Viisaan liikkumisen kädenjälki laajenee – esimerkkinä pyöräliikenne ja pysäköinnin suunnittelu

0

Liikennealan opinnäytetöiden avulla viisaan liikkumisen kädenjälki laajenee eri puolille Suomea.

Liikenne ja liikkuminen ovat voimakkaassa muutoksessa muun yhteiskunnan mukana ja kestävän liikkumisen toimia tarvitaan joka puolella nopeutuvassa tahdissa. Kestävä liikkuminen on keskiössä liikennealan opinnoissa alusta lähtien. Liikennealan koulutuksessa korostuu monialainen ja käytännönläheinen osaaminen. Työelämäprojektit tarjoavat liikennealan opiskelijoille erinomaisia mahdollisuuksia laatia opinnäytetöitä, joiden tulokset palvelevat suoraan työelämän tarpeita.

Opintojen aikana omaksutaan valmiudet viisaan liikkumisen kädenjäljen kasvattamiseen kunnissa, yrityksissä, valtion liikennehallinnossa, liikennepalveluissa, työmailla ja muissa yhteisöissä. Tulevaisuuden liikenne ja liikkuminen kaipaavat ajattelun kiepauttamista kuperkeikalla positiivisten ympäristö-, hyvinvointi- ja turvallisuusvaikutusten kädenjäljen tuottamiseen. On myös hyvä tiedostaa, että tilankäyttö kaupunkiympäristössä on sidoksissa yleis- ja asemakaavoihin eli maankäytön ja viisaan liikkumisen asiantuntemus kulkevat käsikädessä. Motivaatiota, halua ja tahtoa opiskelijoilta löytyy.

Tästä toimivat esimerkkeinä muutama poiminta HAMKin liikennealan tuoreista opinnäytetöistä.

Keravan pyöräpysäköinti

Yhteistyössä Keravan kaupungin kanssa Minna Sirkiä selvitti arjen viisaan matkaketjun keskeistä kompastuskiveä eli turvallisen ja toimivan pyöräpysäköinnin laatua. Useista tutkimuskohteista löytyi puutteita ja parannustarpeita. Minna ammensi työhön laajan lähdeaineiston lisäksi omia käyttäjäkokemuksia arjen pyörämatkoilta. Miten paljon tilaa vaatii lasten ja ostosten pakkaaminen leveään, mutta käytännölliseen tavarapyörään marketin pyöräpysäköinnissä? Löytyykö turvallista ja toimivaa pysäköintipaikkaa eri pyörämalleille ensinkään?

Kuntien pyöräliikenteen investoinnit

Umar Diiriye otti viisaan liikkumisen härkää sarvista ja selvitti Pyöräilykuntien verkoston toimeksiantona pyöräliikenteen investointitasoa Tampereella, Helsingissä, Oulussa, Joensuussa, Hyvinkäällä, Kuopiossa, Jyväskylässä. Kangasalla, Turussa, Keravalla ja Lahdessa. Kaupungit ja kunnat ovat kilvan kirjanneet strategioihinsa pyöräilyn edistämisen – miltä näyttää panos ja rahoitustaso oikeasti?

Salon pysäköintijärjestelyt

Pysäköintijärjestelyillä on iso merkitys viisaan ja turvallisen liikkumisen kädenjälkien kasvattamiseen kaupunkikeskustoissa. Mikko Söderholm perehtyi perusteellisesti ja määrätietoisesti Salon keskusta-alueen pysäköintijärjestelyihin eikä jättänyt yhtään kiveä kääntämättä. Salon kaupunkiin syntyi monipuolisin tutkimusmenetelmin laadittu pysäköintiselvitys, jossa asukkaita ja yrittäjiä kuultiin laajasti. Työ palvelee jatkossa alueen kaavoitusta ja tukee pysäköintijärjestelyjen perusteluviestintää.

Mitään edellä mainituista töistä ei ole saatu aikaiseksi yksin. Opiskelijat saivat arvokasta kannustusta ja ohjausta suoraan työelämän edustajilta. On iso ilo nähdä opiskelijoiden levittävän viisaan liikkumisen kädenjälkeä eri puolille Suomea.

Teksti: Sonja Heikkinen, liikennealan ja viisaan liikkumisen lehtori

Leave A Reply