Metsien kestävä käyttö

0

Metsät ja puut ovat kautta historia tarjonneet meille puhdasta vettä, lämpöä ja suojaa. Tänään puuta käytetään rakentamaan kerrostaloja ja korvaamaan muovia, siitä tehdään tekstiilejä ja lääkeaineita, jopa satelliitteja. Metsät auttavat meitä elämään kestävämmin. Myös metsätalouden tulee olla kestävää; jotta puu säilyy uusiutuvana luonnonvarana.

Tänä vuonna maailman metsäpäivän 21.3. teemana on metsien kestävä tuotanto ja käyttö. Seuraavassa viisi kirjaa aiheesta. Lisää lukuvinkkejä on koottu HAMKin omaan suosikkilistaan.

Karppinen, S. & Penttinen, K. (2013). Metsä: Suomen vihreä kulta. Kirjakaari.

Upea kuvateos, joka käy läpi kaiken oleellisen suomalaisesta metsästä ja metsätaloudesta: metsäluonnosta, retkeilystä, metsänhoidosta, metsätaloudesta, metsäteollisuudesta ja puuhun liittyvistä innovaatioista.
Teoksen e-versiota voi selata vapaasti verkossa.

Paaskoski, L., Roiko-Jokela. (2016). Metsä tekee hyvää! Lusto – Suomen Metsämuseo ja Metsähistorian seura.

Tämä vuosikirja keskittyy metsien hyvinvointivaikutuksiin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Artikkeleissa tarkastellaan paitsi metsien taloudellisia vaikutuksia, myös niiden henkisiä ja fyysisiä hyvinvointivaikutuksia. Huomiota saavat mm. kansallispuistot, metsämatkailu, lasten metsäsuhde ja metsien käytön sosiaalinen kestävyys.
Teoksen e-versiota voi selata vapaasti verkossa.

Kääriäinen, P., Tervinen, L. , Suorlahti, E. (2017). Lost in the wood(s): the new biomateriality in Finland. Aalto University.

Biomateriaalit kuten selluloosa tarjoavat kestävämmän vaihtoehdon öljypohjaisille materiaaleille. Tässä kirjassa keskitytään biomateriaaleihin ja niiden tutkimukseen. Kirja jakaantuu neljään osaan, joista ensimmäinen keskittyy Suomen metsiin ja puuhun raaka-aineena. Toisessa osassa tutustumme biomateriaalitutkimuksen yhteistyöhankkeisiin, kolmannessa näkökulmana on suunnittelu ja tuotanto. Lopuksi tapaamme kolme Aalto-yliopiston opiskelijaa, jotka kertovat omista kokemuksistaan biomateriaalien parissa.
Teoksen e-versio löytyy vapaasti verkosta.

Koivula, J. (2018). Puuarkkitehtuuri. Rakennustieto.

Moderni puuarkkitehtuuri on luonnollinen jatkumo suomalaisella rakennusperinteelle, mutta myös jatkuvan innovoinnin paikka. Koivulan kirja jakaantuu kolmeen osaan, joista ensimmäinen keskittyy puurakentamisen historiaan Suomessa ja maailmalla. Toisessa osassa Koivula keskittyy rakennusosiin, niiden kauneuteen ja kestävyyteen. Kolmannessa osassa hän antaa esimerkkejä hyvästä rakennustavasta ja puurakennusten suunnittelun eri mahdollisuuksista.

Salo, K. (2015). Metsä: monikäyttö ja ekosysteemipalvelut. Luonnonvarakeskus LUKE.

Kauko Salon toimittamaa kirjaa luonnehditaan kattavaksi tietokirjaksi metsästä, ja sitä se tosiaan on. Ekosysteemipalvelut koostuvat monesta osasta: tuotantopalveluista, säätelystä, kulttuuripalveluista ja ylläpito- ja tukipalveluista, jotka kaikki käydään perusteellisesti läpi. Kirja koostuu lähes 70 artikkelista, joissa tiivistyy lähes sadan tutkijan ja asiantuntijan tietämys.
Teoksen e-versio löytyy vapaasti verkosta Luken Jukuri-palvelusta.

Kuvasta kiitos: ejaugburg @ pixabay 

Comments are closed.