Liiketalouden opettajat korkeakoulupedagogiikkaa kehittämässä RUN EU-superviikolla

0

RUN-Eurooppa-yliopisto järjestää yhdessä erilaisia opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuksia ja HAMK:n vastuulla RUN-EU allianssissa on erityisesti pedagoginen kehittäminen. RUN EU-superviikkoja on järjestetty jo neljä kertaa ja jokaisella superviikolla on ollut oma ohjelma pedagogiselle kehittämiselle. Toukokuussa 2023 RUN EU-superviikko järjestettiin kauniissa Leeuwaardenin kaupungissa Alankomaissa NHL Stendenin campuksella.

Pedagogista kehittämistä ja ryhmätöitä

Viikon ohjelma oli rakennettu monipuoliseksi. Kuulimme monia mielenkiintoisia luentoja niin pedagogisen mallin määrittelystä, opiskelijan oppimisen ja hyvinvoinnin taustoista kuin kestävän kehityksen roolista opiskelijan arjessa. Pääsimme myös tutustumaan mm. opiskelijoiden työskentelyyn toimeksiannon parissa, heidän kokemuksiinsa mentorointiohjelmasta sekä kansainvälisestä vaihdosta. Kävimme viikon aikana myös mielenkiintoisia keskusteluja tutkijoiden ja kollegoidemme kanssa ja kuulimme opiskelijoiden ajatuksia opiskelusta.

Saimme viikon aikana tutustua NHL Stendenin pedagogiseen malliin, Design-Based Education- malliin (DBE). DBE on pedagoginen malli, joka kehitettiin kahden korkeakoulun, NHL:n ja Stendenin yhdistyessä. DBE-malli muodostuu viidestä pääajatuksesta, jotka ohjaavat opetusta ja oppimista koko korkeakoulussa. Oppiminen tapahtuu yhdessä toisen kanssa, läheisessä yhteistyössä työelämän ja muiden alojen opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Opiskelussa hyödynnetään muotoiluajattelua ja oppimisessa toteutuu luovuus ja kokeilu. Opiskelu on myös kansainvälistä ja monikulttuurista. Oppimisessa pyritään noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja opiskelijan omaa aktiivista roolia oman oppimisen omistajana korostetaan. Pedagogisessa mallissa kuvatut asiat ovat luonnollisesti suurempia linjoja, joita viikon varrella yritimmekin kirkastaa itsellemme, miten malli käytännössä toimii ja toteutuu.

Viikon alussa meidät jaettiin pienryhmiin ja ryhmät muodostettiin niin, että jokaisessa ryhmässä oli osallistujia eri maista. Nämä ryhmätyöt sekä verkostoituminen kollegoiden kanssa olivat varmasti viikon parasta antia. Jatkoimme koko viikon työskentelyä samassa ryhmässä ja ehdimme viikon aikana solmia hyviä kontakteja kollegoidemme kanssa.

Oli mielenkiintoista myös kuulla millaisia ajatuksia, ongelmia ja haasteita eri RUN-Eurooppa-yliopiston kollegat olivat tunnistaneet korona-ajan jälkeisessä opiskelussa ja miten pedagogiikkaa kehitetään vastaamaan tähän. Opiskelijoiden oman elämän haasteet ja lisääntynyt huoli opiskelijoiden hyvinvoinnista oli tuttua meistä jokaiselle. Tasapainottelu verkko-opetuksen ja lähiopetuksen kanssa, valittuja menetelmiä tukevat tilat ja opettajatiimien joustava työskentely olivat myös yhteisiä puheenaiheita. Jaoimme myös ymmärryksen siitä, että perinteinen opettajalähtöinen opetus ei ole enää tätä päivää ja meidän opettajien on itse kehityttävä ja kehitettävä menetelmiä ja opetusta.

Mindmap korkeakoulupedagogiikasta
Ideointikortit käytössä ryhmätyössä.

Konkreettisena kehittämisen työvälineenä saimme kokeilla NHL- Stendenin opettajien kehittämiä ideointikortteja. Korttipakan kortteihin oli kirjattu erilaisia varsin yksityiskohtaisia menetelmiä opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin avuksi. Kokeilimme korttien avulla suunnitella mahdollisimman monipuolisen ja linjakkaan opintojakson, joka toteutettiin sekä lähiopetuksena että verkossa. Olimme innoissamme ja koimme, että kortit toivat paljon ideoita ja muistuttivat suunnitelmia tehdessä, miten paljon vaihtoehtoja onkaan käytössä. Nämä kortit tulevat syksyn aikana tilattavaksi myös meille HAMKiin.

Toimimme molemmat taloushallinnon lehtoreina HAMKssa ja keskustelimme kollegoidemme kanssa paljon myös taloushallinnon ja matemaattisten aineiden pedagogiikan kehittämisestä. Taloushallinnon opetus osoittautui jossain määrin haasteelliseksi kehitettäväksi myös kollegoillemme. Totesimmekin lopuksi yhdessä, ettei kaikkea opetusta ole välttämätöntä suunnitella saman kaavan mukaan, vaan tietyissä opintojaksoissa myös perinteisempi pedagogiikka on tärkeä pitää mukana.

Kotiin tuomisina kokemuksia ja konkretiaa

Päällimmäisenä tunteena Superviikosta jäi erittäin tyytyväinen mieli. Olimme iloisia, että haastoimme itseämme ja lähdimme matkaan. Viikko muistutti meitä siitä, miten palkitsevaa on toimia kansainvälisissä ryhmissä ja jakaa asioita erimaalaisten kollegoiden kanssa. Ensi syksynä liiketalouden opiskelijat saavat varmasti kuulla matkastamme ja kannustamme heitä entistä innokkaammin tarttumaan vaihtomahdollisuuksiin.

Viikon aikana saadut ajatukset ja opitut asiat ohjaavat meitä myös kehittämään omaa opetustamme ja jakamaan ajatuksia kollegoidemme kanssa. Saimme vahvistusta siihen, että olemme opetuksessa oikealla tiellä ja menossa oikeaan suuntaan. Taloushallinnon opetus on tietyssä mielessä haasteellinen, mutta ei mahdoton työsarka. Päätimme edetä pienin askelin, lisätä opiskelijan omaa vastuuta, käänteistä oppimista, lisätä aitoja työelämän caseja ja monipuolistaa arvioinnin menetelmiä.


Kirjoittajat:

Liiketalouden lehtori Anu Viherä, Hämeen ammattikorkeakoulu

Liiketalouden lehtori Sanna Kuisma, Hämeen ammattikorkeakoulu

Leave A Reply