Tiimiopettajuutta RUN-Eurooppa-yliopistossa monikulttuurisuuden silmin

0

RUN-Eurooppa-yliopisto on vuonna 2020 perustettu kuuden maan ja seitsemän eurooppalaisen korkeakoulun yhteenliittymä, jonka tavoitteena on kehittää yhdessä korkealaatuista, tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta ja tutkimusta. Nykyisellään se yhdistää miltei 80 000 opiskelijaa ja 8 000 henkilökunnan edustajaa, ja se laajentuu vuonna 2024 kahteen uuteen maahan. RUN-EU mahdollistaa lyhyet ja pitkät opiskelijavaihdot, mutta myös opetushenkilöstön liikkuvuuden Euroopassa.

Monikulttuurisuuden juhlaa

Minulla on ollut ilo olla mukana Erasmus+-opettajavaihdossa RUN-EU:n tarjoamien ”lyhytkurssien” (Short Advanced Programme, SAP) kautta kolme kertaa: Portugalissa, Unkarissa ja Itävallassa. Kokemukseni ovat olleet erittäin antoisia.

SAPeja voidaan järjestää hyvin erilaisista teemoista. SAP ”Who are we? Mapping the Identity of RUN-EU-er” keskittyy monikulttuurisuusopetukseen ja pohtimaan RUN-EU-kansalaisuuden ydinolemusta. SAP on toteutettu samansisältöisenä vuoden sisään kolmesti, eli jo lähes sata opiskelijaa on suorittanut kurssin. Poikkeuksellisen tästä SAPista tekee se, että normaalin kahden järjestäjäkorkeakoulun sijaan tämä SAP on rakennettu kaikkien RUN-EU-maiden ja -oppilaitosten yhteistyöllä. Monikulttuurisuus ei siis ole vain kurssin teema, vaan tärkeä osa kaikkea tekemistä!

Opiskelijalle SAP on parin viikon verkkokurssi, joka huipentuu viikon mittaiseen euroviisuhuuman kaltaiseen, eurooppalaisuutta ja ystävyyttä juhlistavaan lähiopetusjaksoon jossain RUN-EU-korkeakoulussa. Opettajan näkökulmasta SAP vaatii kuukausien ennakkovalmistelut, runsaan määrän suunnittelupalavereita eurooppalaisten kollegoiden kanssa, muutaman viikon ylimääräisen verkko-opetuksen sovittamisen muutenkin kiireiseen kalenteriin sekä intensiivisen mutta erittäin antoisan viikon toisessa RUN-EU-korkeakoulussa eurooppalaisten kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa. SAPin suunnitteluun ja toteutukseen mukaan lähteminen tarkoittaa opettajalle kovaa työtä, mutta mukaan mahtuu myös paljon hyviä hetkiä, oppimiskokemuksia, uusiin kulttuureihin tutustumista ja lisävarmuutta vieraan kielen käytöstä opetus- ja vapaa-ajan tilanteissa.

RUN-EU-identiteetti

Pääosassa monikulttuurisuus-SAPin toteutuksessa ovat käytännönläheiset harjoitukset, leikit ja pelit, joiden kautta monikulttuurisuuden mahdollisuudet ja haasteet konkretisoituvat jokaiselle osallistujalle. Loppupalautteissa kurssilaiset kertovat monikulttuurisuustaitojensa kasvaneen paljon SAPin aikana. Palautteissa korostuu näkökulma, että jokainen epävirallinenkin kohtaaminen monesta eri kulttuuritaustasta tulevien kurssilaisten kesken on tärkeä osa oppimiskokemusta.

Who are we? -lyhytkurssin lopputuotteena monikulttuuriset opiskelijatiimit esittelevät ajatuksiaan RUN-EU-identiteetistään. Vuosien aikana olemme nähneet RUN-EU-visailun, kuvakollaasin, monikielisen runon sekä lukuisia onnistuneita videotuotantoja. Ikimuistoisimmaksi meille opettajille kollektiivisesti on kuitenkin jäänyt hyvin perinteisesti paperilla ja kynällä toteutettu ihmishahmo, jonka vartalon eri osat kuvaavat RUN-EU-identiteetin eri osa-alueita: pää eli kysymykset, kädet eli taidot ja arvot, joita kohti kurottelemme, vatsa eli tunteet, joita koemme, ja jalat, joiden varaan rakennumme.

Opiskelijat RUN_eu-identiteettiä ilmentävän kuvan edessä.

Myös me opettajat olemme oman perhetaustamme, kulttuurimme ja kotimaamme kasvatteja ja omia ainutlaatuisia persooniamme. Olen malliesimerkki suomalaisesta täsmällisyydestä, mutta puheliaisuuteni ja eloisuuteni juuret periytyvät karjalaistaustastani, vaikka olen elänyt suuren osan elämästäni Pirkanmaalla. Unkarilaisen kollegani opetustyylistä huokuvat perinteet, brittitaustainen kollega ammentaa varhaiskasvatusopetustaustastaan jämäköitä ryhmänhallintataitoja ja portugalilaisprofessori on äitihahmo koko opiskelijajoukolle.

Vaikka olenkin ollut SAPeissa opettajan roolissa, olen silti tullut kotiin matkalaukku pullollaan tuliaisia. Suurin ja tärkein oppini opettajana on: Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla RUN-Eurooppa-yliopiston opettaja.

Oma maa mansikka, muu maa mustikka

Monikulttuurinen opettajavaihto on hieno mahdollisuus tutustua erilaisiin opinahjoihin ja opetustyyleihin. Vaikka kaikki yhteistyötahot ovat eurooppalaisia, pedagogiset tyylit, opetustavat, opettajien suhde opiskelijoihin ja niinkin konkreettiset asiat kuin päivittäiset opetuksen aikataulutukset vaihtelevat RUNin sisällä.

Kuunneltuani kollegoitani toisista korkeakouluista olen ymmärtänyt, että meillä Suomessa kunnioitetaan henkilökunnan vapaa-aikaa ja myöhäinen ilta- ja viikonloppuopetus on hiottu minimiin. Minulla Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) viestinnän opettajana on myös mahdollisuus vaikuttaa opetussisältöihin kansainvälisiä kollegoitani enemmän.

Olen myös yllättynyt siitä huikeasta digiloikasta, joka meillä HAMKissa on verrattuna muihin RUN-EU-korkeakouluihin – olemme ainoa korkeakoulu, joka toteuttaa monimuotokoulutusta verkossa näin laajamittaisesti! Muissa korkeakouluissa opetus tapahtuu pääsääntöisesti luokkatilassa kasvotusten. Eurooppa-yliopistomme olisi tärkeää panostaa henkilökunnan verkkopedagogiikan osaamisen kehittämiseen, jotta yhteistyömahdollisuudet yliopistojen välillä voisivat laajentua.

Seuraavat stepit

Who are we? Mapping the Identity of RUN-EU-er 4th edition on suunnitteilla syksylle 2024, ja sitä ennen eurooppalainen opettajatiimimme pohtii yhteisen julkaisutoiminnan aloittamista. Yhteinen tutkimustyö olisi upea jatkumo hedelmällisesti alkaneelle rajat ylittävälle yhteistyölle!

Suosittelen lämpimästi vastaavaa maailmoja-avartavaa kokemusta monikulttuurisesta, yli rajat ylittävästä yhteistyöstä kaikille opettajakollegoilleni!


Kirjoittaja

Lotta Hirvonen, viestinnän lehtori, Kestävä kehitys

Leave A Reply