Taloushallintoammattilaisen työ ja muuttuva osaamisportfolio

1

Taloushallintoala ja tilitoimistotyö on muuttunut paljon viime vuosien aikana muun muassa robotiikan mukaan tullessa. Siksi on tarpeellista, että tutkittuun tietoon pohjautuen annamme tuleville taloushallinnon ammattilaisille oikean kuvan alan työstä ja sen osaamistarpeista. Tämä blogikirjoitus ja taustalla oleva HAMKissa tehty opinnäytetyö tulevat toimimaan oheismateriaalina Digitaalinen taloushallinto -opintojakson (5 op) osaamisportfoliotehtävään syksyllä 2022. Oppimistehtävässä opiskelijat arvioivat ja analysoivat heille jo syntynyttä ja edelleen kehittyvää taloushallinnon osaamista ja tuovat konkreettisia esimerkkejä omasta osaamisestaan tällä hetkellä sekä koostavat oppimistehtävien aikana osaamisportfoliota.

Kirjanpitäjän työ ja robotiikan tuomat muutokset

Noin 10 vuotta sitten saatettiin taloushallintoalalla olla hetki huolissaan Freyn ja Osbornen tutkimustulosten seurauksena. Huolena oli, että vievätkö robotit kirjanpitäjien työt. Mutta huoli oli aiheeton, sillä työ vain muuttui rutiinitehtävien siirtyessä roboteille ja syvempää asiantuntijuutta vaativien tehtävien jäädessä ihmisille.

Perinteisen tiliöintiautomatiikan rinnalle on jo tullut koneoppiva algoritmi, joka mahdollistaa osin jo nykypäivänä automaatiota muun muassa arvolisäverojen tarkastukseen, ostolaskujen tiliöintiin, ja tarkastus- sekä hyväksyntäkiertoihin. Viranomaiset kehittävät rajapintojaan jatkuvasti ajantasaisempia tiedonsiirtoja varten kuten verohallinto, joka mahdollistaa muuan muassa jo oma-aloitteisten verojen ilmoitusten sekä tulorekisteri ilmoituksien toimittamisen ilman manuaalisia työvaiheita. Kuvantunnistuksen avulla kuvatusta kuitista siirtyy tiedot automaattisesti järjestelmään esimerkiksi hinta, päivä, arvonlisäveron käsittely. Ohjelmistorobotti voi tehdä kauden täsmäytyksiä, tarkistuksia ja seurantoja kirjanpitäjän puolesta.

Nykyaikaset prosessit siis sisältävät laajasti robotiikan osa-alueita kuten automatiikkaa, tekoälyä, koneoppimista, kuvantunnistusta ja ohjelmistorobotiikkaa, jotka hoitavat taloushallinnon eri osa-alueiden rutiininomaisia työtehtäviä. Kun nämä rutiininomaiset työtehtävät on siirretty pois kirjanpitäjiltä, on heidän mahdollista tuottaa enemmän konsultoivaa ja asiantuntijamaisempaa palvelua asiakkaille. Tämä tuo mukanaan osaamisen kehittymiseen uusia tärkeitä osa-alueita kuten asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot, kokonaisuuksien hahmottaminen, sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen.

Empiirinen tutkimus

Tutkimuksen taustalla on keväällä 2021 Taloushallintoliiton kautta tilitoimistossa työskenteleville kirjanpitäjille suunnattu kysely, johon saatiin 177 vastausta. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Osaamistarpeiden lisäksi kyselyssä kartoitettiin tilitoimistojen sähköisyyden nykytilaa, robotiikan käyttöasteita, tyytyväisyyttä muutoksiin ja koulutustarpeita

Tilitoimistoissa työskenteleville kirjanpitäjille suunnatusta kyselystä selvisi, että automatiikka oli robotiikan osa-alueista isoin työnkuvien muutoksiin vaikuttanut tekijä. Myös muilla robotiikan osa-alueilla oli ollut vaikutusta työnkuvan muutokseen, ja tekoälyn osalta muutos on vaikuttanut enemmän isoimmissa tilitoimistoissa. Vaikka robotiikalla on ollut vaikutusta työnkuvan muutoksiin laajasti, on työnkuva muuttunut paljon myös muistakin syistä.

Taloushallintoammattilaisen muuttuneet osaamistarpeet tutkimuksen mukaan

Tutkimukseen osallistuneista kirjanpitäjistä valtaosa koki olevansa konsultoivia kirjanpitäjiä tai asiantuntijoita. Työnkuva oli myös muuttunut suurimmalla osalla kirjanpitäjistä lähivuosina ja isommin muutosta oli havaittavissa yli 6 vuotta alalla työskennelleiden keskuudessa. Muutoksien mukana on myös syntynyt uusia koulutustarpeita. Vero-osaaminen on näistä selkeästi korkein ja varsinkin alle 5 vuotta alalla työskennelleet kokivat kaipaavansa tätä osaamista reilusti. Järjestelmäosaaminen tuli myös vahvasti esille tutkimuksessa eikä ihme, koska järjestelmiä on useita ja ne kehittyvät koko ajan, joten mukana on välillä varmasti vaikea pysyä. Ongelmanratkaisukykyjä koki tarvitsevansa myös noin puolet vastanneista. Robotiikan hyötyjä selvitettäessä tuli esille, että virheitä syntyy vielä robotiikan tekemissä töissä ja näitä selvitettäessä tarvitaan varmasti ongelmanratkaisukykyä. Sisäisenlaskennan osaamista koettiin myös tarvitsevan, mutta selkeästi vähemmän kuin edellä olevia taitoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että enää ei riitä pelkkä taloushallinnon substanssiosaaminen sekä se, että tulevaisuudessa alalla työskennellään yhä enemmän digitaalisten työkavereiden kanssa.

Kirjoittajat:
Minttu Anttila, Palvelukoordinaattori, Administer Oy ja Kyllikki Valkealahti, laskentatoimen lehtori, HAMK

Lähteet: Anttila, Minttu (2021). Robotiikan käyttö tilitoimistossa kirjanpitäjän näkökulmasta.

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: Digitaalisuus taloushallinnon ammattilaisen työssä - HAMK Beat

Leave A Reply