Digitaalisuus taloushallinnon ammattilaisen työssä

0

Digitaalisuus on kiinteä osa modernia taloushallintoa ja taloushallinnon ammattilaisten työtä. Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) digitaalisen taloushallinnon opintojaksolla opiskelijat syventyvät harjoitusyrityksen kirjanpitoon, taloushallinnon digitaalisiin prosesseihin, ohjelmistoautomatiikkaan ja -robotiikkaan. Oppimisympäristönä käytetään yhtä Suomen suosituimmista taloushallinnon ohjelmistoista, Procountoria. Opintojaksolla opitaan myös, millaisia etuja digitaalisuus tuo organisaatioille ja taloushallinnon ammattilaisten työlle.

Digitaalinen taloushallinto käytännössä

Toimin aiemmin Rantalaisen tilitoimistokonsernissa mm. kirjanpidon ja ohjelmistoneuvonnan tehtävissä ennen Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) lehtorinvirkaa. Tuolloin huomasin, että kirjanpitäjän työ on paljon muutakin kuin kirjausten tekemistä paperisilta tiliotteilta: pääsin esimerkiksi kehittämään omien asiakasyritysteni liiketoimintaa kouluttamalla asiakkaani käyttämään digitaalisia taloushallinnon työkaluja. Erilaisten järjestelmien osaaminen onkin keskeinen osa nykypäivän taloushallinnon ammattilaisten työtä (Anttila & Valkealahti, 12.9.2021). Pelkkä järjestelmäosaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan taloushallinnon asiantuntijan on osattava kertoa asiakkailleen myös digitaalisuuden tuomista hyödyistä ja mahdollisuuksista. Kuka olisikaan parempi kertomaan asiasta kuin oma luotettu kirjanpitäjä?

Sähköisessä taloushallinnossa organisaation taloushallintoa tehostetaan erilaisten sähköisten järjestelmien avulla. Digitaalinen taloushallinto puolestaan tarkoittaa taloushallinnon eri prosessien ja tietovirtojen automatisointia ja digitaalista käsittelyä. Täydellisen digitaalisuuden vallitessa taloushallinto hoidetaan sähköisesti koko organisaation arvoketjussa. (Lahti & Salminen, 2014, s. 23–26.) Oikein hyödynnettynä taloushallinnon digitaalisuus, automaatio ja robotiikka luovat lisäarvoa sekä organisaatioille että taloushallinnon ammattilaisten työlle.

Kuluvan syksyn digitaalisen taloushallinnon opintojaksolla opiskelijat tutustuivat tarkemmin mm. ostolaskujen hallintaan, myyntilaskutukseen ja erilaisten taloushallinnon raporttien tuottamiseen sähköisessä järjestelmässä. He opettelivat syvemmin Procountorin käyttöä tekemällä harjoitusyrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen puolen vuoden ajalta. Lisäksi he kirjoittivat oppimisraportin taloushallinnon automaatiosta ja robotiikasta. Automaatiosta, robotiikasta ja ohjelmistojen välisistä integraatioista saimme lisätietoa Rantalaisen kehityspäälliköltä Toni Takalalta, joka vieraili opintojaksollamme joulukuussa.

Digitaalisuus tuo mukanaan monia hyötyjä

Taloushallinnon hoitaminen sähköisillä järjestelmillä tuo mukanaan paljon hyötyjä organisaatioille: Esimerkiksi paperin määrä vähenee, tositteet arkistoituvat automaattisesti, organisaatio saa reaaliaikaisempaa tietoa liiketoiminnastaan ja erikseen tehtävien välitilinpäätösten tarve poistuu (Järvinen, 11.2.2021). Digitaalisten taloushallinnon prosessien hallitseminen ja niiden hyötyjen ymmärtäminen edesauttavat opiskelijoiden ”sisäänajoa” työelämään, ja siksi niihin tutustutaan osana HAMKin taloushallinnon opintoja.

Mikäli taloushallinto-ohjelmisto on asiakasorganisaation ja tilitoimiston yhteiskäytössä, myös kirjanpitäjän työ helpottuu, kun tositteet tulevat automaattisesti järjestelmään esimerkiksi verkkolaskuina, eikä kirjanpitäjän tarvitse syöttää tietoa kirjanpitoon paperitositteilta. Robotiikan ansiosta viimeisetkin rutiininomaiset klikkaukset voidaan ulkoistaa, jolloin kirjanpitäjän työ muuttuu lähes täysin prosesseja valvovaksi ja asiakasta konsultoivaksi. Itse näen sen hyötynä, kun rutiininomaista työtä vähennetään ja aikaa jää enemmän asiakasyrityksen taloustiedon analysointiin sekä asiakkaan liiketoimintaan tutustumiseen. Haapavuoren mukaan ohjelmistorobotiikkaa hyödyntää kuitenkin vasta pieni osa tilitoimistoista ja tähän liittyvää osaamista tarvitaan lisää.

Kysyin opintojakson alussa opiskelijoilta, mitä on digitaalinen taloushallinto. Vastaukseksi sain esimerkiksi tällaisia asioita: ajantasaista, kaikki aineisto löydettävissä verkosta, robotiikkaa, moderneja työskentelytapoja, toimialan muuntautumista, automaatiota, talousneuvontaa. Vastausten perusteella opiskelijoillamme on jo liiketalouden profiloivien opintojen alussa hyvä käsitys siitä, mitä digitaalinen taloushallinto on ja miten se näkyy työelämässä. Sain myös palautetta, että digitaalisen taloushallinnon opintojakso auttoi opiskelijoita hahmottamaan konkreettisemman kuvan nykypäivän kirjanpidon käytännön tekemisestä ja siitä, mitä eri asioita on otettava huomioon taloushallinnon ammattilaisen arjessa.

Kirjoittaja: Risto Järvinen, liiketalouden lehtori

Lähteet:

Anttila, M. & Valkealahti, K. (12.9.2021). Taloushallintoammattilaisen työ ja muuttuva osaamisportfolio. HAMK Beat. Noudettu 15.9.2022 osoitteesta: https://blog.hamk.fi/hamk-beat/taloushallintoammattilaisen-tyo-ja-muuttuva-osaamisportfolio/

Järvinen, R. (11.2.2021). 10 syytä valita sähköinen taloushallinto. Rantalainen. Noudettu 15.9.2022 osoitteesta: https://www.rantalainen.fi/julkaisut/blogit-fi/10-syyta-valita-sahkoinen-taloushallinto/

Lahti, S., & Salminen, T. (2014). Digitaalinen taloushallinto. Talentum.

Leave A Reply