Kesäksi hidasta luettavaa

0

Kevään viimeinen viiden valikoima keskittyy hidastamiseen, myös lukemisessa. Mitäpä jos kesällä lukisi kirjoja, joihin haluaa keskittyä kaikessa rauhassa ja ajan kanssa? Laina-aikakaan ei ole esteenä, sillä pitkät kesälainat alkavat HAMKissa Helatorstaina 26.5.

Ellei mikään tässä esitellyistä kirjoista tällä kertaa innosta, lisää lukemisen arvoisia kirjoja löydät vaikkapa HAMK Finnasta. Tai vilkaise, mitä vinkkaamme englanninkielisessä Library-blogissa.

Mancuso, S. (2022). Kasvien tasavalta. Aula & Co.

Toisin kuin nimi antaa olettaa, tämä ei ole kirja kasveista vaan ihmisistä. Tai oikeastaan siitä, mitä olemme luonnolle ja kasveille historiamme aikana ehtineet tehdä. Viihdyttävästi kirjoitetussa kirjassa Mancuso esittelee perustuslain kasvien tasavallalle. Kahdeksan pykälän perustuslaissa kaikki elollinen nähdään yhtä arvokkaana. Ihminen voisi oppia paljon kasveilta, myös humanismia.

Katso myös muut Mancuson kirjat HAMKin kirjaston kokoelmissa.

Valkonen, J. (2022). Mökin kanssa ajattelu: Ympäristösosiologinen mielikuvitus ympäristökriisin aikakaudella. Vastapaino.

Kuten kirjan nimikin jo enteilee, kyseessä on varsin teoreettinen kirja. Valkonen on kiinnostunut siitä, miten yhteiskunta, kulttuuri ja luonto ovat kytköksissä toisiinsa. Hän lähestyy asiaa hyvin omakohtaisesta näkökulmasta, oman mökkinsä kautta. Mökki on monelle suomalaiselle paikka, josta puuttuvat monet arjen mukavuudet ja jossa olemme lähempänä luontoa. Valkonen tarkastelee mökkiasumista energian, veden ja jätehuollon näkökulmasta ja osoittaa, miten helposti voisimme omaksua niukkuusajattelua myös normaaliasumiseen.

Raevaara, T. (2022). Minä, koira ja ihmiskunta: Lajien välisen yhteiselon historia. Like.

Kuten Kasvien tasavalta, myös tämä kirja on ennen kaikkea kirja ihmisyydestä. Raevaara kuvaa ihmisen ja eläimen välistä yhteiseloa halki historian, mutta myös omaa uupumishistoriaansa. Eläinyhteys on ollut ihmiselle tärkeä tapa selviytyä, mutta myös mahdollistanut eläinten hyväksikäytön. Ihmiskunta on järjen palvonnassaan hiljaisesti hyväksynyt eläinten kärsimyksen, kunhan siitä on hyötyä yhteisölle. Tällä ajattelulla olemme päätyneet tilanteeseen, jossa tilanne maapallolla on kestämätön. Kykenemmekö me ihmisinä ottamaan tilanteesta opiksi ja muuttumaan?

Dunderfelt, T. (2022). Hyvä fiilis: Mielen hyvinvoinnin kehittäminen. Basam Books.

Tämä jumppakirja sopii myös niille, joita fyysinen harjoittelu ei kiinnosta. Hyvä fiilis sisältää helppoja mutta tehokkaita harjoituksia, joilla jokainen voi arjessa edistää oman mielensä hyvinvointia. Harjoitteilla voi muun muassa lisätä energiaa, hallita stressiä, parantaa omaa itsetuntoa ja kykyä kohdata vastoinkäymisiä. Kirjanen jakautuu neljään osaan, joista kaksi ensimmäistä johdattelevat aiheeseen ja esittelevät humanistista psykologiaa, luoden pohjan harjoituksille, joita löytyy osasta kolme. Neljäs osa vetää yhteen edelliset ja antaa avaimia mielen hyvinvoinnin edistämiseen jatkossa.

Koponen, J., Koskinen, M. & Pullinen, J. (2022). Öyhökratia: Ketä kuunnellaan, kun kaikki puhuvat. Gummerus.

Tämä on kirja vallasta ja vaikuttamisesta, ja siksi sen pitäisi kiinnostaa jokaista. Somen häly, somekuplat ja somen muut arveluttavat puolet saavat meidät unohtamaan sen, että siellä käytetään valtaa: somessa on helppo keikauttaa julkinen keskustelu tiettyyn suuntaan ja vaikuttaa jopa lainsäädäntöön. Tässä kirjassa kerrotaan, miten se tapahtuu. Kirjaan on haastateltu yli kaksikymmentä vaikuttajaa, toimittajaa, lobbaria ja aktivistia joiden kautta piirtyy selkeä kuva nykypäivän todellisuudesta: somella todellakin on väliä. Eikä kyseessä ole vain hetkellinen ilmiö, vaan osa arkea.

Kuvasta kiitos: Pexels@Pixabay 

Comments are closed.