Kohti kestävämpää hevosmatkailua

0

Suomalainen matkailuala kasvaa voimakkaasti, Visit Finlandin mukaan jopa viiden prosentin vuosivauhtia. Kasvulla on suotuisia vaikutuksia hevosalalle ja hevosmatkailuyritysten kehittämiselle.

Hevosharrastus jatkuu myös poikkeusaikana

Hevosmatkailu on paljon muutakin kuin yleisesti tunnettua vaellusratsastusta – hevosmatkailu on luonnossa liikkumista, perhematkailua, hevostallilla pistäytymistä ja hevostapahtumia. Hevosiin liittyviä elämys-, virkistys- ja hyvinvointipalveluita tarjoavia yrityksiä on eri puolella Suomea.

Kanta-Hämeessä hevosiin liittyvä liiketoiminta on hyvin monimuotoista ja sen merkitys erityisesti Forssan, Hämeenlinnan ja Ypäjän seuduilla on suuri. Vaikka Kanta-Hämeessä hevosmatkailun kehittämistyötä on tehty ja palvelun tarjoajia löytyy maakunnasta useita, valitettavasti hevospalveluiden ja tapahtumien saavutettavuus ja diginäkyvyys edes kotimaanmatkailun kannalta ovat lähes olemattomat. Koronapandemia muutti ihmisten matkustus- ja vapaa-ajan käyttöä konkreettisesti niin, että palveluita etsitään nyt lähialueelta, luonnosta ja maaseudulta. Hevosharrastus on ollut koronakriisin aika yksi harvoja harrastusmuotoja, jota poikkeusoloista huolimatta on pystytty jatkamaan lähes normaalisti ja sen kysyntä kasvaa edelleen.

Kestävämpää hevosmatkailua

Parhaillaan käynnissä olevassa Kestävän hevosmatkailun tiekartta Kanta-Hämeessä -hankkeessa keskeisenä tavoitteena on yhdistää hämäläiset hevosyritykset ja tapahtumat osaksi alueen muita matkailupalveluja ja luontoaktiviteetteja. Lisäämällä yhteistyötä muiden matkailutoimijoiden kanssa, sekä yrittäjien näkyvyyttä ja osaamista vahvistamalla kaikki alat hyötyvät. Hankkeen aikana muodostetaan kokonaiskuva eli tiekartta hevosmatkailun tilasta, joka auttaa elinkeinojen kehittämistä ja jatkotoimenpiteiden valmistelua. Samalla määritetään kestävän hevosmatkailun hyvät toimintatavat, joilla varmistetaan toiminnan läpinäkyvyys eli se, miten huolehditaan ihmisistä, eläimistä, ympäristöstä ja taloudesta. Meneillään oleva pandemia on nostanut esille matkailun kasvussa jo pitkään kyteneitä ongelmia, kuten ympäristövastuullisuuden, kestävyyden ja ilmastonmuutoksen asettamat vaateet.

Hankkeessa osatoteuttajina ovat valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävät hevosalantoimijat; Luonnonvarakeskus Luke, Hevosalan osaamiskeskus Hippolis sekä Pilvenmäen ravirata ja tapahtumakeskus. Merkittävässä roolissa on myös ollut koulutuksen ja opiskelijoiden mukaan ottaminen hankkeen käytännön toimenpiteisiin, sekä yrittäjien kanssa tehtävään kehittämistyöhön. Kestävän kehityksen opiskelijat ovat laatineet hevosyrityksille vastuullisuussuunnitelmia, laskeneet hiilikavionjälkiä sekä osallistuneet Kuninkuusravien vastuullisuussuunnitelman tekoon. Samalla on edistetty koko Pilvenmäen alueen kestävämpiä toimintamalleja ja ideoitu kestävämpiä palveluita ja hevoselämyksiä. Hevosalan liiketalouden opiskelijat ovat laatineet yrityksille digitaalisia markkinointisuunnitelmia ja avustaneet yrittäjiä niiden käytäntöön viemisessä.

Tällä hetkellä esimerkiksi asiakkaiden bioturvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat ovat sellaisia, joista kannattaa aktiivisesti ja avoimesti kertoa ja päivittää tietoa koko ajan mahdollisimman monissa eri kanavissa. Hankkeella on ollut useampia harjoittelijoita ja se on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti, sillä HAMKin opiskelijoiden lisäksi siihen on osallistunut myös ranskalaisen UniLaSallen opiskelija Estelle Jacquin tehden kansainvälisen harjoittelunsa hankkeelle. Opinnäyte- ja selvitystöitä on valmisteilla mm. hevosmatkailun markkinointitutkimukseen ja erilaisiin luontomatkailureitistöihin liittyen.

Digitukea hevosyrittäjille

Vastuullisuusosaamisen lisäksi työkaluja on tarjottu myös yrittäjien tuotteistus- ja markkinointi- ja digiosaamiseen erilaisilla webinaareilla. Osallistujia on ollut ympäri Suomea, mikä kertoo hevosmatkailun kiinnostuksesta ja kehittämistarpeesta myös valtakunnan tasolla. Webinaareista saatu palaute on ollut todella hyvää ja niiden osallistujamäärät kasvavat koko ajan. Kaikki webinaarit ovat katsottavissa hankkeen YouTube-kanavalta.

”Kestävä Hevosmatkailu Kanta-Hämeessä, olen ilolla seurannut koulutustarjontaanne. Aivan mahtavaa settiä tarjolla! Suosittelen kaikille yrittäjille, osallistukaa ihmeessä. Tällainen tieto ei lisää tuskaa vaan avaa eteen uusia mahdollisuuksia ja tukee ideoimaan uutta.”

– Päijäthämäläinen hevosyrittäjä

Tulosta on saavutettu myös panostamalla hevosyritysten näkyvyyden saavuttamiseksi alueen matkailupalveluita ja toimijoita kokoavalla VisitHäme-alustalla. Hankkeen käynnistyttyä sinne perustettiin hevosyrityksiä kokoava sivusto, josta tällä hetkellä löytyy yhteensä 50 hevosyritystä palvelukuvauksineen ja yhteystietoineen.

Kestävän hevosmatkailun tiekartta Kanta-Hämeessä -hanketta rahoittaa Hämeen Liitto ja se kestää 30.6.2021 saakka.

Tietoa kirjoittajasta

Menna Rantala

Menna Rantala työskentelee Hamk Bion aluekehittämisen tiimissä ja toimii Kestävän hevosmatkailu -hankkeen sekä Elämysten hevonen -yritysryhmähankkeen projektipäällikkönä.

Leave A Reply