Digitaalisia ratkaisuja hyönteisalalle

0

Keskellä pimeää marraskuuta on virkistävää piipahtaa HAMKin sirkkakasvattamossa. Sieltä kajastaa valo, ja vastaan tulee lämmin ja kostea ilma ja kotisirkkojen siritys.

HAMK Bio -tutkimusyksikkö on ollut mukana kehittämässä suomalaista ruokahyönteisalaa sen alkumetreiltä asti. Hyönteisliiketoiminta on uusi elinkeino Suomessa ja koko Euroopassa. Alan nousu ja vahvistuminen valtakunnallisesti merkittäväksi vaatii tutkimusta, kehittämistä, tiedon jakamista ja yhteistyötä. Meillä Hämeen ammattikorkeakoulussa on keskitytty hyönteislajeista kotisirkkaan, joka on tällä hetkellä kaupallisesti merkittävin ruokahyönteislaji Suomessa.

Tutkimuksessamme tärkeää on kiertotalousratkaisuiden edistäminen – niin myös kotisirkkojen kasvatuksessa. Hyönteiset ovat proteiinilähteenä erityisen hyviä, koska ne pystyvät muuntamaan rehunsa erittäin tehokkaasti elopainoksi. Myös vedenkulutus ja kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäisiä hyönteistuotannossa. HAMKissa on tutkittu puutarhatuotannon ja elintarviketeollisuuden sivuvirtojen soveltuvuutta kotisirkkojen rehuksi. Kotisirkkojen kasvatuksessa syntyy runsaasti frassia eli kasvatusjäännöstä, joka on syömättä jääneen rehun ja sirkanlannan seos. Frassin biokaasupotentiaalia on testattu, ja sen lannoitevaikutuksia tutkitaan parhaillaan.

Olemme tuoneet myös digitaalisia ratkaisuja hyönteisalalle. On perustettu hyönteisalan yhteiset Toukkaamo-nettisivut, jonne kerätään yhteistyössä muiden hyönteisalan toimijoiden kanssa tietoa alan tapahtumista, linkkejä alan kirjallisuuteen sekä vaihtuvia blogitekstejä ajankohtaisista aiheista. Toukkaamoon on linkattu myös HAMKin ylläpitämä digikartta, johon on koottu suomalaisia alan yrityksiä ja hankkeita. Toukkaamon kautta pääsee lisäksi virtuaalikierrokselle sirkkakasvattamoon. Tällä hetkellä kehitteillä on online-työkalu tukemaan hyönteisten lukumäärän, koon, aktiivisuuden ja hyvinvoinnin seurantaa. Sitä tehdään yhteistyössä HAMK Smart -tutkimusyksikön kanssa.

Sirkkanugetteja lautasella
Sirkkanugetteja. Kuva: Ellen Saulio

Yritysten ja muiden alan tutkijoiden kanssa ollaan tiiviissä yhteistyössä. Olemme olleet mukana rakentamassa valtakunnallista yhteistyöverkostoa tutkijoiden, hanketoimijoiden ja yrittäjien kesken. Myös uusia yrittäjiä pyritään tukemaan mm. kokoamalla opasta hyönteiskasvatuksen aloittamista suunnittelevalle yrittäjälle.

Opiskelijatkin ovat päässeet osallistumaan hyönteisalan projekteihin. Uusia innovaatioita alalle ideoitiin yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa järjestetyssä hyönteisaiheisessa hackathonissa, jossa 14 opiskelijajoukkuetta kehitti mm. uusia tuotteita, kuten sirkkanugetteja, uudenlaisen hyönteisten lajittelulaitteen sekä eettisemmän kotisirkkojen pakastusprosessin. Opiskelijat ovat lisäksi selvittäneet syötävien hyönteisten ravitsemuksellisia ominaisuuksia ja olleet mukana kirjoittamassa opasta jauhopukkikasvattajille.

HAMKissa voi nykyään opiskella hyönteisalaa! Kurssitarjonnassamme on 5 opintopisteen Proteiinituotannon vaihtoehdot – Ruokahyönteiset -opintokokonaisuus, joka käynnistyy taas tammikuussa 2021. Kurssi on HAMKin avoimen AMK:n opintotarjonnassa ja sille voi osallistua kuka tahansa.

Tietoa kirjoittajasta

Ulla Moilanen

Ulla Moilanen on HAMK Bion tutkijayliopettaja, jonka tutkimus keskittyy kotisirkkojen lisäksi muidenkin biomassojen kuten mikrolevien ja sienirihmaston kasvatukseen ja arvojakeiden tuottoon. Hän on myös tutkinut mm. lignoselluloosaa sisältävän biomassan hajotusta entsymaattisesti sokereiksi sekä kollageenin erotusta luu- ja ruotoaineksesta. Tutkimustyönsä ohella Ulla opettaa bioprosesseja ja prosessitekniikkaa.

Leave A Reply