Voiko projektihallinnosta innostua?

2

Kollegani vertasi hiljattain projektihallintoa veroilmoituksen täyttämiseen. Hänen mielestään vain tietynlaiset ihmiset kokevat tekemisen mielekkääksi, ja usein se nähdään pitkäveteisenä ja mekaanisena. Itse en veroilmoituksen täyttämisestä innostu, mutta työstäni tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiosuunnittelijana osana HAMK Edun projektihallinnontiimiä en saa tarpeekseni.

Aloitin HAMK Edu -tutkimusyksikössä projektihallinnon tukitiimissä vuonna 2019 projektikoordinaattorina. Tiimissä oli tuolloin esihenkilön ja minun lisäkseni kolme muuta projektikoordinaattoria. Vain yksi heistä teki osittain töitä kansainvälisten hankkeiden parissa, mihin minut oli palkattu rahoituspohjan muuttuessa kansainvälisempään suuntaan. Tuohon aikaan työhön perehtyminen tapahtui suurimmaksi osaksi reagoimalla, kollegoiden kanssa sparrailemalla ja sisäisiin prosesseihin ja rahoittajien ohjeistuksiin tutustumalla. Nykyään meitä tiimiläisiä on jo kuusi ja kansainvälinen hanketoiminta on laajentunut sisältämään neljä rahoituksen erityisasiantuntijaa.

Hankehallinnon prosessit ja niiden vaikuttavuus ovat vaikeasti selitettävissä. Itsekin ymmärsin vasta ensimmäisen hankehakemusprosessin jälkeen, että työhön kuuluu paljon muutakin kuin budjetin luomista ja sisäisten seurantataulukoiden täyttämistä. HAMK Edussa projektikoordinaattori toimii projektipäällikön oikeana kätenä vastaten pääasiassa hankkeiden talousseurannasta, sisäisestä raportoinnista sekä viestinnästä. Projektien hallinnointi seuraa tarkkaan sekä rahoittajan että HAMKin sisäistä ohjeistusta. Osana työtä on ohjeistaa HAMK-vetoisten kansainvälisten hankkeiden yhteistyökumppanit rahoittajan vaatimuksiin sekä seurata, että ohjeistusta noudatetaan. Toisinaan työaikana vedetään verkkotyöpajoja, avustetaan tutkimuksessa tai tutustutetaan kansainvälisiä vieraita suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Työnkuvani on vuosien myötä laajentunut ottaessani enemmän vastuuta eurooppalaisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen hakemusprosesseista ja into hallinnon prosesseja ja tehtäviä kohtaan on säilynyt.

Mikä pitää innostuksen yllä?

Toimin työssäni monialaisissa, monikansallisissa asiantuntijatiimeissä, joissa saan osana työtäni olla mukana ideoimassa uusia tapoja kehittää mm. eurooppalaista korkeakoulutusta, ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen prosesseja tai vaikkapa brasilialaista opettajankoulutusta. Koska teen päivittäin työtä huippuasiantuntijoiden kanssa, pääsen näkemään laadukkaan koulutuksen vaikuttavuutta läheltä. Työn merkityksellisyys onkin minulle suuri osa työstä innostumista. Työn innostumista lisää myös työn tekeminen huippuasiantuntijoiden kanssa, joista jokainen on äärettömän innostunut ja motivoitunut omasta työstään. Innostumistani lisää esihenkilö ja tiimi, jotka antavat kaikupintaa, kun pohdin toimintamalleja tai ratkaisuja tilanteisiin. Saan luvalla kehittää osaamistani ja yhteisiä toimintamalleja jatkuvasti, jakaa ideoita ja kehitysehdotuksia vapaasti sekä johtaa omaa työtäni parhaaksi katsomallani tavalla.

Eräs mentoroitavani mainitsi kerran työtä tehdessä, kuinka rankkaa oman työn johtaminen on. Tällainen itsenäinen johtava työote, jossa kuitenkin toimitaan osana useita eri tiimejä, saatetaan kokea raskaaksi ja vaikeaksi. Projektihallinnossa se on kuitenkin arkipäivää joka vaativuudessaan ylläpitää innostusta ainakin omasta mielestäni.

Projektihallinnon ammattilainen – kuiva paperinpyörittäjä vai motivoiva ongelmanratkaisija?

Projektihallinnossa työskentelevät henkilöt nähdään usein asiakeskeisinä, joustamattomina keski-ikäisinä naisina. Vaikka toki keski-ikä kolkuttelee myös omalla ovellani, olen itse ihmiskeskeinen, työorientoitunut kehittäjä ja ongelmanratkaisija. Työssäni asioiden ratkaisuun liittyy lähes aina ihmiset ja ihmisten väliset suhteet. Motivaatio ja johtamisosaaminen ovat tärkeässä osassa työtäni, jossa pyrin varmistamaan, että asiantuntijat pysyvät aikataulussa, luvatut tulokset ovat laadukkaita ja yhteistyökumppanit toimivat kuten on sovittu. Projektihallinnon ammattilaiselta vaaditaan kykyä kannatella useita palloja ilmassa ja työskennellä monessa eri prosessissa samanaikaisesti. Onneksi tätä työtä ei tehdä yksin. Roolituksella on tärkeä rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Projektihallinnon henkilöstö muokkautuu projektiin riippuen sen muiden tiimiläisten osaamisesta ja projektipäällikön toimintamalleista.

Voiko siis projektihallinnosta innostua? Oman kokemukseni mukaan ehdottomasti kyllä. Työ HAMK Edu -tutkimusyksikössä on monipuolista ja vaativaa. Työtä tehdään osaavien kollegojen kanssa ja omalta tiimiltä saa tarvittaessa tukea haastaviin tilanteisiin. Yksikään päivä ei ole samanlainen ja vaikka rutiininomaisesti suoritetaan joitakin tehtäviä, eivät ne ole koskaan täysin samanlaisia. Kansainvälisessä yhteistyössä pääsee lisäksi tutustumaan uusiin kulttuureihin ja projektien aikana ehtii näkemään työnsä tuloksia käytännössä. Mistä voisi olla innostumatta?


Kirjoittaja

HannaLindroos, TKI-suunnittelija, HAMK Edu-tutkimusyksikkö

Discussion2 kommenttia

  1. Heikki Hannula

    Onnittelut blogista Hanna. Kokemuksesta osaan sanoa, että olet nimenomaan motivoiva ongelmanratkaisija. Suuret kiitokset yhteistyöstä MaTE-projektissa.

Leave A Reply