Liiketalouden opettajan työelämäjakso – osaamisen ja opettamisen kehittämistä samanaikaisesti

0

Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on koulutuksen työelämälähtöisyys. Työelämäjaksot ovat merkittävä osa ammatillisten opettajien osaamisen kehittämistä. Myös opettajien osaamista kehitetään aiempaa suunnitelmallisemmin, sillä henkilökohtaiset koulutus- ja kehittämissuunnitelmat ovat yleistyneet, ja myös erilaisiin täydennyskoulutuksiin osallistutaan ahkerasti. (OPH, 2016) Opettajan työelämäjakso on merkittävässä osassa omaa kehittämissuunnitelmaa laadittaessa. Nykymaailman hektisyys ja jatkuva muutos tuovat myös opettajan työhön omat haasteensa. Täydennyskoulutuksilla ja työelämäjaksoilla opettaja pystyy päivittämään oman osaamisensa sekä käymään läpi alan muuttuneet käytänteet.

Työelämäharjoittelujakso alkoi osaltani syksyllä 2022. Tarkoituksena oli tutustua rekisteröidyn yhdistyksen taloushallintoon ja toimintaan. Yhdistys ja sen toiminta päätyi työelämäjaksoksi, koska sain käytännössä tehdä ry:n kirjanpidon ja tilinpäätöksen taloushallinnon ohjelmalla sekä samalla tarkastaa yhdistyksen toimintaa koko toimintavuodelta. Yhdistyksen toiminta koostuu veteraanijääkiekkotoiminnasta ja siihen liittyvästä muusta liikunnasta. Itse olen ollut toiminnassa mukana pelaajana n. 30 vuotta. Syksystä 2022 lähtien olen myös toiminut yhdistyksen rahastonhoitajana. Tässä ominaisuudessa ryhdyin tarkemmin perehtymään ry:n taloushallintoon ja toimintamuotoon.

Talouden ja toiminnan tarkastusta

Ao. yhdistyksen taloushallinto kirjanpidon ja tilinpäätöksen osalta on ollut aiempina kausina puutteellinen. Tämän johdosta yhdistyksen hallitus päätti valita uudeksi rahastonhoitajaksi allekirjoittaneen. Minulle annettiin tehtäväksi laatia kolmen edellisen tilikauden kirjanpito ja tilinpäätös. Kuitenkin tämä osoittautui aikaisempien vuosien osalta varsin hankalaksi, koska aiempien vuosien kirjanpito ja tilinpäätös oli jäänyt laatimatta tai oli puutteellinen. Tehtävää hankaloitti myös tositteiden sekä kokouspöytäkirjojen puute. Näin ollen hallituksen kanssa sovittiin, että laadin ainoastaan päättyneen tilikauden 2021–2022 kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Samoin tarkastelin ry:n hallintoa ja sen toimivuutta ao. tilikauden osalta.

Rekisteröity yhdistys merkitään PRH:n yhdistysrekisteriin. Rekisteröidyn yhdistyksen toiminta perustuu lainsäädäntöön ja yhdistyksen sääntöihin. Yhdistyslaki (503/1989) on pääosin ns. dispositiivista eli tahdonvaltaista lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa rekisteröidyn yhdistyksen osalta mm. sitä, että yhdistyksen säännöt voivat ohittaa yhdistyslain säännöksiä. Näin ollen yhdistyksen toimintaa tulee arvioida ja tarkastaa em. lainsäädännön ja yhdistyksen sääntöihin perustuen.

Ry:n kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastus päättyneen tilikauden osalta alkoi perehtymällä tositeaineistoon ja muuhun kirjalliseen dokumentointiin. Kirjanpidon tekeminen aloitettiin Procountor Taloushallinto -ohjelmalla. Ohjelma oli ennestään tuttu, koska samaa ohjelmaa käytetään Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Liiketalouden koulutuksen opetuskäytössä. Tositeaineisto muodostui pääosin pankin tiliotteista, muista tilikauden aikana talletetuista tositteista sekä kokouspöytäkirjoista. Kirjanpito ja tilinpäätös valmistui alkusyksyn 2022 aikana, ja se voitiin vahvistaa ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Sen jälkeen myös ry:n toiminnantarkastajat vahvistivat tilinpäätöksen.

Työelämäjakson hyödyt

HAMKissa tuodaan työelämän tarpeita esiin opetuksessa ja opiskelijoiden osaamisen kehittämisessä. Harjoittelun myötä näin itse, millaisia käytännön vaatimuksia esimerkiksi rekisteröidyn yhdistyksen käytännön taloushallinnon ylläpitäminen edellyttää ja minkälainen ry on toimintamuotona. Yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös poikkeaa yhtiömuotojen vastaavasta. Taloushallinnon opetukseen ja opinnäytetyöaiheisiin voidaan yhtenä lisänä tuoda myös rekisteröity yhdistys toimintamuotona. Rekisteröidystä yhdistyksestä toimintamuotona ollaankin tekemässä tällä hetkellä opinnäytetyötä.

Työelämäjaksoni oli todella monipuolinen ja sain kattavan kuvan rekisteröidyn yhdistyksen toiminnasta ja taloushallinnosta. Jatkan edelleen ao. yhdistyksen rahastonhoitajana meneillään olevan tilikauden osalta sekä mahdollisesti myös sitä seuraavien tilikausien osalta.


Kirjoittaja

KTM Ari Sarviharju toimii liiketalouden lehtorina Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Lähteet:

OPH. (2016). Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016 (Raportit ja selvitykset 2017:2) Opetushallitus. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/opettajat_ja_rehtorit_suomessa_2016_0.pdf

Yhdistyslaki 503/1989. https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1989/19890503

Leave A Reply