Laajennettuun oppimisen hetkeen mahtuu paljon!

0

Laajennettu luokkahuone on kahden tai useamman fyysisen oppimisen tilan, digitaalisen oppimisalustan ja yhteisen oppimishaasteen monipuolinen oppimisympäristö. Kokeilimme Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK), miten noin 100 oppijan ryhmä, ohjaajat ja asiantuntijat selvisivät kahden tunnin yhteisestä työskentelystä laajennetussa oppimisympäristössä. Tavoitteena oli ratkaista yrityksen tuotannon hävikkihaaste. Opiskelijoiden, ohjaajien, järjestäjien ja asiantuntijoiden yhteistyönä syntyi 16 perusteltua ratkaisuehdotusta yrityksen tuotannon hävikin vähentämiseksi.

Laajennettu oppimisen tila monipuolistaa oppimisen kokemusta

Noin 80 ensimmäisen vuoden liiketalouden opiskelijaa osallistui 26.10.2022 Teknologiateollisuus ry:n ja Double Round Oy:n järjestämään Mini-Hackathoniin laajennetussa luokkahuoneessa Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Yhdistimme HAMKin C ja E rakennusten kaksi luokkahuonetta video-, ääni-, teksti- ja oppimisalustoilla niin, että kaikissa tiloissa työstettiin yhtäaikaisesti samaa haastetta eri ohjaajien ohjauksessa. Tiivis työskentely keskittyi aiheeseen perehtymisen, haasteen määrittelyyn ja ratkaisun ideointiin.

Laajennetussa oppimisen tilassa tärkeää on yhtäaikaisen tekemisen tekninen toimivuus, oppimishaasteen aitous ja fyysisissä tiloissa työskentelyn ohjaus. Samojen asioiden yhtäaikaista tekemistä eri tiloissa tuetaan videoyhteyden ja yhteisen oppimisalustan avulla. Laajennetussa oppimisen tilassa korostuvat kuuntelun, puhumisen, näkemisen ja tekstin tuottamisen merkitys. Jaettu yhteinen digitaalinen oppimisen alusta mahdollistaa oppijoiden omien kysymysten ja ehdotusten esittämisen kirjoittamalla, niiden kommentoinnin ja vastausten kuulemisen sekä niistä keskustelun. Tämä kaikki lisää oppimisen kokemusta.

Oppimisen tiloja ja hetkiä voi laajentaa monin eri tavoin

Laajennetun oppimisen tilojen lähtökohtana on tarjota isolle oppijamäärälle yhtäaikainen oppimiskokemus ja mahdollistaa samanaikainen pienryhmätyöskentely. Nopeatahtinen, intensiivinen ja ohjattu työpajatyöskentely samanaikaisesti eri tiloissa muokkaa osallistujien oppimiskokemusta monipuolisemmaksi.

Teimme laajennetun oppimisen tilan kokeilun Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen kahden fyysisen tilan, liiketalouden Business lab (C-146) ja Design Factoryn Stage (E-209), välillä. Laitteistona oli hybridisalkut (PTZ-kamerat, kokousmikrofonit ja 75-tuumaiset ruudut). Tiloissa osallistui yhteiseen työskentelyyn yhteensä noin 100 osallistujaa. Tilojen välillä oli Zoom-yhteys tuettuna molempien tilojen kääntyvillä videokameroilla, isoilla ruuduilla, mikrofoneilla ja projisoidulla kuvalla.

Varsinaista työskentelyä ohjattiin tilaisuuden juontajan toimesta tilassa E-209. Zoomissa kaikkien osallistujien keskustelun seuraaminen ja siihen osallistuminen tehtiin johdetusti. Opiskelijat kirjasivat kysymyksiä, ideoita ja ehdotuksia yhteiselle oppimisalustalle (www.menti.com). Oppimiskokemusta tuki erityisesti se, että eri tilojen keskustelut kuultiin toisessa tilassa ja Zoomissa. Noin 120 minuutin työskentelyssä syntyi 16 ratkaisuehdotusta ja toimitetiin toimeksiantajalle järjestäjien toimesta.

Ohjaaminen laajennetussa oppimisen tilassa

Ohjaajan näkökulmasta laajennetun oppimisen tilan ja hetken kokeilussa opin seuraavaa:

  1. Oppimishaasteen on syytä olla aito ja merkityksellinen toimeksiantajalleen, silloin siitä tulee merkityksellinen muillekin mukana oleville oppijoille.
  2. Laajennetun oppimisen tilan tekniikka (mikrofonit, videokamerat, näytöt, projektorit, tilan lay-out), pystypinnat (ikkunat, seinät, valkotaulut) ja vaakapinnat (pöydät, tasot, lattia, katto) kannattaa valmistella etukäteen nimeämällä kullekin tiimille paikka ja tarvittavat välineet.
  3. Digitaalisen ympäristön tekninen toimivuus yhteyksineen äänen, kuvan ja osallistavan vuorovaikutteisen alustan osalta on tekemisen onnistumisen ja hyvän oppimiskokemuksen edellytys.
  4. Laajennettu oppimisen hetki kannattaa käsikirjoittaa niin, että tekemisen rytmi ylläpitää kiinnostusta ja tukee osallistumista. Samoin oppimisalustat on syytä valmistella etukäteen (esim. Menti, Kahoot, Miro, Whiteboard jne.) aktivoimaan ja tukemaan työskentelyä.
  5. Etukäteen valmisteltavia asioita ovat erilaiset aktiivista tekemistä edellyttävät tehtävät, kysymykset, lyhyet alustukset, asiantuntijapuheenvuorot ja keskusteluun osallistumisen mahdollistaminen.
  6. Kaikissa fyysisissä ja digitaalisissa tiloissa on aktiivisesti ohjattava yksittäisiä oppijoita ja tiimejä niin sisällön, menetelmien, osallistumisen kuin työkalujen osalta.

Fyysinen oppimisen tila tai sen puute voidaan ratkaista isojen ryhmien osalta useammalla pienemmän tilan käyttämisellä. Yhdessä esitettyjen kysymysten, niistä käydyn keskustelun ja tehtyjen ratkaisuehdotusten välitön kirjoittaminen, jakaminen, kuuleminen ja näkeminen niin fyysisessä kuin digitaalisessa tilassa monipuolistaa oppimista. Kannattaa kokeilla!


Kirjoittajat:

Vesa Tuomela, liiketalouden lehtori, HAMK

Risto Järvinen, liiketalouden lehtori, HAMK

Leave A Reply