Karhunpesän kirjoitusleiri opinnäytetyöohjauksen ja oman väitöskirjaprojektin tukena

0

Miksi kirjoittaminen on usein haastavaa? Miksi kirjoittajaa vaivaa blokki sekä tyhjän paperin kammo? Usein taustalla on pelko epäonnistumisesta; kirjoitan aina huonosti, en osaa tai en pysty. Tietynlainen täydellisyyden tavoittelu aiheuttaa usein sen, että kynä jumittuu paikoilleen ja kirjoittaminen lamautuu.

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) halusi auttaa henkilökuntaansa kirjoittamisen haasteissa ja tarjosi henkilöstölleen mahdollisuuden osallistua kahden päivän kirjoitusleirille Inkalan kartanossa keväällä 2023. Kirjoitusleiri oli ensimmäinen HAMKin historiassa, ja puitteet kirjoittamiselle olivat todella mahtavat. Kirjoittaminen on olennainen osa ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista, ja on todella tärkeää myös tuoda näkyville erilaisten julkaisujen ja blogitekstien avulla mitä ja millaisia asioita koulutukset tekevät.

Inkalan kartano
Inkalan kartanon miljöö oli täydellinen rauhoittumiseen ja kirjoittamiseen.

Kirjoittajaleirin ohjelmassa harjoituksia, keskustelua ja aikaa kirjoittamiseen

Usein kirjoittaja kokee ehkä suurimpana haasteena ajankäytön sekä mahdottomuuden keskittyä täysin kirjoittamiseen. Leirillä aikataulu oli mietitty etukäteen valmiiksi ja kirjoittamiselle oli jätetty tarpeeksi aikaa. Inkalan kartanon miljöö oli hyvin inspiroiva kirjoittamiseen, vaikkei sää suosinutkaan laiturilla kirjoittamista. Päätimme myös heti ensimmäisen päivän aamuna, että kahden päivän aikana keskitymme vain kirjoittamiseen, ajattelemiseen sekä ideoimiseen ja jätämme tietokoneet sekä kännykät laukkuihin. Kävimme yhdessä läpi erilaisia kirjoittamiseen kannustavia ja herätteleviä harjoituksia, ja oli mielenkiintoista sekä hyvin opettavaista kirjoittaa kaksi minuuttia esimerkiksi, kun lauseen alku kuului: ”muistan.., olisin halunnut.., en tiedä.. ja uskon että..” ja antaa ajatuksen vain virrata.

Yhtenä tärkeänä osatekijänä tällaisen leirin onnistumiseen on myös se, että osallistujat ovat hyvin eri taustaisia. On todella mielenkiintoista keskustella asioista samaan organisaatioon kuuluvien mutta täysin erilaista työtä tekevien kollegoiden kanssa. Pohdimme yhdessä, millaisia haasteita kollegat kohtaavat kirjoittamisessaan ja usein tulimmekin lopulta johtopäätökseen, että haasteet ovat kaikilla hyvin samanlaisia.

Saimme leiriltä valtavasti hyviä vinkkejä kirjoittamiseen, millaisia rakennevaihtoehtoja artikkelin kirjoittamiseen on olemassa, miten erilaisia kirjoittajatyyppejä voidaan luokitella ja miten aiheita kannattaa lähteä ideoimaan, jotta kirjoittamisen saisi käyntiin? Keskustelimme yhdessä paljon myös julkaisukanavista, niiden eroista ja miten omaa kirjoittamista voisi kehittää näiden julkaisukanavien vaatimuksia vastaaviksi.

Leiristä tukea opinnäytetyöohjauksiin sekä omaan väitöskirjaprojektiin

Työskentelen HAMKissa liiketalouden lehtorina ja ohjaan työssäni paljon opinnäytetöitä. Sain leiriltä hyviä vinkkejä ja ideoita myös opinnäytetyöohjauksiin. Monesti aiheen rajaaminen on opiskelijoille ongelmallista ja ohjaajana täytyy osata ohjata opiskelija löytämään tutkimuksen punainen lanka ja idea opinnäytetyöhön. Hyvän ja perusteellisen pohjatyön jälkeen myös opiskelijan kirjoittaminen lähtee paremmin liikkeelle. Opinnäytetyöohjauksissa sekä omasta työelämän kokemuksestani että viime syksynä aloittamastani väitöskirjatutkimuksesta on paljon apua. Väitöskirjani on vielä hyvin alussa, mutta tällainen kirjoitusleiri kasvattaa heti motivaatiota ja antaa uusia eväitä ja ideoita kirjoittamiseen. Tutkimuksen tekeminen on täysin oma lajinsa, ja väitöskirjaprojekti kokonaisuudessaan on pääasiassa juuri lukemista sekä kirjoittamista, ja tällöin on tärkeää, että kirjoittaminen on luontevaa, mukavaa ja antoisaa. Toisaalta pitää kuitenkin muistaa aina olla itselleen myös armollinen ja antaa omalle kirjoittamiselle ja asioiden jäsentelylle sekä ideoimiselle aikaa. Keskeneräisyyden hyväksyminen on myös tärkeä ominaisuus niin kirjoittajan työssä kuin väitöskirjatutkijan elämässä. Leirin päätyttyä palasimme kaikki kotiin täynnä ideoita ja intoa. Uusia artikkeleita oli jokaisella kurssin jäsenellä kirjoitettuna ja kynnys kirjoittamiseen oli jälleen pienentynyt. Tästä on hyvä jatkaa.

Muistiinpanoja Karhunpesän kirjoittajaleiriltä
Muistiinpanoja Karhunpesän kirjoittajaleiriltä.

Kirjoittaja

Liiketalouden lehtori Sanna Kuisma, Hämeen ammattikorkeakoulu

Leave A Reply