Miten löytäisin oman polkuni – opiskelijatarinoista apua opintojen valintaan

0

Korkeakoulujen verkkosivut tarjoavat paljon erilaisia opiskeluvaihtoehtoja, mutta kaikki tarjolla olevat opiskelumahdollisuudet eivät välttämättä ole koulutusta hakevalle kovin selkeitä. Kokemustarinoiden jakaminen on hyvä keino tuoda esiin erilaisia opiskelun polkuja.

Esimerkki havainnollistavasta kokemustarinasta on Teija Ljungbergin tarina. Jatko-opinnot olivat monesti käyneet kolmen lapsen äidin mielessä. ”Olin miettinyt jo useampia vuosia, että haluaisin jatkaa opintoja, mutta arki oli täynnä ja tuntui että rahkeet eivät riitä enää opiskeluun.”

Itsensä kehittäminen esimerkiksi opiskelun avulla auttaa pysymään työelämässä ajan tasalla. Osalle opiskelusta voi syntyä jopa harrastus. Opiskelua pohtivalle on aina kiinnostavaa kuulla, miten kanssaihmisten osaamisen polku on edennyt. Joihinkin tarinoihin on helppo samaistua, ja ne voivat kannustaa opintoihin hakeutumiseen. Joskus opiskelu on ollut jostain syystä erityisen haasteellista tai poikkeuksellisen nopeaa.

Onnistuneet opiskelukokemukset ovat parhaita referenssejä koulutusorganisaation kannalta, ja kun esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) opiskelijoiden kokemustarinoita tuodaan esiin, rohkaistuvat muutkin etsimään omaa reittiään. Tarinoita kuulevat opiskelijoiden kanssa läheisesti työskentelevät henkilöstöryhmät, kuten opettajat, opinto-ohjaajat ja koulutuskoordinaattorit – henkilöt, joilla on eniten kosketuspintaa opiskelijan arkeen. Kiinnostavia tarinoita kuullaan myös jatkuvan oppimisen puolella erityisesti pidemmissä koulutuksissa, jossa opiskelee esimerkiksi alumneja. Ammattikorkeakoulun entiset opiskelijat rakentavat omia osaamispolkuja, ja toisaalta antavat omaa osaamistaan opiskelijoiden käyttöön muun muassa asiantuntijaluentojen kautta.

Myös korkeakouluissa on huomattu koko elämän mittaisen opiskelun mahdollistavien reittien tärkeys. Hämeen ammattikorkeakoulussa suunnitellaan jatkuvan oppimisen ja kehittymisen mahdollistavia osaamispolkuja osana Digivisio 2023 -kehittämistyötä. Osaamispolkujen periaatteena on, että aina löytyy sopivaa tarjontaa opintojen jatkamiseen, jos innostusta riittää. Tutkinnon jälkeen voi valita osaamista päivittäviä ja laajentavia opintokokonaisuuksia. Myös YAMK-opinnot ja tulevaisuudessa mahdollisesti työelämätohtoriopinnot voivat olla jollekulle luonnollinen tapa kehittää osaamistaan pidemmälle.

Yksi korkeakoulu, tuhat tarinaa

Korkeakouluissa on valtavasti eri alojen opiskelijoita ja suuri joukko osaavaa henkilöstöä. Toimintaa saattaa olla monella kampuksella eri paikkakunnilla. Korkeakoulut ovat yhteisöjä, jotka sulkevat sisälleen tuhansia erilaisia, opiskeluun kietoutuvia elämäntarinoita. Osalla reitti lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta suoraan ammattikorkeakouluun on ollut selvä alusta saakka. Joku on saattanut kiinnostua esimerkiksi kestävästä kehityksestä ja suorittanut aluksi kahden opintopisteen laajuiset avoimet opinnot. Hän on tämän jälkeen innostunut opiskelusta edeten siitä tutkintoon saakka. Joku taas on löytänyt oman reittinsä polkuopiskellen tutkintokoulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot ja hakeutunut sen jälkeen erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Joskus sairaus tai työttömyys yllättää ja pakottaa ammatinvaihtoon. Toisinaan voi vain tulla tunne, ettei nykyisessä työssä enää ole riittävästi sisältöä tai haastetta. Työelämässä on oltu kymmeniä vuosia, eikä arkeen olla tyytyväisiä, mutta ei kyetä myöskään muuttamaan suuntaa. Taloudellinen pärjääminen saattaa huolestuttaa, tai sitten pelätään, että korkeakouluopinnot ovat liian haastavia. Toisaalta jo pelkkä ajatus opiskelun aloittamisesta tai kokonaisen tutkinnon suorittamisesta voi tuntua liian työläältä. Joku saattaa myös miettiä, miten yhdistää työ, perhe ja opiskelu, tai riittääkö aika ja jaksaminen tutkinnon suorittamiseen.

Näitä mietti myös 44-vuotias Teija Ljungberg, joka työskentelee IT-alalla liiketoimintajohtajana. Hän on koulutukseltaan tietotekniikan amk-insinööri. Tutkinnon suorittamisesta oli vierähtänyt jo lähes 20 vuotta, mutta Teija oli ylläpitänyt ammattitaitoaan ja osallistunut työpaikan tarjoamiin lyhytkestoisiin koulutuksiin. Kun hänen nuorin lapsensa alkoi olla yläasteiässä, elämässä löytyi tilaa myös pidemmän aikavälin opinnoille.

Teijan osaamispolku vei avoimen YAMKin johtamisen ja tulevaisuuden työelämätaitojen opintojen kautta YAMK-tutkintoon. Hänelle ehdottomasti tärkein kriteeri oli, että opintoja pystyi suorittamaan mahdollisimman paljon etänä. Teija oli pohtinut opiskelua myös yliopistossa, mutta työkaverin suosituksesta hän tutki HAMKin tarjontaa. ”Kollega oli aloittanut HAMKissa YAMK-opinnot, mutta muuten HAMK ei ollut minulle ennestään tuttu”, Teija kertoo.

Oman opiskelunsa sankarit

Opiskelu on vain pieni osa elämää, ja siihen vaikuttavat monet asiat, jotka saattavat arjessa tuntua välillä suurilta. Lapsiperhearki, sairastumiset, uupuminen, taloushuolet. Välillä opiskelujen loppuun saattaminen rankan työn ohessa on suorastaan sankaritarina. Monet saavat kuitenkin opinnoista henkistä pääomaa, jolla jaksaa arkea ja suunnata ajatuksia uusiin tavoitteisiin. Tulevaisuuteen katsova osaava työntekijä on aina myös mitä suuremmassa määrin työnantajan tärkein pääoma!

Opiskelutarinoiden avulla voidaan saada opiskelun kipinä välitetyksi sellaisille henkilöille, jotka vasta harkitsevat opiskelemaan lähtemistä tai eivät tiedä mitä alaa haluaisivat opiskella. Syntyy ajatus: ”Jospa minäkin pystyisin.”


Kirjoittajat

Pia Nurmi, koulutussuunnittelija, koulutuksen kehittämispalvelut

Siri Pekuri, jatkuvan oppimisen opinto-ohjaaja, koulutuksen kehittämispalvelut

Leave A Reply