Viestintää ja vuorovaikutusta RUNissa – kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä

0

Kansainvälinen yhteistyö tarjoaa parhaimmillaan uusia näkökulmia ajatteluun ja työskentelyyn sekä avaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia kehittää omaa ja organisaation osaamista. Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) kuuluu kahdeksan muun eurooppalaisen korkeakoulun kanssa RUN-Eurooppa-yliopistoon (RUN-EU). Kerron tässä blogitekstissä, millaisia mahdollisuuksia RUN-EU on tarjonnut oman ammatillisen kehittymiseni ja kansainvälisen osaamiseni tueksi.

Kansainvälisessä yhteistyössä törmää jatkuvasti erilaisiin työskentelytapoihin ja organisaatiokulttuureihin, jotka saattavat joskus hämmentää ja jopa ärsyttää. Avoimen ja kärsivällisen asenteen sekä kuuntelemisen taitojen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa kansainvälisissä yhteyksissä. Oma suomalainen tai hamkilainen tapa on harvoin ainoa oikea työskentelytapa. Kansainvälinen yhteistyö on parhaillaan hauskaa, opettavaista ja avartavaa. HAMKissa olen päässyt seuraamaan läheltä RUN-Eurooppa-yliopiston kehittymistä ja samalla lisäämään omaa kansainvälistä osaamistani.

Kuulun Eurooppa-yliopiston viestintätiimiin, joka vastaa tulosten levittämisestä. Käytännössä tiimimme luo, kehittää ja toteuttaa RUNin yhteisiä viestintäkäytänteitä. Pyrimme viestimään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti RUNin tuotoksista ja tarjoamista mahdollisuuksista opiskelijoillemme, henkilöstöllemme sekä alueillemme. Tiimissämme on 12 työntekijää kustakin korkeakoulusta ja työnkuvamme vaihtelevat graafisesta suunnittelusta kansainvälisiin asioihin ja viestinnästä koulutukseen.

Eurooppa-yliopiston ensimmäinen kolmivuotiskausi lähenee loppuaan, ja viestintätehtävät sitä myöten tihenevät. Tiimimme tapasi kasvokkain huhtikuun 2023 alussa hollantilaisen kumppanimme NHL Stendenin Leeuwardenin kampuksella. Tapaamisen tavoitteena oli saattaa loppuun elektronisten esitteiden työstäminen, käsitellä RUNin kestävyysraporttia, suunnitella parin tulevan tapahtuman sisältöjä sekä keskustella seuraavan RUN-EU-kauden (RUN-EU 2.0) viestinnän tavoitteista ja toteutuksesta. Minulle tämä oli ensimmäinen kerta, kun tapasin runilaisia kollegoitani kasvokkain.

Tulosten levittämistä ja yhteisiä käytänteitä

Huhtikuun tapaamisen tuotokset olivat suunnitelman mukaan monipuoliset. Viimeistelimme esitteet opiskelijoille, opettajille, tutkijoille ja alueellisille kumppaneille. Niiden tavoitteena on paitsi kertoa RUNista kohderyhmillemme myös jakaa parhaita käytänteitä, joita RUNissa on kuluneiden kolmen vuoden aikana kehitetty. Esitteet tulevat julki kesän tienoilla. Totesimme myös jälleen kerran, että alueellisia kumppaneitamme pitäisi sitouttaa ja osallistaa paremmin Eurooppa-yliopiston toimintaan. RUNin ensimmäisen ja tulevan toisen kauden vaihde tarjoaisi hyvän hetken reflektoida kulunutta kautta ja kartoittaa, mitä voisimme tehdä tulevalla kaudella paremmin.

RUN-EU on hakenut rahoitusta uudelle kaudelle, minkä päätöstä parhaillaan odotellaan. RUN 2.0:n tarkoituksena on kehittää edelleen, syventää ja luoda yhteisiä käytänteitä. RUN 2.0:n alussa viestintätiimimme on tarkoitus luoda viestintästrategia ja aineistonhallintasuunnitelma, mitkä tukevat RUNin yhtenäistymistä. Lisäksi uudella kaudella viestintätiimi monitoroi ja mittaa RUNin vaikuttavuutta sekä osallistaa opiskelijoita yhä laajemmin. Uusi kausi on suunniteltu alkavan vuoden 2024 aikana.

Uuden kauden suunnittelutyön tuloksena RUN-EU-perheemme on myös kasvanut kahdella uudella korkeakoululla. Burgosin yliopisto Espanjasta ja Howestin ammattikorkeakoulu Belgiasta osallistuvat jo esimerkiksi RUNin opintokokonaisuuksien, yhteistutkintojen ja tutkimusprojektien suunnitteluun. Meillä oli ilo tavata myös uudet RUN-kollegamme etäyhteyksin Leeuwardenissa.

Kasvokkaiset tapaamiset tukevat kansainvälistä yhteistyötä. Merkitysten jakaminen ja yhteisen ymmärryksen lisääminen on helpompaa kasvokkain kuin verkossa. Kun yhteiset tavoitteet ja toistemme vahvuudet ovat selvät, myös verkkotyöskentelystä tulee sujuvampaa ja väärinkäsityksiltä vältytään. Konkreettisten tuotosten lisäksi tapaamisemme lisäsi tiimimme yhteenkuuluvuutta ja siten tekee yhteistyöstämme RUNin viestintätiimissä yhä sujuvampaa.

Jos haluat syventää osaamistasi ja kerätä kansainvälistä kokemusta, kannustan ehdottomasti lähtemään lyhytaikaiseen ja joustavaan henkilöstövaihtoon. Olin ensi kertaa henkilöstövaihdossa, mutta kv-toimistomme ja muut hamkilaiset auttoivat aina kysymyksissäni eteenpäin. Lisäksi hain liikkuvuusjaksoani varten Euroopan Unionin Erasmus+-apurahaa. RUNissa on yhteensä 8 000 työntekijää, ja kaikki kumppanimme on HAMKin tapaan alueellisia korkeakouluja, joten oman alasi kollegoita varmasti löytyy.


Kirjoittaja

Inka Stormi, tutkimusviestinnän suunnittelija

Leave A Reply