalankulkijat onnistuvat saamaan tietä autoilijoilta. Testissä otettiin huomioon tilanteet, joissa autoilija hidasti, pysähtyi tai ei tehnyt mitään ennen suojatietä, jota samalla hetkellä oli ylittämässä jalankulkija. Tutkimus tehtiin lokakuussa 2017 ja siitä tuotettiin kirjallinen raportti sekä tiivistetty video raportti.

 

Tutkimustyöt aloitettiin lokakuun alussa tutkimusmetodin suunnittelulla ja testaamisella. Haasteena oli kehittää tehokas tutkimus malli joka ottaisi tutkimuksen kannalta kaiken oleellisen huomioon, mutta olisi kuitenkin myös helppo ja huomaamaton toteuttaa. Yksi tärkeimpiä lähtökohtiamme tutkimuksessa oli se, että suojatietä lähestyvä auto ei saa tietää, että hänen käyttäytymistään tarkkaillaan. Jokaisen ylityksen tulisi autoilijalle vaikuttaa aivan tavalliselta jalankulkijan ylitykseltä. Tutkimus otettiin myös videolle, joten jokaiselle kohde suojatielle oli myös piilotettava kamera autoilijan näkymättömiin. Lopputuloksena kamera piilotettiin pysäköidyn auton sisään ja tapahtumien kirjaus suoritettiin puhelimella, jolloin tutkimuksen läpi ajava autoilija ei todennäköisesti tajunnut, että hänen toimintaansa seurataan. Teimme tutkimusmetodin testaukset Riihimäellä kohdesuojateitä vastaavassa ympäristössä.

Viralliset tutkimukset tehtiin lokakuun puolessavälissä, kun kaikilta kohde kunnilta oli saatu vahvistus kohdesuojateiden sijainneista ja tutkimuksen aloittamisesta. Jakauduimme 8 hengen ryhmänä kahteen 4 hengen ryhmään ja lähdimme kohti tutkimuskohteita. Kumpaankin ryhmään kuului kirjuri, kaksi kävelijää ja kuvaaja. Tutkittavia suojateitä oli n.5 kpl kuntaa kohden ja jokaisella suojatiellä ylityksiä tehtiin 40 kpl.

Tutkimuksen tulokset olivat pääosin keskenään melko samanlaisia, mutta joissain kohteissa onnistuneiden ylitysten määrä oli merkittävästi suurempi ja osassa selvästi pienempi. Tilastollisesti suojateiden suurimmaksi eroksi muodostui se, että pysähtyikö vai hidastiko auto ennen suojatietä. Kaikki kohteet sijaitsivat tiellä, jonka nopeusrajoitus on 40 km/h. Lisäksi kaikissa suojateissä oli keskisaareke. Kunnittain: Järvenpäässä 70%, Keravalla 60% ja Tuusulassa 70% autoilijoista päästi jalankulkijan tien yli. Tuusulan Pellavamäentiellä sijainnut kohde oli ehdottomasti tutkimuksen paras suojatie. Autoilijat päästivät tien yli 90% tapauksista.

Suojatien sijainnilla lienee suurin vaikutus ylipääsemiseen. Ympäristössä, jossa autoilija tuntee nopeusrajoituksen uskottavaksi ja kokee risteyksen vaativan enemmän tarkkaavaisuutta, pääse myös jalankulkija oletettavasti helpommin tien yli.

Tutkimuksesta tehtiin myös videoraportti, jonka pääsee näkemään tästä.

Aleksi Hakanpää, opiskelija-assistentti

Leave A Reply