Oivaltavan oppimisen polulla – matkalla ammatilliseksi opettajaksi

0

”Opettajankoulutuksessa opit oppimisen ohjaamista erilaisissa oppimisympäristöissä erilaisten opiskelijoiden parissa. Opit opetuksen suunnittelua, opetus- ja ohjausmenetelmiä, osaamisen arviointia, dialogin taitoja, verkostoissa toimimista sekä kasvatustieteellisiä teorioita ja käsitteitä.” HAMK AOKK

Ope-opinnot tarjoavat kaikkea edellä mainittua ja sen lisäksi, itselle ehkä pienenä yllätyksenä, myös syvällisen sukelluksen sinuun itseesi, omaan itsetuntemukseen, arvopohdintoihin ja toimintatapoihin. Opettajan arvot: ihmisarvo, totuudellisuus, oikeellisuus, vastuu ja vapaus, kannustavat opiskelijaa pohtimaan omia arvoja pohjaksi opettajana toimimiselle.

Kiinnostuin opettajaopinnoista entisen kollegani tehtyä uramuutoksen ammattikorkeakoulun opettajaksi. Oma iso murros työuralla käynnistyi 2018 työpaikan YT-neuvottelujen päätteeksi tapahtuneen irtisanomisen jälkeen. Pohdin silloin mitä haluaisin tehdä työssäni, ja mistä olen työurallani siihen mennessä nauttinut tehdä. Tuon pohdinnan jälkeen kirkastui, että haluan auttaa toisia pärjäämään töissään paremmin. Ensin kasvatin omaa osaamistani business coach-kurssilla, jonka jälkeen perustin oman yrityksen ja tarjosin coaching-palveluita yrityksille. Korona-aika toi isoja haasteita omaan yritystoimintaan, mutta sitten eteen tuli mahdollisuus toimia tuntikouluttajana Hyriassa, Hyvinkäällä. Tuo työ nosti pintaan opettajaopintojen kiinnostuksen ja pistin paperit vetämään HAMKin AOKK:n. Opettajaopinnot pääsin starttaamaan elokuussa 2021.

Valitsin opiskelumuodoksi verkko-opetuksen. Kaikki opiskelut, luennot ja opintopiirin tapaamiset, tapahtuvat verkossa eikä ole lähitapaamisia. Tämä on helpottanut aikuisena opiskelevan arkea mahdollistamalla arjen, työn ja opiskelujen yhdistämisen helposti, ilman siirtymisiä luennoille tai tapaamisiin. Verkkoluennoille osallistuminen, vaikka työmatkalta, mahdollistaa joustavan opiskelun ja näin ollen antaa enemmän mahdollisuuksia suorittaa opinnot suunnitellussa aikataulussa.

Opintopiirin kanssa opiskelu on ollut mahtavaa. Meidän ryhmämme koostuu itseohjautuvista, aktiivisista ja toisiaan tukevista henkilöistä, joilla on motivaatiota oppia ja saada opinnot etenemään aikataulussa. Kun yksi meistä ”kompuroi”, toiset paikkaavat ja apua on aina löytynyt. Opintopiirissä työstetyt opiskelutehtävät ovat synnyttäneet aitoja keskusteluja aiheesta, joissa olemme oppineet toinen toisiltamme eri aloilta. Ilman opintopiirin tukea, kompuroisin opinnoissani enemmän.

Elinikäinen oppiminen, miten oivalluttaa ja opettaa arjessa, on mielestäni nyt ja tulevaisuudessa elintärkeä taito. Toimintaympäristön muutos tekee organisaatioiden toiminnan jatkuvan kehittymisen kohteeksi ja näin ollen myös henkilöstön osaamisen jatkuvan kehittymisen yhdeksi elintärkeäksi osa-alueeksi. Henkilöstön voidaan sanoa olevan yrityksen tärkein voimavara ja henkilöstön osaamisen kehittäminen näin ollen on yrityksen kilpailuedun perusta. Tässä tilanteessa tarvitaan opettamisen taitoja niin oppilaitoksissa kuin yrityksissä tukemaan henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Tänä syksynä sain päätökseen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon liiketalouden kehittämisessä HAMKissa ja opeopinnot jatkuvat vuoden 2022 kesäkuun alkuun. Pariin vuoteen olen tehnyt oman osaamisen päivittämisen osalta aikamoisen spurtin, mutta uteliaisuus vaan kasvaa matkalla. Tiedän paljon ja tiedän, etten tiedä vielä paljoakaan. Mutta tiedän, että olen oikealla polulla oppimisen ja oppimiseen auttamisen suunnalla. Matka jatkukoon!

”Jokaisessa ihmisessä on nujertumaton taipumus kasvaa siihen suuruuteen, johon Luonto on hänet tehnyt; sanomaan, tekemään se, mitä luonto on hänen sanottavakseen ja tehtäväkseen antanut. Tämä on oikein, sopivaa, väistämätöntä; ei, se on velvollisuus, ja jopa ihmiselle annettujen velvollisuuksien summa. Elämän tarkoitus täällä maan päällä saattaa olla tämä: Jotta minäsi voi kukoistaa, tee sitä työtä, johon sinulla on kyky ja taito.” – Thomas Carlyle: Eroes, Hero-worship, and the Heroic in History, 1840 (Frank Martela: Elämän tarkoitus, 2020, s. 133)

Sari Oinaanoja, AmO-opiskelija 2021

Leave A Reply