Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta eväitä moniin tehtäviin

0

Olen työskennellyt pitkään esimiestehtävissä ja erilaisissa henkilöstön kehittämistehtävissä. Pidän pedagogista osaamista tärkeänä osana ihmisten ja työyhteisöjen johtamista. Siksi päätinkin hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Monessa yrityksessä pedagogisia taitoja pääsee harjoittamaan muun muassa erilaisten koulutusten järjestämisessä, perehdytyksessä ja lähes kaikessa työn opastamisessa sekä johtamisessa. Ympärillämme on erilaisia oppijoita, jolloin on hyvä olla monipuolista osaamista oppimista tukevista työkaluista ja -tavoista.

Päätin hakeutua HAMK:iin opiskelijaksi tarjolla olleen verkkototeutuksen vuoksi, koska minulla oli tarve suorittaa opintoja täysin etänä. Tutustuessani eri opiskeluryhmävaihtoehtoihin minulle syntyi tunne, että tässä monimuotoisuus toteutuu aidosti. Koulutus alkoi kahdella lähipäivällä, jotka olivat todella hyödyllisiä jatkon kannalta. Oli helpompaa saada ohjaus opintoihin kasvotusten, ja tutustua samalla ihmisiin, joiden kanssa tällä hetkellä opiskelen etänä. Lähipäivien aikana sovittelimme myös juuri meidän ryhmälle sopivat opiskeluajankohdat, ja yhteinen näkemys syntyi koko ryhmän kanssa yllättävän helposti.

Opinnot ovat sujuneet hyvin, ja kurssit etenevät loogisesti. Opintoja on voinut suorittaa ihan perusteknisillä laitteilla. Opettajat ovat tehneet ison työn luodessaan laadukkaan pohjan opinnoillemme. Arvostan ryhmässämme sen monimuotoisuutta, sillä mukana on monen alan osaajia hyvin erilaisilla taustoilla. Opiskeluryhmämme verkko-opinnot ovat sopineet minulle hyvin, sillä olen voinut edistää niitä pitkälti minulle sopivana ajankohtana, tuntematta kuitenkaan opiskelua yksinäiseksi. Tukea ja sparrausapua on ollut saatavilla tarpeen mukaan! Lisäksi olen ollut iloinen opintojen räätälöinnistä opintojen alkuvaiheessa, sillä sen ansioista valmistun todennäköisimmin pari kuukautta etuajassa.

Suoritan opintoja täysipäiväisen työn ja pienlapsiarjen keskellä. Opiskeluympäristöäni elävöittävät 5- ja 4-vuotiaat pojat. Opintojen edistäminen tällaisessa elämäntilanteessa edellyttää itsensä johtamista ja realistista aikataulutusta. Opintoja taasen vauhdittavat opiskeltavien teemojen tuoma inspiraatio ja yhdessä tekeminen monimuoto-opinnoista huolimatta.

Suosittelen opintoja kaikille osaamisen kehittämisen teemasta kiinnostuneille. Pedagogisuus ja opettajana toimiminen voivat olla yksi osa tätä polkua, kun taas oppimiseen ja sen tukemiseen liittyviä tehtäviä on lähes jokaisessa työssä!

Hanna Hämäläinen, 
verkko-opinnot 10kk   

Kuva: Paula Numminen/HAMK

Leave A Reply