Markkinointitiedolla johtaminen liiketoiminnan tukena

0

Nyt on datan aikakausi liiketoiminnan ajurina. Tietojohtamisen avulla datasta voidaan löytää relevantteja kokonaisuuksia. Sen avulla voidaan tarkastella juuri niitä asioita, joilla on oikeasti merkitystä liiketoiminnan kehittämiselle ja tehostamiselle. Tietojohtamisen avulla määritellään, mikä on tärkeää ja tiedolla johtamisella taas tehdään tietoperusteisia päätöksiä tämän datan pohjalta.

HAMKin liiketalouden koulutuksen perusopintoihin kuuluu opintoja siitä, miten liiketoimintaa tehostavaa dataa voidaan kerätä kaikesta, tuotantokoneiden toiminnasta aina vuorokauden sademäärään. Digimaailmassa mittaaminen on erityisen helppoa, kun esimerkiksi verkkosivustolla kävijän liikkeistä voidaan kerätä tietoa, jolla profiloidaan kävijän käyttäytymistä sivustolla: mitä hän lukee ja katselee, mistä tulee ja miltä sivulta poistuu, ostiko kävijä verkkokaupasta mitään. Tällaisen datan avulla voidaan yleisellä tasolla osoittaa, mikä on kävijän polku verkkosivustolla tai kuinka hyvin markkinoinnin kampanjat ovat tavoittaneet oikeaa kohderyhmää ja kuinka myyntiä on toteutunut verkossa.

Data kertoo markkinoinnin tuloksellisuudesta

Verkkosivuston nettiliikenteen analysointi hyödyttää markkinointia, kun sillä tarkastellaan kävijöiden käyttäytymistä sivustolla. Se antaa kuvan siitä, miten kävijät kulkevat sivustolla ja osoittaa, mikä sisältö on kiinnostava ja mikä puolestaan jää vähemmälle huomiolle. Näitä tietoja voidaan peilata suhteessa markkinointikampanjoihin, jolloin nähdään, mitkä kampanjat ovat olleet kaikista tehokkaimpia, esimerkiksi uusien asiakkaiden hankkimiseksi ja myynnin kasvattamiseksi. Analysoimalla kävijämäärää nähdään yleiskatsaus siitä, kuinka monta uutta ja palaavaa käyttäjää on vieraillut verkkosivustolla tiettynä ajanjaksona.

Verkkokävijädata markkinoinnin suunnittelussa

Markkinoinnin näkökulmasta uusien käyttäjien määrä on yritykselle tärkeä, sillä he ovat potentiaalisia uusia liidejä. Samalla, kun tarkastellaan kävijämääriä, voidaan mitata, mistä he tulevat sivustolle. Kävijät voivat saapua sivustolle esimerkiksi orgaanisen haun, maksetun mainoksen tai sosiaalisen median linkkien kautta. Näkemällä, mitä kautta käyttäjät saapuvat sivustolle auttaa suunnittelemaan tehokkaampia markkinointikampanjoja niille alustoille, jotka tuovat sivustolle eniten liikennettä ja nimenomaan laadukasta, esimerkiksi kaupan toteutumiseen johtavaa liikennettä. Sivustolla vietettyä aikaa voidaan mitata usealla tavalla. Se voi käsittää käyttäjän koko tapahtuman keston, siitä hetkestä, kun kävijä saapuu sivustolle. Mitä kauemmin käyttäjä viihtyy sivustolla, sitä paremmin hän on sitoutunut yrityksen tarjoamaan sisältöön. Mitä useampi klikkaus tarvitaan tiedon löytämiseksi, sitä suurempi mahdollisuus, että käyttäjä ei jaksa seurata polkua ja poistuu sivustolta.

Mittarit tavoitteiden mukaan

Markkinoinnissa on tärkeää määritellä tarvittavat mittarit tarkasti, jolloin analysoitava tieto pysyy relevanttina ja sen pohjalta voidaan tehdä merkityksellisiä päätöksiä. Verkkosivustojen käyttäjien toiminnan tarkkailu auttaa markkinointia toimimaan tehokkaasti asiakashankinnassa ja keskittämään voimavaransa niihin kanaviin, jotka on havaittu toimiviksi. Mittaamisen avulla voidaan saada myös selkeä kuva siitä, mikä sisältö vetää potentiaalisia asiakkaita puoleensa. Näin kävijöille pystytään tarjoamaan enemmän sisältöä, josta he ovat kiinnostuneita. Kävijöiden liikkeiden analysointi auttaa käsittämään myös asiakkaiden mieltymyksiä ja sitoutumista yritykseen.

Kirjallisuutta:

Järvinen, J. (2016). The use of digital analytics for measuring and optimizing digital marketing performance.

Komulainen, M. (2018). Menesty Digimarkkinoinnilla. Kauppakamari.

Kirjoittajat:

Tradenomi Sanni Rautanen
KTT Minttu Lampinen, yliopettaja, liiketalous

Leave A Reply