HAMK suurin askelin mukaan koulutus- ja tutkimusyhteistyöhön Afrikassa

0

Yhteistyö Afrikan maiden kanssa on merkittävässä roolissa HAMKin kansainvälisessä toiminnassa. Koulutus- ja tutkimusyhteistyön lisäksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kartoitetaan mm. biohiililiiketoiminnan mahdollisuuksia.

Afrikan merkitys maailman kehitykselle on selvä: vuoteen 2050 mennessä Afrikan väestö ylittää kahden miljardin rajan, eli silloin joka neljäs maapallon asukas on afrikkalainen. Yli puolet tästä väestöstä tulee omaan nuoria, alle 24-vuotiaita. Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden talous on viime vuodet kasvanut yli kaksi kertaa nopeammin kuin maailman talous keskimäärin. Afrikassa on jo nyt yli 350 miljoonaa keskiluokkaan laskettavaa ihmistä, ja ympäri Afrikkaa teknologiakeskusten määrä kasvaa nopeasti. Köyhyys on kuitenkin edelleen suuri ongelma. Afrikka kärsii eniten ilmastonmuutoksesta, joka vaikeuttaa ruuantuotantoa ja vaikuttaa sekä ihmisten että luonnon hyvinvointiin.

Globaalissa maailmassa se, mitä tapahtuu Afrikassa, vaikuttaa myös meihin.

HAMK haluaa aktiivisesti olla mukana luomassa verkostoja ja kumppanuuksia Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Tämän tavoitteen tueksi HAMKissa on laadittu Afrikka-toimenpideohjelma 2020–2030.

Afrikka-yhteistyöllä tuetaan koulutuksen kansainvälistymistä. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia oman maailmankuvan ja maailmankansalaisuuden rakentamiseen, mutta myös Afrikan liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtämiseen. Tutkimusyhteistyön kautta HAMK on mukana kehittämässä kiertotalouden periaatteiden mukaisia älykkäitä ratkaisuja Afrikan kestävän kehityksen edistämiseksi. Perustava tekijä Afrikan kehityksessä on koulutuksen ja koulutusjärjestelmien vahvistaminen. HAMK on Afrikassa mukana rakentamassa koulutusta, joka tuo työtä ja hyvinvointia.

Afrikka-ohjelman toimeenpano on lähtenyt käyntiin suurin askelin: HAMK koordinoi useita laajoja kehityshankkeita itäisessä ja eteläisessä Afrikassa. HAMK kehittää Keniassa, Ugandassa ja Sambiassa maatalousyrittäjyysopetusta yhdessä paikallisten korkeakoulujen kanssa. Yrittäjyyttä ja työelämän tarpeita korostavan koulutuksen kehittämishanke on käynnistymässä myös Etelä-Afrikassa. Näissä hankkeissa opetussuunnitelmien lisäksi tärkeällä sijalla on opettajien osaaminen. Syvää ja kestävää osaamista syntyy, kun tiedon jakamisesta siirrytään opiskelijavetoiseen omakohtaiseen tiedon luomiseen, ja yritykset ja yhteistyökumppanit otetaan mukaan opetuksen toteuttamiseen.

Afrikan nopea kehitys – johon covid-19-pandemian vaikutukset tosin ovat vielä arvaamattomia – avaa mahdollisuuksia yrittäjille ja yrityksille. Business Finlandin rahoituksella selvitetään liiketoimintamahdollisuuksia; tällä hetkellä rakennetaan biohiili- ja biokaasumarkkinoista kiinnostuneiden yritysten yhteistyöverkostoa. Biohiilen mahdollisuuksien tutkiminen on erityisen mielenkiintoista Afrikassa, koska maatalouden sadot kärsivät veden ja ravinteiden puutteesta. Biohiili sitoo ravinteita, ja sen avulla voidaan parantaa vesitalouden hallintaa. Yhteistyötä ollaan rakentamassa myös kaakaon, meille monille niin tärkeän suklaan pääraaka-aineen, tuotantoketjun kestävyyden kehittämiseksi.

HAMKissa on avattu sekä Afrikka-toimille sivu sekä suomeksi että englanniksi. Niitä seuraamalla tiedät viimeiset kuulumiset HAMKin Afrikka-yhteistyöstä.

Tietoa kirjoittajasta

Eija Laitinen

Eija Laitinen toimii tutkijayliopettajana HAMK Bio -tutkimusyksikössä. Eijalla on pitkä kokemus maaseudun elinvoimaisuutta, metsäsektorin koulutusta ja tutkimustiedon saatavuutta kehittävistä hankkeista Afrikassa. HAMK Biolla on meneillään useita Eijan koordinoimia maa- ja metsätalousyrittäjyyden opetusta kehittäviä hankkeita Itä- ja eteläisessä Afrikassa.

Leave A Reply