Oppaita asiantuntijaviestintään

0

Asiantuntijan ammattitaitoon kuuluu kyky viestiä ja vaikuttaa, ei ainoastaan oman alansa edustajille vaan myös poliittisille päättäjille ja tavallisille kansalaisille. Seuraavassa esiteltävät oppaat auttavat sinua kehittämään viestintääsi, olit sitten aloitteleva tutkija tai kokenut asiakirjoittaja.

Virtanen, M. T., Hiidenmaa, P. & Nummi, J. (2020). Kertomuksen keinoin: Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa. [Helsinki]: Gaudeamus.

Jos haluat vinkkejä tarinoiden käyttöön oman tutkimusartikkelisi elävöittämiseen, tämä ei ole sinun kirjasi. Kertomuksen keinoin on tieteellinen katsaus siihen, miten tietokirjat ja media hyödyntävät tarinoita. Tämä ns. tarinallistaminen on yleistymässä, mutta siihen liittyvät eettiset kysymykset jäävät usein huomiotta. Tässä kirjassa ne nostetaan esiin ja niitä tarkastellaan kriittisesti.

Svinhufvud, K. (2016). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen (3. uudistettu ja täydennetty laitos.). Helsinki: Art House.

Svinhufvud on jakanut kirjansa neljään eri osaan: ensimmäisessä keskitytään teoriaan ja toisessa kirjoittamisesta annettavaan palautteeseen. Kolmas ja neljäs osa nostavat esiin kirjoittamisen ongelmia ja antavat vinkkejä siihen, miten voisimme kirjoittaa paremmin. Kirjan vahvuus on siinä, että se saa miettimään omaa suhdetta kirjoittamiseen ja sitä kautta kehittämään omaa toimintaansa.

Raevaara, T. (2016). Tajuaako kukaan?: Opas tieteen yleistajuistajalle. Tampere: Vastapaino.

Raevaaran mukaan kirjoittamalla ymmärrettäviä tutkimusartikkeleita pystymme osoittamaan tieteen ja tutkimuksen merkityksen myös tavallisille ihmisille. Oppaasta löytyykin hyviä käytännön vinkkejä siihen, miten rakentaa hyvä, tutkimustietoon perustuva lehtijuttu, joka avautuu kenelle tahansa. Raevaara rohkaisee myös aktiivisuuteen somessa: siellä saa kirjoituksille lisää huomiota, ja väärät tulkinnat ja faktavirheet voi somessa nopeasti korjata. Kymmenen kohdan tarkistuslistalla välttyy ainakin pahimmilta somemokilta.

Kiriakos, C. & Svinhufvud, K. (2016). Tohtoritakuu: Kirjoittamisen opas jatko-opiskelijalle ja tutkijalle. Helsinki: Art House.

Kirjan nimi kertoo selkeästi sen, mistä on kyse: käytännöllisestä kirjoittamisen oppaasta tutkijalle ja väitöskirjan tekijälle. Kirjassa käsitellään mm. kirjoittamisen prosessia, lukemista, ajanhallintaa, tutkijoille tärkeitä tekstejä ja niiden rakenteita. Yksinkertaistettuna: Tohtoritakuu on jatko-opiskelijan Tutki ja kirjoita  : olennainen käsikirja jonka pitäisi löytyä omasta (e-)kirjahyllystä.

Koskinen, I., Ruuska, M., Suni, T., Aivelo, T., Leppänen, J., Lähteenmäki-Smith, K., . . . Salonen, H. (2018). Tutkimuksesta toimintaan: Tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen. Helsinki: Art House.

Tämä opas auttaa silloin, kun tutkija haluaa kertoa omasta tutkimuksestaan muille, oli sitten kyseessä media, yritys, päättäjä tai tavan kansalainen. Opas käsittelee myös sellaisia asioita, jotka vastaavista oppaista usein unohtuvat: viestinnän suunnittelua, tilaisuuksien järjestämistä, päättäjiin vaikuttamista ja viestinnän vaikuttavuuden seuraamista.

Jos aihe kiinnostaa, lisää vinkkejä löydät kokoamastamme suosikkilistasta. Kannattaa myös vilkaista Ellibs-kokoelmamme uusi aihelista.

Artikkelikuva: congerdesign@Pixabay

Comments are closed.