Viisi kirjaa onnellisuudesta

0

Suomi on maailman onnellisin maa (2023 World Happiness Report), eikä ihme: kun mittarit ovat sellaisia kuten varallisuus, hyvinvointi ja vapaus, pohjoismaiset hyvinvointivaltiot sijoittuvat listan kärkeen. Seuraavissa lukuvinkeissä tarkastellaan onnellisuutta eri näkökulmista.

Lisää lukuvinkkejä löydät HAMK Finnan pääsivulta.

Uusitalo, L., (2023). Positiivisen psykologian voima (3., uud. p.). PS-kustannus.

Uusitalon toimittama teos käsittelee onnellisuutta ja hyvinvointia eri näkökulmista, kritiikkiäkään unohtamatta. Kirja jakautuu neljään osaan, joista ensimmäinen keskittyy positiivisen psykologian lähtökohtiin kuten luonne ja tiedostava läsnäolo. Toisessa osassa fokuksessa ovat yhdessä olo ja myötätunto, kolmannessa siirrytään koulumaailmaan ja puhutaan positiivisesta pedagogiikasta. Kirjan viimeisessä osassa omat lukunsa ovat saaneet kiinnostus, sisu, työn imu sekä kukoistava yhteiskunta. Myös e-kirjana.

Tuominen, S. (2020). Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on. Kustannusosakeyhtiö Otava.

Tuomisen kirja keskittyy mielenrauhaan. Hänen mukaansa meidän pitää unohtaa onnellisuuden tavoittelu, josta seuraa vain pettymystä ja ahdistusta. Sen sijaan meidän tulisi hyväksyä se, että elämään kuuluu vastoinkäymisiä. Tapahtunutta emme voi muuttaa, voimme muuttaa vain tapaa, jolla siihen suhtaudumme.

Csikszentmihalyi, M. (2005). Flow: Elämän virta: tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu. Rasalas.

Flow, eli optimaalinen kokemus, on tietoisuuden tila, jossa yksilö on täydellisen syventynyt toimintaansa ja saa siitä suurta iloa. Positiivisen psykologian klassikossa Csikszentmihalyi kertoo, mitkä asiat vaikuttavat flow-tilan syntyyn ja miten meistä tulee onnellisempia ja elämästämme parempaa.

Kamensky, M. (2023). Ihmisen elämän timantti: Menestyksen ja onnellisuuden strategia. Professional Publishing Finland Oy.

Kamensky jatkaa Menestyksen timantti -sarjaansa. Kun kaksi ensimmäistä teosta keskittyivät organisaation strategiatyöhön ja sen johtamiseen, tässä huomio on yksilössä. Tavoitteena on oman elämän hallinta yhdistämällä neljä asiaa: strategia, johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus.

Mattila, A. S. & Aarninsalo, P. (2018). Onnentaidot: Kohti hyvää elämää (1. painos.). Duodecim.

Mattilan ja Aarnisalon teesi on se, että jokainen meistä voi vaikuttaa omaan elämäänsä. Positiivinen elämänasenne on tärkeä oman onnemme kannalta. Tämä pieni opas tarjoaa käytännön harjoituksia, joilla kukin voi lisätä onnellisuuttaan.

Kuvasta kiitos: StockSnap@Pixabay 

Comments are closed.