Maaseutuyrittäjän asialla

0

On ollut ilo palvella maaseudun toimijoita, metsäyrittäjiä, uusiutuvan energian tuottajia ja viljelijöitä jo vuosia erilaisten elinkeinoa edistävien hankkeiden muodossa. Mukana on aina ollut opiskelijoita, jotka ovat toisaalta ideoineet ja toisaalta oppineet hankkeiden tuloksista sekä toiminnasta. Projektiasiantuntija Minna Palos kertoo nykyisistä hankkeistaan.

Kerrosviljelyllä elinkeinomahdollisuuksia

Maaseudun rakennemuutoksen myötä maaseutuyrittäjillä on jäänyt tyhjiksi tuotantotiloja, joille HAMK Biossa ajattelimme olevan hyötykäyttöä ja elinkeinomahdollisuuksia. ArvoLiike-hankkeessa pyritään periurbaanin alueen elinkeinomahdollisuuksien laajentamiseen ja kehittämiseen hyödyntäen arvokkaita ja alihyödynnettyjä kasveja sekä uusia tuotantotapoja ja hyödyntämisväyliä. Muissakin hankkeissa ja opinnäytetöissä on selvitetty soveliaita kerrosviljelykasveja, ja tätä tutkimustyötä viemme käytäntöön esimerkkitiloilla.

Selvitämme energia- ja tilatehokkuuden kannalta optimaalisia viljelyratkaisuja ja olemassa olevien tilojen hyödyntämismahdollisuuksia sekä kartoitamme potentiaalisia kerrosviljelyyn soveltuvia arvokasveja ja niitä hyödyntävät teollisuuden alat. Lisäksi tuotetaan näiden pohjalta yrittäjille teknistä ja europohjaista tietoa kerrosviljelyteknologian hyödyntämismahdollisuuksista muun liiketoiminnan täydentämiseksi ja investointisuunnitelmien pohjaksi. Jäännösmateriaalin hyödyntämismahdollisuudet (mm. rehuna) selvitetään, ja tuotantoketjun rakennetta tilalta tuotteeksi, ml. prosessointi ja tuotekehitys, mallinnetaan esimerkeillä.

Kunnostusojitusta ja vesienhallintaa

Toisaalta työni liittyy vesienhallintaan Ojat kuntoon – ja tulevan Opitaan ojista -hankkeiden myötä. Näissä hankkeissa on edistyksellisesti käynnistetty kokonaisvaluma-aluekohtainen tarkastelu, jossa sekä maa- että metsätalouden vesien yhteensovittaminen huomioidaan.

Ojat kuntoon -hankkeessa parannetaan neuvonnalla, ojitusyhteisöjen aktivoinnilla sekä paikkatietoaineiston kehittämisellä maa- ja metsätalouden peruskuivatuksen tehokkuutta ja edistetään kokonaisvaltaista valumavesien hallintaa sekä luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmien käyttöä. Hankkeen osa-alueita ovat

  1. Peruskuivatuksesta sekä kunnostusojituksesta tiedottaminen
  2. Vanhojen ojitushankkeiden digitointi
  3. Ojitusyhteisöjen ja metsänomistajien aktivoiminen 2–4 pilottialueella
  4. Vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon ohjeistus ja pilottikohteet

Hanke on päättymässä tämän vuoden lopulla ja tätä työtä jatketaan uusin näkökulmin Opitaan ojista -hankkeessa. Näiden vesienhallintahankkeiden myötä HAMKille on muodostunut laaja ja monipuolinen verkosto, jota on hyödynnetty myös ojitusisännöinnin sekä vesitalousisännöinnin täydennyskoulutuksissa.

Blogissa on julkaistu aikasisemmin seuraavat kerrosviljelyyn liittyvät jutut:

Tutustu myös Lepaalla sijaitsevaan kerrosviljelykonttiin virtuaalisessa 3D-ympäristössä.

Tietoa kirjoittajasta

Minna Palos

Minna Palos on työskennellyt HAMKissa vuodesta 1998 lähtien erilaisissa tehtävissä. Biotalouteen hän siirtyi vuonna 2010.

Leave A Reply