Työelämätaitojen, polkuopintojen ja design thinking -ajattelun kansainvälinen kohtaaminen

0

Albert Einsteinin on väitetty sanoneen, että kaikista taidoista tärkein on mielikuvitus. Minulle tarjoutui ilo ja mahdollisuus fasilitoida kansainvälistä yhteistyötä liittyen polkuopintoihin ja design thinking -ajatteluun Alankomaissa Leeuwardenissa 4.–8. maaliskuuta 2024 järjestetyllä RUN EU -teemaviikolla.

Mukana viikkoa mahdollistamassa olivat Hämeenlinnan lyseon lukion, Kaurialan lukion, paikallisen Impuls-lukion sekä NHL Stendenin ammattikorkeakoulun aktiiviset osallistujat. Toiminta oli osa RUN EU 2.0 -ohjelmaa.

Työelämätaidot ja verkostoituminen

Viikossa yhdistyi monta tärkeää työelämätaitoa, kuten sosiaalinen verkostoituminen, viestinnän harjoittelu ja ryhmässä toimiminen. Teeman ympärille oli rakennettu design thinking -ajatteluun pohjautuva ongelmanratkaisu-case, jota ratkaistiin monikansallisissa tiimeissä. Ratkaisut esitettiin ja niitä puolustettiin monialaista asiantuntijatiimiä vastaan.

Polkuopintojen kehittäminen

Polkuopinnoilla tarkoitetaan avoimen korkeakoulun opintoja, jotka hyväksytysti suorittamalla voi saada opiskelupaikan ilman pääsykoetta. Toisen asteen opiskelijoiden ja fasilitoivien ammattikorkeakoulujen-henkilökunnan toimiessa yhdessä tarjoutui loistava tilaisuus miettiä parempaa tulevaisuutta ja yhteisiä intressejä. Monitahoiset keskustelut eri maiden lukiolaisten, heidän opettajiensa ja opinto-ohjaajiensa, Design Factoryjen henkilökunnan ja HAMKin opettajien välillä antoivat runsaasti hyviä ajatuksia siitä, mihin suuntaan polkuopintoja voisi kehittää. Keskustelussa nousivat hyvin eri osapuolten näkökulmat ja intressit esiin, minkä tuotoksena syntyi hyviä ehdotuksia esimerkiksi päällekkäisiin hyötyihin. Esimerkkeinä mainittakoon opintojaksot, joiden sisältö voidaan rakentaa palvelemaan sekä toisen asteen kurssien että korkeakouluopintojen sisältövaatimuksia.

Tämän tyyppinen toiminta paitsi luo ammatillista identiteettiä, myös helpottaa pitkän tähtäimen suunnittelua, kun opiskelijat voivat hyödyntää opittuja asioita myös myöhemmissä opinnoissa. Tämä ruokkii sisäistä motivaatiota, koska opintoihin käytetty energia hyödyttää heitä pitkällä tähtäimellä.

Design thinking -mallin soveltaminen

Sosiaalisten taitojen kehittyminen korostuu entistä enemmän uusien asioiden nopean oppimisen, omaksumisen, kehittämisen ja soveltamisen myötä. Design thinking -mallilla tarkoitetaan sitä, että työkulttuurissa ideointia ja designia ei ole erotettu toisiinsa, vaan ne toimivat jatkuvasti rinnakkain. Malli ei rajoitu minkään tietyn ikäluokan käyttöön, vaan opittuja taitoja voi soveltaa koko elämän ajan. Niinpä Design thinking -mallia voitaisiin hyödyntää paljon enemmän myös polkuopintojen toteutuksessa.

Kaikki keksinnöt liittyvät uuden luomiseen, mikä vaatii menemistä omalle epämukavuusalueelle. Käytännössä ongelmaa ratkaisevat ihmiset haastoivat itsensä tekemään kymmeniä tunteja luovaa työtä eri kulttuurissa, vieraalla kielellä ja vieraassa maassa.

Tällaisten taitojen harjoittaminen kehittää luovaa ajattelua, mikä aina synnyttää uusia ideoita. Ideoiden jakaminen synnyttää uusia ideoita sekä niiden keksijöissä että kuulijoissa, mikä luo positiivisen kierteen ja laajentaa mielikuvitusta.

Etukäteen ei tiedä, mistä aiheesta ja mistä ratkaisusta syntyy suuria asioita. Jos niitä ei yritä keksiä ja etsiä, ei niitä synny. Se, mitä syntyy, on kiinni keksijöistä – voisi sanoa, että vain mielikuvitus on rajana.


Kirjoittaja

Pekka Selin, lehtori, HAMK

Leave A Reply