Asiantuntijavierailuilla syvyyttä finanssiliiketoiminnan opintoihin

0

Finanssiliiketoiminnan moduulissa liiketalouden opiskelijat pääsevät tutustumaan tarkemmin finanssialan liiketoiminta-alueisiin ja työtehtäviin. Moduuli pitää sisällään sijoitustoimintaan, riskienhallintaan ja investointipäätöksentekoon liittyvät opintojaksot. Jokaisella opintojaksolla käy asiantuntijavieraita kertomassa omista kokemuksistaan kustakin teemasta. Asiantuntijavierailujen avulla saadaan syvennettyä opintojakson teemoja, minkä lisäksi vierailijoiden esimerkit käsiteltävistä aiheista auttavat opiskelijoita yksilö- ja ryhmätöiden toteuttamisessa. Moduulin opettajina kuluvana keväänä toimivat Leena Mäkinen, Risto Järvinen ja Pasi Käkelä.

Riskien tunnistamisesta sijoitus- ja investointipäätöksiin

Finanssiliiketoiminnan moduuli startattiin riskienhallinnan ja vakuuttamisen teemalla Riston vetämänä. Opintojaksolla opiskeltiin riskin käsitettä ja riskienhallintaa sekä vakuuttamista yleisellä tasolla. Opintojakson yksilötyössä opiskelijat astuivat kuvitteellisen riskienhallinnan konsultin saappaisiin ja laativat riskienhallintasuunnitelman perusteluineen valitsemalleen yritykselle. Ryhmätyössä puolestaan opiskelijat pääsivät pohtimaan yksityishenkilön riskejä valitsemalleen asiakasprofiilille. Risto jakoi opiskelijoille omia kokemuksiaan riskienhallinnan saralta niin sijoittamisen kuin yritystoiminnan näkökulmasta, minkä lisäksi opintojaksolle osallistui Consti Oyj:n ja Pohjantähden riskienhallinnan sekä vakuuttamisen asiantuntijat.

Moduuli jatkui Leenan sijoittamisen ja varainhoidon opintojaksolla. Opiskelijat lähtivät liikkeelle opiskelemalla sijoituspäätöksen muodostumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä yksilötehtävissä. Ryhmässä puolestaan opiskeltiin erilaisia sijoituskohteita ja -tuotteita ja niiden ominaisuuksia. Opintojakson viimeisessä osuudessa tehtiin aiemmin valituille asiakasprofiileille perusteltuja ja markkinatilanteeseen sopivia sijoitussuunnitelmia, joita olivat kommentoimassa mm. Hämeen osakesäästäjien hallituksen jäseniä. Apua sopivien sijoitustuotteiden valintaan saatiin myös Nordean sijoitusasiantuntijalta.

Moduulin päätti investointipäätöksentekoon liittyvä osuus, jossa opiskelijat perehtyivät Pasin johdolla aluksi investointiprosessin suunnitteluun ja investoinnin kannattavuuden arviointia tukevaan laskentaan. Tämän jälkeen opiskelijat paneutuivat investoinnin rahoittamisvaihtoehtoihin vertaillen kunkin rahoituslähteen hyviä ja huonoja puolia. Opintojakson lopuksi opiskelijat pääsivät laatimaan yksityiskohtaisempia investointisuunnitelmia. Pasi toi opintojaksolle mukanaan vuosien kokemuksen rahoitusalalta, jolla hän työskenteli ennen lehtorinuraa. Lisäksi mukana oli pankkialan asiantuntija Osuuspankista tuomassa ideoita ja näkökulmia opiskelijoiden oppimistehtäviin.

Työelämälähtöisyydestä positiivista palautetta opiskelijoilta

Työelämäyhteistyö on tärkeä osa Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) koulutuksia. Sen tavoitteena on tarjota opiskelijoille työelämälähtöisiä oppimismahdollisuuksia sekä osaamisen jakamista. Opiskelijat pitivät arvokkaana kuluvan kevään asiantuntijavierailuita. Niiden avulla saatiin syvyyttä finanssialan opetukseen käytännön esimerkkien ja asiantuntijoiden vinkkien avulla. Opiskelijat kuulivat vierailijaluennoilla myös uramahdollisuuksista esimerkiksi pankeissa ja vakuutusyhtiöissä.

Asiantuntijavierailut toteutettiin pääsääntöisesti Zoomilla. Liiketalouden lehtori Risto Järvinen (vas) ja Consti Oyj:n lakiasiainjohtaja Heikki Untamala tapasivat kuitenkin Hämeenlinnan kampuksella osana riskienhallinta ja vakuuttaminen -opintojaksoa. Heikki kävi kertomassa opiskelijoille kokemuksistaan riskienhallinnan saralta ja toi mukanaan esimerkkejä mm. rakennusalalta ja projektiliiketoiminnasta.

Kirjoittajat:

Risto Järvinen, liiketalouden lehtori, HAMK
Leena Mäkinen, liiketalouden lehtori, HAMK

Leave A Reply