Mustialassa tutkitaan ja kehitetään laajassa yhteistyössä – ilmastonmuutos haastaa maataloutta

0

Luomussa vara parempi -hankkeessa edistetään luomun käyttöä koko ruokaketjussa. Hankkeen aikana Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila on siirtynyt luomutuotantoon ja samalla maatila on rakennettu luomun tutkimus- ja kokeiluympäristöksi. Muutoksen vaikutukset ulottuvat niin maatilan töihin kuin opetukseenkin.

Mustialassa on aina tehty tutkimustoimintaa. Vanhoja kirjoja ja lehtiä selaillessa voi huomata, miten entisaikaan lukuisat opettajat tekivät omaa tutkimusta ja oppilaitoksessa luotiin uusia menetelmiä. Esimerkiksi peltojen salaojitusta kehitettiin Mustialassa jo 1800-luvun lopulla. Mustialan nimeä kantavia vanhoja lajikkeita ovat esimerkiksi Mustialan ruusu ja Mustialan lanttu. Lanttua on jalostettukin Mustialassa.

Sen jälkeen on ollut monenlaisia vaiheita. On ollut ajanjaksoja, jolloin opetus on pidetty melko erillään tutkimuksesta ja taas ajanjaksoja, jolloin tutkimusta ja opetusta on pyritty yhdistämään. On kuitenkin selvää, että opettajan asiantuntijuus on parasta silloin, kun on itse mukana tutkimassa ja kehittämässä omaa alaa. Mustialassa koe- ja kokeilutoiminta on kaikkien opettajien saavutettavissa. Koetoimintaa suunnitellaan yhdessä tutkimuksen, neuvonnan ja Mustialan kampuksen henkilöstön kanssa. Kesällä maatilan harjoittelijoilla on oma roolinsa kokeiden perustamisessa ja havaintojen teossa. Syksyn alussa kaikki opiskelijat pääsevät tarkastelemaan omin silmin kesän tuloksia pelloille.

Kokeilutoiminnalle on tällä hetkellä myös erityinen tarve. Ilmastonmuutos näkyy selvästi maataloudessa. Muutokset sääolosuhteissa vaikuttavat merkittävästi kasvinviljelyyn. Kevään kylvöille otollinen kuiva yhtämittainen ajanjakso on lyhentynyt. Kesällä sateisia päiviä tuntuu olevan aikaisempaa enemmän. Syksyt pitenevät, kun pakkaset alkavat vasta loppuvuodesta tai jopa seuraavan vuoden alussa. Tämä kaikki vaikuttaa muun muassa lajikevalintaan, viljelytekniikkaan ja töiden suunnitteluun. Luomussa vara parempi -hankkeessa on tehty luomuviljelyyn liittyen erilaista koe- ja kokeilutoimintaa. Tulevana kasvukautena on edellisien vuosien tapaan luomuviljojen lajikevertailuja. Erilaisia lannoituskokeita tehdään niin koeruuduilla kuin talousviljelyssäkin. Erilaisten nurmiseosten menestymistä tutkitaan nurmikaistoilla, ja luvassa on jälleen rehumaissin viljelyä erilaisten kalvojen avulla.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä lukuisten yritysten kanssa. Luken lajikevertailujen ohella koeruutuja on Hankkija Oy:n lajikkeista, lannoitevalikoimaan kuuluu Yara Oy:n, Fertilex Oy:n ja Soilfood Oy:n luomulannoitteet. Nurmiseokset suunnitellaan yhdessä Naturcom Oy:n kanssa ja maissin viljelyä rakennellaan yhteistyössä Berner Oy:n kanssa. Mustialassa järjestetään Pellonpiennarpäivä 5.8.2021, jolloin koetoimintaa esitellään. Luvassa on myös BT-Agro Oy:n kanssa viljelytekniikkaan pureutuva työnäytös. Toivotaan, että korona on silloin taltutettu ja suunnitelmamme toteutuvat.

Luomussa vara parempi -hanke toteutetaan HAMKin, Luken, ProAgria Etelä-Suomen ja Koulutuskeskus Salpauksen yhteistyönä. Hanketta rahoittaa EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (2014–2020). Hankkeen tuloksia on nähtävissä sivuilla mustialanluomutila.fi ja http://bit.ly/luomuhame.

Kirjoittaja

Outi Vahtila

Outi Vahtila, agrologi (YAMK), työskentelee kehittämispäällikkönä Hämeen ammattikorkeakoulun biotalousosaamisen yksikössä Mustialassa ja Luomussa vara parempi -hankkeen projektipäällikkönä.

Leave A Reply